Będzie Dobrze logo

Tworzymy technologie wspierające edukację bo wiemy, że każdy uczy się inaczej

Będzie Dobrze – kompetencje emocjonalno-społeczne

Będzie Dobrze to przygotowany przez pedagogów i psychologów zestaw interaktywnych i tradycyjnych materiałów dydaktycznych wspierający kształcenie kompetencji emocjonalno-społecznych oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kontekście sytuacji kryzysowych i traumatycznych.

Główną częścią programu Będzie dobrze są interaktywne ekrany i multimedialne plansze. Jednak to nie wszystko! W pudełku użytkownicy znajdą także wiele innych pomocy ułatwiających przeprowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym lub lekcji godziny wychowawczej.

Będzie Dobrze można zakupić, korzystając z dofinansowania Aktywna Tablica 2020-2024 dla szkół podstawowych.

Program Będzie Dobrze to materiały przygotowane przez pedagogów i psychologów z myślą o współczesnej młodzieży. Przejawia się to zarówno w nowoczesnej formie programu, jak i doborze tematów. 

W programie znajdują się ekrany dotyczące ważnych społecznie tematów pomagające młodym ludziom w ukształtowaniu ich światopoglądu oraz materiały wspierające kształcenie kompetencji emocjonalno-społecznych, a także treści związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną w kontekście doświadczeń traumy i innych sytuacji kryzysowych (a także tematy związane z nieporozumieniami w grupie, funkcjonowaniem grupy zróżnicowanej itp.).

Będzie Dobrze to laureat Nagrody Głównej w kategorii Edukacja Konkursu Świat Przyjazny Dziecku organizowanego przez Komitet Ochrony Praw Dziecka

Kompleksowe podejście

Każdy temat opracowany w programie składa się z interaktywnej planszy przedstawiającej omawiane treści w sposób stwarzający okazję do dyskusji i burzy mózgów, zadań problemowych do rozwiązania wspólnie przez całą klasę oraz lekcji uczniowskiej do przeprowadzenia zajęć metodą odwróconej klasy lub w formie podsumowania wiadomości.

Ważne społecznie tematy

W programie Będzie Dobrze zostało opracowanych 30 zagadnień dotyczących ważnych społecznie tematów, takich jak: dyskryminacja, autorytet, sukces, depresja, uzależnienia, dyskryminacja, tolerancja, wolność, emocje, asertywność, fake news, netykieta czy trolling.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Kolejnych 10 zagadnień opracowanych w programie Będzie Dobrze jest związanych z zajęciami specjalistycznymi z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć wspierających kondycję psychiczną uczniów wynikającą z doświadczenia traumy, długotrwałej izolacji i innych sytuacji kryzysowych.

Dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów

Materiały zawarte w programie Będzie Dobrze przeznaczone są dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów pracujących indywidualnie lub grupowo z uczniami w wieku 10+. Wszystkie treści (a w szczególności karty pracy i szczegółowe scenariusze zajęć uwzględniające wykorzystanie multimedialnej zawartości programu) pozwalają dostosować sposób prowadzenia zajęć w zależności od potrzeb i możliwości klasy.

Dodatkowa zawartość programu

Będzie Dobrze to setki interaktywnych ekranów i interaktywnych plansz, dwa obszerne podręczniki metodyczne, dwa autorskie zestawy kart do gier, zabaw i ćwiczeń (zestaw kart Pomyśl inaczej & Słowa mają moc), karty pracy i szczegółowe scenariusze zajęć. Program dostępny jest na zasadzie bezterminowej licencji dla dziewięciu nauczycieli i 30 uczniów.

Zgodnie z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa

Program Będzie Dobrze odpowiada na wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem wskazówek o organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz na poszczególne punkty wymienione w Podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.

Jak i gdzie kupić

program Będzie Dobrze?

Wszystkie nasze programy znajdziesz w ofercie najlepszych dostawców wyposażenia i oprogramowania dla szkół. Skorzystaj z przycisku poniżej, aby znaleźć swojego partnera handlowego lub sprawdź obowiązujące programy dofinansowania, dzięki którym zdobędziesz środki na nowe pomoce w Twojej placówce!

Aktualności związane Będzie Dobrze

„Każdy uczy nas inaczej” – edukacyjny podcast o kondycji psychicznej uczniów

2023-12-14

Najlepsze programy dla Twojej placówki z gwarancją dostawy i FV jeszcze w tym roku!

2023-12-04

„Każdy uczy nas inaczej” – zobacz pierwszy odcinek naszego (wideo) podcastu!

2023-10-24

Przydatne linki

Na stronie bdobrze.pl znadziesz jeszcze więcej informacji o programie Będzie Dobrze, obszerną wersję demonstracyjną, dokładny spis wszystkich 40 opracowanych tematów, doświadczenia Przemka Staronia po pracy z tym programem i wiele więcej!

Chcesz wiedzieć więcej?

Kierunek bdobrze.pl

Poznaj inne

programy od Learnetic

Tworzymy technologie wspierające edukację bo wiemy, że każdy uczy się inaczej

Tworzymy technologie wspierające edukację bo wiemy, że każdy uczy się inaczej