Zdalne nauczanie w nowym roku szkolnym? Przygotuj na to swoją szkołę!

Czy nauczanie na odległość będzie obowiązywać także w nowym roku szkolnym? Wiele na to wskazuje, dlatego już teraz zadbaj o to, aby Twoja szkoła była na to lepiej przygotowana! Wybierz odpowiednie narzędzia oraz zasoby i zapewnij bezpieczną i skuteczną edukację dla swoich uczniów.

Programy i zasoby edukacyjne

W przypadku oprogramowania i materiałów edukacyjnych konieczne jest to, aby wybrać takie, które umożliwią łatwe wysyłanie zadań do uczniów, a następnie równie łatwe odbieranie wyników i analizę ich pracy i postępów. Aby uniknąć czasochłonnego żonglowania setkami maili, muszą być to więc programy oparte o platformę edukacyjną. Co więcej warto zwrócić uwagę również na to, aby wybrane zasoby mogły być wykorzystywane nie tylko do edukacji zdalnej, ale też w trakcie lekcji w szkole w klasach z dostępem do tablicy interaktywnej lub komputerów. Poniżej znajdują się propozycje programów spełniających wszystkie powyższe wymogi.

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe to pełne multimedialne lekcje stanowiące ciąg interaktywnych ekranów obejmujących całość materiału z danej tematyki. W programie znajdują się m.in. lekcje powtórzeniowe, praktyczne i sprawdzające wiedzę uczniów. Całość wypełniona jest różnymi angażującymi aktywnościami, takimi jak: filmy, symulacje, obiekty 3D oraz gry edukacyjne. Materiał przystosowany jest do pracy indywidualnej ucznia w domu, a także do pracy grupowej przy tablicy interaktywnej. W serii MPP dostępne są programy dla przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia i godzina wychowawcza.

Interaktywne Plansze Przyrodnicze to inspirowane klasycznymi planszami edukacyjnymi w pełni interaktywne materiały, dzięki którym nauczyciel może z łatwością opisać i zobrazować wszystkie – nawet najtrudniejsze – zagadnienia z przedmiotów przyrodniczych. Nauczyciel może z tych materiałów korzystać na tablicy interaktywnej w klasie lub posiłkować się nimi w trakcie wideo-lekcji. Na serię IPP składają się programy do biologii, fizyki, chemii i geografii.

mTalent to seria programów do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Są to gotowe narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne zawierające tysiące interaktywnych ćwiczeń z takich obszarów jak: logopedia, percepcja słuchowa, percepcja wzrokowa, matematyka, trudności w pisaniu, ortografia i czytanie sylabami. Co ważne mTalent to jedyne na polskim rynku materiały tego typu, które pozwalają na prowadzenie wideo-lekcji bez konieczności posługiwania się zewnętrznymi programami.

Narzędzia i platformy edukacyjne

Nawet najlepsze programy i zasoby nie spełnią swojej roli bez odpowiedniej platformy edukacyjnej. Najlepsza do tego zadania będzie platforma typu LMS (learning management system). To dzięki niej proces wysyłania zadań, odbierania wyników i ewaluacji postępów uczniów może być zautomatyzowany, dzięki czemu nauczyciel nie musi zajmować się mechaniczną pracą, a zamiast tego ma więcej czasu na przygotowanie się do zajęć i indywidualizację nauczania. Wszystkim szkołom szukającym takiego rozwiązania proponujemy platformę Dzwonek.pl

Dzwonek.pl to jedyna na polskim rynku platforma e-learningowa klasy LMS oferująca komplet całkowicie bezpłatnych narzędzi pozwalających na pracę zdalną placówki. Na platformie możliwe jest odwzorowanie i zarządzanie strukturą szkoły z uwzględnieniem roli uczniów, nauczycieli i rodziców. Platforma pozwala także na łatwe wysyłanie uczniom zadań, odbieranie automatycznych raportów z ich pracy i monitorowanie postępów podopiecznych. Dzwonek.pl to również bogata biblioteka e-podręczników i innych interaktywnych materiałów edukacyjnych. Na platformie Dzwonek.pl zarejestrowanych jest już ponad 60% szkół w Polsce.

Szkoły szukające jeszcze bardziej kompleksowych funkcjonalności mogą skorzystać z platformy Dzwonek.pl w wersji premium. Tym samym otrzymają dostęp m.in. do tzw. Wirtualnej klasy, czyli bezpiecznego i stabilnego narzędzia pozwalającego na prowadzenie wideo-lekcji oraz aktywizacji uczniów na odległość. W ramach wersji premium możliwe jest także raportowanie pracy nauczyciela dla dyrektora placówki lub organu prowadzącego. Zobacz jak zarejestrować się na platformie.

eKreda.pl to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu każdy nauczyciel może w łatwy sposób przygotować własne interaktywne lekcje i zasoby edukacyjne. Ponieważ proces tworzenia opiera się o intuicyjny interfejs graficzny i zdefiniowane moduły, do pracy nie jest potrzebna znajomość kodowania. Stworzone materiały nauczyciel może wykorzystać na lekcji lub do edukacji na odległość – wysyłając je uczniom. Co więcej własnoręcznie przygotowane lekcje mogą być też udostępnione dla innych użytkowników portalu. W tym momencie na eKreda.pl znajduje się ponad 1500 lekcji multimedialnych stworzonych przez polskich nauczycieli – na wszystkie etapy edukacyjne i do wszystkich przedmiotów.

Więcej o edukacji na odległość przeczytasz na: www.zdalnelekcje.pl

Udostępnij post

Inne

artykuły

Wypróbuj pierwszy mTalent w języku angielskim!

2024-06-19

Warszawa, 18.04, Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych

2024-04-03

mTalent Edukacja przedszkolna – ponad 50 ekranów dostępnych bezpłatnie!

2024-06-13