szkolne laboratoria

LaboLAB. Szkolne laboratoria

Nauczanie poprzez eksperymenty stymuluje rozwój i poprawia wyniki uczniów. Aby w pełni zrozumieć zjawiska przyrodnicze, niezwykle ważne jest zaangażowanie uczniów w praktyczne poznawanie otaczającego ich świata poprzez zajęcia badawcze. Efektywne nauczanie wymaga od nauczyciela korzystania ze zróżnicowanych metod nauczania dopasowanych do wieku i umiejętności ucznia.

LaboLAB: Szkolne Laboratoria badawcze pracownie przyrodnicze oraz multimedialna baza wiedzy to dziewięć zestawów do nauczania biologii, chemii, fizyki i geografii, które pozwalają przeprowadzić ciekawe i angażujące lekcje.

Każdy zestaw LaboLAB składa się z rozbudowanego pakietu wyposażenia do przeprowadzania eksperymentów, doświadczeń i projektów, drukowanych materiałów dla uczniów, rozbudowanego podręcznika metodycznego dla nauczyciela, scenariuszy lekcji, a także multimedialnych i interaktywnych materiałów, na które składają się symulacje, podręczniki cyfrowe, ćwiczenia i testy.

„Realizując zajęcia z zestawem LaboLAB, rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, kształtujemy strategie czytelnicze i umiejętność krytycznego myślenia. Pracę ułatwia bogata zawartość „dużego, zielonego, pudełka”, w którym znajdziemy proste i bezpieczne pomoce dydaktyczne dla grupy około 30 uczniów […]. Dzięki temu przez kilka kolejnych lat możemy cieszyć się nowoczesnym, mobilnym laboratorium badawczym, przygotowując jednocześnie uczniów do życia w szybko zmieniającej się rzeczywistości”.

– Małgorzata Rabenda, konsultantka merytoryczna, trenerka, autorka programów szkoleniowych z zakresu wdrażania nowych technologii i kształtowania kompetencji kluczowych, należy do grupy Superbelfrzy RP

W skład każdego modułu LaboLAB wchodzą:

Szkolne laboratoria LaboLAB to:

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź stronę www.labolab.pl, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje, opisy, cennik oraz bezpłatne wersje demonstracyjne w postaci fragmentów scenariuszy zajęć oraz przykładowych ekranów multimedialnych. Lub kliknij w grafiki poniżej, aby przeczytać więcej o poszczególnych zestawach.

Możliwości

Gotowy materiał, który może być wykorzystywany na zajęciach przez nauczycieli różnych specjalności, na różnych poziomach nauczania. Tematyka zawartych w poszczególnych modułach doświadczeń powiązana jest z treścią aktualnej podstawy programowej przedmiotów: przyroda, biologia, geografia, chemia i fizyka.

Nauczanie hybrydowe

W ramach zestawów LaboLAB tradycyjne metody nauczania współistnieją wraz z nowoczesnymi, multimedialnymi rozwiązaniami, tworząc wyjątkowe środowisko, które odpowiada na potrzeby współczesnego ucznia i pozwala mu poznać dane zagadnienie z wielu perspektyw.

Oszczędność czasu nauczyciela

Przewodnik metodyczny dla nauczyciela dołączany do każdego zestawu LaboLAB to gotowe rozwiązania, szczegółowe instrukcje, scenariusze zajęć i wiele więcej. Przygotowanie się nauczyciela do atrakcyjnej i angażującej lekcji z LaboLAB trwa nie więcej niż 15 minut!

Eksperymenty, projekty, badania

Atrakcyjna i skuteczna forma zajęć. Każdy zestaw LaboLAB to rozbudowany pakiet do przeprowadzania eksperymentów, doświadczeń, a także długoterminowych projektów badawczych w klasie do 30 osób.

Dostępne moduły LaboLAB i ich zawartość:

labolab chemia
Chemia
Struktura i właściwości materii

W ramach tego modułu uczniowie analizują fizyczne oraz chemiczne właściwości materii, zmiany stanu skupienia, zmiany fizyczne i chemiczne oraz zachowanie materii.

labolab biologia
Biologia
Materia i energia w ekosystemach

Moduł skupia się na analizie procesu obiegu materii i przepływu energii w ekosystemach. Uczniowie poznają współzależność przyrody ożywionej i nieożywionej, analizują zasoby potrzebne do rozwoju organizmów, łańcuchy pokarmowe i piramidę żywieniową.

labolab geografia
Geografia
Ziemia i Kosmos

Uczniowie poznają pojęcia związane z Wszechświatem oraz rolę Ziemi w Układzie Słonecznym. Analizują także wpływ Słońca i Księżyca na naszą planetę oraz poznają warstwy Ziemi.

laboratorium biologia
Biologia
Struktury roślin i zwierząt

Ten moduł poszerza wiedzę uczniów na temat budowy roślin i zwierząt oraz tego, jaki ma ona wpływ na przetrwanie organizmów. Będą mieć możliwość empirycznego zapoznania się z wewnętrznymi i zewnętrznymi strukturami roślin i zwierząt.

laboratorium fizyka
Fizyka
Siły i oddziaływania

To moduł, który pozwala uczniom przeprowadzić szereg doświadczeń, w wyniku których zrozumieją zagadnienia sił fizycznych i ich oddziaływania. Istotny nacisk został położony na tarcie, masę oraz magnetyzm.

laboratorium geografia
Geografia
Zmieniająca się planeta Ziemia

Ten moduł to seria doświadczeń, które pokazują uczniom jak to się stało, że Ziemia, na której mieszkamy, wygląda i ma cechy takie, jakie możemy zaobserwować obecnie. Moduł rozwija wiedzę uczniów na temat gleby i erozji. Uczniowie analizują warstwy ziemi, ruchy płyt tektonicznych i tworzenie się skał.

laboratorium biologia
Biologia
Życie w ekosystemach

Moduł wprowadza uczniów w zagadnienie różnorodności organizmów żywych oraz tego, jak rośliny i zwierzęta adaptują się do warunków środowiska. Uczniowie dowiadują się również, czym jest zdrowy ekosystem.

laboratorium geografia
Geografia
Pogoda i klimat

Elementy zawarte w tym module wprowadzają uczniów w poszczególne zagadnienia dotyczące pogody. Uczniowie obliczają średnie temperatury i mierzą opady, wiatr, a także tworzą i przedstawiają lokalne prognozy pogody. Analizują również naturalne zagrożenia pogodowe.

laboratorium fizyka
Fizyka
Energia. To działa!

Uczniowie poznają różne rodzaje energii oraz dowiadują się, jak się ona zmienia. Analizują energię, jaką wytwarzają ich ciała, energię potencjalną i kinetyczną, ruch fal oraz alternatywne formy energii.

szkolne laboratoria przyrodnicze
Gdzie kupić zestawy LaboLAB?

Wszystkie nasze produktu znajdziesz w ofercie najlepszych dystrybutorów wyposażenia i oprogramowania dla szkół. Skorzystaj z przycisku poniżej, aby znaleźć swojego dystrybutora.

    Imię *

    Adres e-mail *

    Wiadomość