Polityka prywatności

Nowy obowiązek

Obowiązuje od 25 maja 2018 r. zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 a dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. „Dane osobowe” to wszystkie informacje, na podstawie których można zidentyfikować Użytkownika, np. imię i nazwisko oraz powiązany z tym adres e-mail.

Kto jest Administratorem Twoich Danych Osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z naszych serwisów jest firma Learnetic SA, ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk. Jako Administrator zawsze dbamy i troszczymy się o prywatność użytkowników odwiedzających nasze serwisy.

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres Learnetic SA z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych
  • z naszym Inspektorem Danych Osobowych: iod@learnetic.com
  • za pomocą formularza kontaktowego: www.learnetic.pl/kontakt
W jakim celu zbieramy dane osobowe Użytkowników strony internetowej?

Formularz kontaktowy na stronie internetowej

Jednym ze sposobów skontaktowania się z nami jest dobrowolne podanie swojego imienia i adresu e-mail w formularzu kontaktowym na stronie internetowej. Te dane zbieramy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), aby skutecznie odpowiedzieć na zadane pytanie czy sugestię klienta. 

Korespondencja mailowa i tradycyjna

Dane osobowe zawarte w kierowanej do nas korespondencji przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu komunikacji i ewentualnego rozwiązania sprawy zawartej w korespondencji.

Kontakt telefoniczny

Oczywiście zawsze można do nas zadzwonić i uzyskać natychmiastową odpowiedź. Jeśli jednak sprawa jest bardziej złożona, możemy poprosić o Twoje dane niezbędne do załatwienia sprawy lub Twojej weryfikacji. Te dane zbieramy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Czat na stronie internetowej

Innym sposobem skontaktowania się z nami jest czat dostępny na stronie internetowej. Tutaj podanie danych jest dobrowolne, a zapytamy o nie tylko wtedy, gdy będzie tego wymagało rozwiązanie problemu w prowadzonej rozmowie. Te dane zbieramy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Newsletter

Podstawą przetwarzania danych osoby, która zapisała się na otrzymywanie newslettera, jest dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Będziemy Ci okresowo przesyłać na podany adres e-mail ciekawe wiadomości, interesujące oferty, promocje itp. Zgodę taką można wycofać w każdej chwili. 

Profile na Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram

W celu promowania własnej marki i produktów prowadzimy profile w popularnych serwisach społecznościowych. Budujemy pozytywne relacje z naszymi użytkownikami, przedstawiamy innym nasze aktywności, nowe produkty, ciekawe inicjatywy, chwalimy się wygranymi nagrodami, ale także prowadzimy statystyki odwiedzin naszej strony i analizujemy reakcje na nasze posty. W związku z tym możemy przetwarzać dane osobowe osób, które odpowiedziały na nasze wpisy (polubienia, nazwy loginów, zdjęcia profilowe, informacje zawarte w postach i komentarzach). Te dane zbieramy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Rekrutacja

Jeśli odpowiadasz na nasze ogłoszenie o rekrutacji zamieszczone na stronie internetowej. oczekujemy Twojego CV z danymi określonymi w przepisach prawa pracy (i wtedy przetwarzamy je na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)). Inne dane dodatkowo przez Ciebie podane będziemy przetwarzać na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Jeśli wyślesz nam swoje CV „spontanicznie”, kiedy nie prowadzimy akurat rekrutacji, podstawą przetwarzania Twoich danych będzie podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Nie zapomnij jednak dołączyć do CV klauzuli zgody na wykorzystanie Twoich danych w przyszłych rekrutacjach. Jeśli takiej klauzuli nie będzie – CV nie zostanie wzięte pod uwagę i zostanie usunięte.

Kontakty biznesowe

W czasie spotkań biznesowych, targów, konferencji zbieramy często dane osobowe osób reprezentujących inne firmy, zainteresowane współpracą z nami (wymiana wizytówek). Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), aby utrzymywać i pogłębiać kontakty biznesowe w związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą.

Uczestnictwo w webinarach i konferencjach

Częścią naszej pracy jest angażowanie się w inicjatywy edukacyjne, a także przybliżanie naszych rozwiązań w trakcie konferencji lub webinariów. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczeniu usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) dla obsługi organizacyjnej i informatycznej spotkania. 

Konkursy

Organizujemy konkursy lub przeprowadzamy je na naszych platformach internetowych na zlecenie innych. Tutaj podstawą przetwarzania danych jest zawarcie z nami umowy polegającej na dobrowolnym zgłoszeniu się do konkursu i zaakceptowaniem przygotowanego regulaminu konkursu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Zakres zbieranych danych określony zostaje w regulaminie, ale zwykle są to dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, czasem szkoła lub zakład pracy uczestnika konkursu). 

W razie konieczności dane osobowe Użytkowników zbierane w celach wyżej wymienionych możemy przetwarzać także w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Profilowanie, pliki  „cookies” – czy to wpływa na Twoje prawa?

Cookies (ciasteczka) to pliki, które dana strona internetowa wprowadza do komputera Użytkownika poprzez przeglądarkę internetową (za zgodą Użytkownika) pozwalające stronom rozpoznawać daną przeglądarkę w celu pozyskiwania i zapamiętywania wybranych informacji dotyczących historii przeglądania. Śledzimy „cookies”, by zrozumieć i zapamiętać preferencje użytkowników. Można wyłączyć śledzenie „cookies” w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Nasze serwisy w kwestiach związanych z przechowywaniem danych i ich analizą są oparte na rozwiązaniach firmy Google.

Profilowanie to szczególny rodzaj przetwarzania danych osobowych, który odbywa się w sposób automatyczny i ma na celu ocenę osoby fizycznej i przewidywanie jej zachowania.

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednak nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w inny sposób wpływać na Twoją sytuację, np. za Twoją zgodą możemy zbierać informacje, jakie produkty mogą Cię zainteresować i przygotujemy dla Ciebie spersonalizowane informacje.

Przeczytaj więcej o naszej polityce cookies

Komu udostępniamy dane osobowe?

Do danych osobowych mogą mieć dostęp nasi usługodawcy, którzy współpracują z nami na podstawie umów powierzających im przetwarzanie danych na potrzeby realizacji usług świadczonych na naszą rzecz (np. firmy tworzące oprogramowanie, zajmujące się obsługą księgową, kancelarie prawne, firmy kurierskie).

W przypadku serwisów, do których dostęp wymaga rejestracji, dostęp do danych osobowych użytkowników mogą mieć także nasi kontrahenci, którym dane osobowe powierzamy tylko za dobrowolną zgodą osoby, której te dane dotyczą.

Dbamy o to, aby przetwarzali oni dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem i spełniali standardy w zakresie ich bezpieczeństwa.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie przekazujemy danych osobowych do żadnych odbiorców z państw trzecich (poza EOG – Europejski Obszar Gospodarczy). Jeśli kiedyś taki transfer danych będzie się odbywał, niezwłocznie poinformujemy o tym w Polityce Prywatności.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane osobowe nie powinny być przechowywane w nieskończoność. Jeśli podstawą przechowywania danych jest wykonywanie umowy/zamówienia (lit. b), dane będą przechowywane aż do końca wykonania umowy, a potem aż do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy (nie dłużej niż 3 lata).

Jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda (lit. a), wówczas dane osobowe mogą być przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana.

Jeśli podstawą przetwarzania jest przetwarzanie wynikające z prawnie uzasadnionego interesu administratora (lit. f), wówczas możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartego na tej podstawie.

Istnieją jednak przepisy szczególne określające czas, przez jaki powinny być przechowywane dane osobowe i wówczas takie przepisy mogą wydłużać czas przetwarzania danych osobowych (np. przepisy o rachunkowości, dowód w postępowaniu przed sądem).

Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych?

Nowe przepisy rozporządzenia o ochronie danych (RODO) gwarantują Ci szereg praw:

  • prawo dostępu i poprawiania swoich danych, do usunięcia danych, prawo do ograniczenia ich przetwarzania lub do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  • Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • W każdej chwili możesz skontaktować się z nami i skorzystać z przysługujących Ci praw.

Zapisy w naszej Polityce Prywatności mogą ulegać zmianie. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i aktualizowana, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Ostatnia aktualizacja: 01.03.2021 r.