Program wspierający kształcenie kompetencji emocjonalno-społecznych oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kontekście sytuacji kryzysowych i traumatycznych.

„Będzie dobrze” to przygotowany przez pedagogów i psychologów zestaw interaktywnych i tradycyjnych materiałów dydaktycznych będących wsparciem dla nauczyciela prowadzącego zajęcia o charakterze terapeutycznym lub lekcje godziny wychowawczej. To atrakcyjne i angażujące materiały przeznaczone do pracy z uczniami od dziesiątego roku życia.

Każdy temat omówiony w programie „Będzie dobrze” składa się z planszy interaktywnej przedstawiającej omawiane treści w sposób stwarzający okazję do dyskusji, kilku zasobów zawierających zadania problemowe do rozwiązania wspólnie przez całą klasę oraz tzw. lekcji uczniowskiej, którą można wykorzystać do przeprowadzenia zajęć metodą odwróconej klasy lub w formie podsumowania wiadomości po zajęciach.

Tematy omówione w programie Będzie dobrze

Zagadnienia dotyczące ważnych społecznie tematów

 1. Dyskryminacja 
 2. Netykieta
 3. Hejt i cyberprzemoc
 4. Trolling
 5. Fake news
 6. Emocje
 7. Asertywność
 8. Depresja
 9. Choroby
 10. Uzależnienia
 1. Autorytety
 2. Sukces
 3. Wolność 
 4. Wolność opinii
 5. Zakazy i nakazy
 6. Tolerancja
 7. Indywidualizm 
 8. System wartości
 9. Rozwód
 10. Starość
 1. Religijność
 2. Tradycja a nowoczesność
 3. Współczesny patriotyzm
 4. Czy studia to jedyna droga?
 5. Czy praca może hańbić?
 6. Kultura i wojsko
 7. Pokój i wojna
 8. Zjawisko zła na świecie
 9. Seksualność 
 10. Molestowanie seksualne

Tematy z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
– ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z doświadczeniem migracji i uczniów z doświadczeniem traumy

 1. Co zmieniła w naszym życiu pandemia?
 2. Izolacja
 3. Emocje na skraju
 4. Spokój i dobrostan
 5. Prawa człowieka – prawa dziecka
 6. Dobro kontra zło, czy świat jest czarno-biały?
 7. Małe rzeczy, czyli okruchy codzienności
 8. Wieża Babel – w poszukiwaniu wspólnego języka
 9. W drodze – doświadczenie migracji
 10. Będzie dobrze – siła pozytywnego myślenia
Zawartość programu Będzie dobrze
 • dwa podręczniki metodyczne dla nauczyciela zawierające gotowe scenariusze lekcji (jest to jedna z propozycji, zajęcia można przeprowadzić na wiele różnych sposobów);
 • drukowane karty pracy;
 • interaktywne plansze z 11 popularnymi metodami aktywizującymi, takimi jak mapa skojarzeń, metaplan, analiza SWOT, piramida priorytetów czy poker kryterialny;
 • autorski zestaw kart „Pomyśl inaczej” – uniwersalne narzędzie, przy pomocy którego można określać nastroje, mówić o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, o marzeniach, wartościach i symbolach, a także zrobić trening twórczości, kreatywnego pisania, wymyślać metafory, bawić się w kalambury, kojarzyć z tytułami filmów, książek lub innych tekstów kultury;
 • autorski zestaw kart afirmacyjnych „Słowa mają moc”.
Gdzie kupić program Będzie dobrze?

Wszystkie nasze programy znajdziesz w ofercie najlepszych dystrybutorów wyposażenia i oprogramowania dla szkół. Skorzystaj z przycisku poniżej, aby znaleźć swojego dystrybutora.

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość