58 764 75 00

ZADZWOŃ DO NAS!

Badawcze pracownie przyrodnicze oraz multimedialna baza wiedzy

labolab_logo_01
Wypróbuj opracowane przez specjalistów, przetestowane pakiety dedykowane pracowniom przedmiotowym, czyli nowoczesne środki dydaktyczne do realizacji podstawy programowej dla szkoły podstawowej. Każdy z zestawów zawiera:

Rozbudowany pakiet do przeprowadzania eksperymentów i projektów (przyrządy i przybory) – wyposażenie pozwalające na przeprowadzenie kilkudziesięciu doświadczeń/badań

Cyfrowe zasoby dla klas (symulacje, podręczniki multimedialne, ćwiczenia, testy)

Drukowane materiały dla uczniów oraz zestawy materiałów dla klas o zróżnicowanym poziomie

Scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi

Gotowy materiał, który może być wykorzystywany na zajęciach przez nauczycieli różnych specjalności, na różnych poziomach nauczania, a tematyka zawartych w poszczególnych modułach doświadczeń powiązana jest z treścią aktualnej Podstawy programowej przedmiotów takich jak: przyroda, biologia, geografia, chemia lub fizyka:

 

 • Atrakcyjna i skuteczna forma zajęć,
 • Każdy moduł LaboLAB zawiera wystarczającą ilość materiałów i aparatury pozwalających na wielokrotne wykonywanie bezpiecznych doświadczeń i eksperymentów w klasie do 30 uczniów,
 • Każdy z zestawów zawiera pomoce do eksperymentów znajdujące się na liście REKOMENDOWANYCH przez MEN,
 • Każdy z modułów jest podzielony na lekcje dotyczące danych zagadnień – czas trwania sesji to od 30 do 60 minut,
 • Sesje nie są rozumiane jako tradycyjne, 45-minutowe bloki, lecz jako „działania badawcze”, czyli nauczanie, które wyczerpuje wybrany temat.
 • W ramach sesji uczniowie dyskutują, wykonują działania wprowadzających w zagadnienie lub eksperymenty przy użyciu elementów z zestawu,
 • Dodatkowym wsparciem są dedykowane każdej z sesji multimedia (średnio baza około 100 ekranów multimedialnych), które z powodzeniem można wykorzystać na tablicy interaktywnej,
 • Dzięki scenariuszom lekcji wystarczy kilkanaście minut, aby w 100% przygotować się do przeprowadzenia niezwykle ciekawych spotkań z uczniami.

Kontakt

 • Gdańsk

  Learnetic SA

  ul. Azymutalna 9

  80-298 Gdańsk

  NIP: 5842705459

 • Email

  info@learnetic.com