58 764 75 00

ZADZWOŃ DO NAS!

Interaktywne Plansze Przyrodnicze

to wszystko, czego potrzebuje nauczyciel szkoły podstawowej, aby wytłumaczyć nawet najtrudniejsze zagadnienia – łatwo, skutecznie i w sposób atrakcyjny dla każdego ucznia. IPP to multimedialne zasoby przygotowane do pracy na tablicach i monitorach interaktywnych, na które składają się interaktywne plansze, symulacje i inne pomocne treści do wykorzystania przez nauczyciela w trakcie zajęć.

Interaktywne plansze przyrodnicze

Cechy serii Interaktywne Plansze Przyrodnicze:

 • Multimedialne i angażujące – przykuwają uwagę uczniów, przyczyniając się do skuteczniejszej nauki.
 • Obraz pełen treści – plansze przystępnie i wyczerpująco obrazują zagadnienia, których opisanie byłoby dla nauczyciela żmudne, a dla uczniów trudne do wyobrażenia.
 • Trudne tematy, proste schematy – dostępne w programie symulacje przedstawiają złożone zjawiska w nieskomplikowany sposób. Wyjaśnianie wzajemnych zależności i wpływów już nigdy nie będzie sprawiało trudności!
 • Wysoka wartość merytoryczna – treści zawarte na planszach zostały przygotowane przez doświadczony zespół i są w pełni zgodne z podstawą programową.
 • Podręczne – logiczny spis treści pozwala nauczycielowi szybko zidentyfikować potrzebny do lekcji materiał i otworzyć go w kilka chwil.
 • Na monitory i tablice interaktywne – materiał przygotowany z myślą o pracy na tablicach i monitorach interaktywnych.
 • Praca w grupie – materiały przeznaczone do pracy w grupie, pozwalają uczniom na wspólne analizowanie tematu.
 • Zawsze aktualne – wykonane w technologii HTML5 i dostępne w przeglądarce internetowej plansze są na bieżąco aktualizowane zarówno pod względem merytorycznym, jak i technicznym.
 • Bez instalacji – korzystanie z plansz jest wygodne i intuicyjne, ponieważ nie wymaga instalacji żadnego oprogramowania.
 • Online i offline – korzystanie z plansz możliwe jest również bez dostępu do Internetu.
Interaktywne Plansze Przyrodnicze
Interaktywne Plansze Przyrodnicze
Interaktywne Plansze Przyrodnicze

Jak Interaktywne Plansze Przyrodnicze może wykorzystać nauczyciel?

 • Korzystając z plansz IPP, nauczyciel może wprowadzić nowy temat lub zagadnienie, które zaprezentowane w podręczniku w „płaskiej formie” może być dla ucznia trudne do zrozumienia. Wysoka interaktywność zasobów pozwala uczniom w sposób aktywny, obrazowy i niemal namacalny zapoznać się z prezentowanymi treściami, które często bywają dla nich abstrakcyjne.
 • Wiele plansz nauczyciel może wykorzystać jako podsumowanie wcześniej omawianych zagadnień. Możliwość ukrywania i pokazywania elementów planszy może być wykorzystana do zweryfikowania wiedzy ucznia, zadawania pytań otwartych i pracy grupowej.
 • Nauczyciel może użyć plansz, aby jeszcze lepiej pokazać uczniom, że nauka jest obecna w ich codziennym życiu i zachęcić ich do bardziej wnikliwego obserwowania otaczającego świata.
 • Nauczyciel może zapraszać uczniów do wspólnego korzystania z zasobów interaktywnych. Pomaga to wzbudzić zainteresowanie uczniów, zachęca ich do stawiania dalszych pytań, dokonywania obserwacji i wyciągania wniosków.

Interaktywne Plansze Przyrodnicze: Biologia

IPP: Biologia dla klas 5-6 to 80 plansz przedstawionych na setkach interaktywnych ekranów zawierających między innymi:

 • Pokazy ilustracji zawierające przykłady organizmów wszystkich królestw.
 • Interaktywne zasoby wyjaśniające budowę organizmów i prezentujące nawet najdrobniejsze elementy roślin, zwierząt, wirusów, grzybów i bakterii.
 • Symulacje rozwijające umiejętności wykonywania doświadczeń i obserwacji metodą naukową.
 • Ilustracje w grafice trójwymiarowej, a na nich między innymi odwzorowanie obrazu medycznego, anatomia ludzkiego ciała i budowa wewnątrzkomórkowych struktur.
 • Filmy ukazujące zwierzęta i rośliny w ich naturalnych środowiskach, m.in. filmy przyrodnicze nagrywane w siedliskach wielu gatunków ptaków.
 • Fotografie w technice mikro i makro, dające możliwość zobaczenia tego, czego nie jest w stanie dostrzec ludzkie oko.
Interaktywne plansze biologia
Interaktywne Plansze Przyrodnicze
Interaktywne Plansze Przyrodnicze
Interaktywne Plansze Przyrodnicze

W pudełku IPP Biologia nauczyciel znajdzie również pełnowymiarowe plakaty edukacyjne do zawieszenia w klasie!

Biologia to nie tylko schematy i trudne opisy, które trzeba zapamiętać. To także doświadczenia, eksperymenty i obserwacje, które umożliwiają zrozumienie, w jaki sposób funkcjonują organizmy, jak przebiegają pewne procesy, co wpływa na przebieg danego cyklu. Nie zawsze jednak w szkole jest możliwość empirycznego zobrazowania tematu (długoterminowe obserwacje, brak technicznych możliwości i sprzętu). Proponowane symulacje dają uczniom możliwość uczestniczenia w przebiegu doświadczalnych obserwacji i ułatwiają zrozumienie różnych ciekawych zjawisk zachodzących w biologicznym życiu.

Lista zagadnień podstawy programowej opracowanych w IPP Biologia:

1. Biologia jako nauka
2. Budowa i funkcjonowanie komórki
3. Chemizm życia

4. Bakterie, wirusy, protisty i grzyby
5. Królestwo roślin
6. Królestwo zwierząt

7. Organizm człowieka
8. Genetyka
9. Ekologia
10. Ochrona środowiska

Wypróbuj przykładowe plansze interaktywne:

Interaktywne Plansze Przyrodnicze: Chemia

IPP: Chemia dla klas 7-8 to 80 plansz przedstawionych na setkach interaktywnych ekranów zawierających między innymi:

 • Pokazy ilustracji i fotografii przedstawiające chemię w sposób silnie nawiązujący do życia codziennego.
 • Interaktywne zasoby oparte m.in. na układzie okresowym pierwiastków chemicznych, schematach, modelach, wzorach i ilustracjach.
 • Symulacje, które pokazują, w jaki sposób zmiana czy dobór warunków lub danych, wpływają na przebieg i wynik prezentowanych procesów.
 • Filmy przedstawiające reakcje chemiczne przeprowadzone zarówno w laboratorium, jak i zachodzące w najbliższym otoczeniu.
 • Trójwymiarowe, obracalne modele cząsteczek.

W pudełku IPP Chemia nauczyciel znajdzie również pełnowymiarowe plakaty edukacyjne do zawieszenia w klasie! 

Interaktywne plansze chemia
Interaktywne plansze monitor interaktwyny
Interaktywne plansze szkoła
Interaktywne Plansze Przyrodnicze

Lista zagadnień podstawy programowej opracowanych w IPP Chemia:

1. Materia
2. Wewnętrzna budowa materii
3. Reakcje chemiczne

4. Gazy
5. Roztwory wodne
6. Wodorotlenki i kwasy
7. Sole

8. Węglowodory
9. Pochodne węglowodorów
10. Organiczne związki chemiczne o znaczeniu biologicznym (białka, cukry, tłuszcze)

Wypróbuj przykładowe plansze interaktywne:

Interaktywne Plansze Przyrodnicze: Fizyka

IPP: Fizyka dla klas 7-8 to 80 plansz przedstawionych na setkach interaktywnych ekranów zawierających między innymi:

 • Przejrzyście zaprezentowane zagadnienia tematyczne, w czytelny sposób łączące definicje, wzory, schematy i wykresy.
 • Przykładowe obliczenia krok po kroku.
 • Symulacje, które pokazują, w jaki sposób zmiana czy dobór warunków lub danych, wpływają na przebieg i wynik prezentowanych zjawisk.
 • Animacje i filmy obrazujące zjawiska fizyczne i przeprowadzanie doświadczenia.
 • Pokazy ilustracji i fotografii przedstawiające zagadnienia fizyczne w sposób nawiązujący do życia codziennego.

W pudełku IPP Fizyka nauczyciel znajdzie również pełnowymiarowe plakaty edukacyjne do zawieszenia w klasie! 

Interaktywne plansze fizyka
Interaktywne plansze tablica interaktywna
Interaktywne plansze online
Interaktywne Plansze Przyrodnicze

Lista zagadnień podstawy programowej opracowanych w IPP Fizyka:

1. Ruch
2. Siły
3. Energia
4. Zjawiska cieplne

5. Właściwości materii
6. Hydrostatyka i aerostatyka
7. Elektrostatyka
8. Prąd elektryczny

9. Magnetyzm
10. Ruch drgający i fale
11. Optyka
12. Fale elektromagnetyczne
13. Świat fizyki

Wypróbuj przykładowe plansze interaktywne:

Interaktywne Plansze Przyrodnicze: Geografia

IPP: Geografia to 80 plansz przedstawionych na setkach interaktywnych ekranów zawierających między innymi:

 • Filmy, animacje i prezentacje zdjęć, obrazujące różnorodne krajobrazy Polski i świata w tym charakterystyczne dla nich zwierzęta i roślinność, naturalne procesy przyrodnicze i zjawiska pogodowe, wyjaśniające przyczyny i skutki ich występowania (np. tornada, cyklony tropikalne, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi i tsunami).
 • Interaktywne mapy.
 • Prezentację zagadnień geografii społeczno-ekonomicznej, fizycznej i politycznej wzbogaconych o przykłady oraz dane statystyczne z wykresami i mapami.
 • Interaktywne trójwymiarowe grafiki ułatwiające postrzeganie zależności przestrzennych, na przykład rozpoznawanie form ukształtowania terenu, określanie współrzędnych geograficznych, ruch Ziemi.

W pudełku IPP Geografia nauczyciel znajdzie również pełnowymiarowe plakaty edukacyjne do zawieszenia w klasie! 

Interaktywne plansze geografia
Interaktywne plansze szkoła podstawowa
Interaktywne plansze szkoła podstawowa
Interaktywne Plansze Przyrodnicze

Lista zagadnień podstawy programowej opracowanych w IPP Geografia:

1. Mapa Polski
2. Krajobrazy Polski
3. Lądy i oceany na Ziemi
4. Krajobrazy świata
5. Ruchy Ziemi
6. Współrzędne geograficzne

7. Geografia Europy
8. Sąsiedzi Polski
9. Środowisko przyrodnicze Polski
10. Społeczeństwo i gospodarka Polski
11. Relacje między elementami środowiska geograficznego

12. Mój region i „mała ojczyzna”
13. Azja
14. Afryka
15. Ameryka Północna i Południowa
16. Australia i Oceania
17. Obszary okołobiegunowe

Wypróbuj przykładowe plansze interaktywne:

Cennik

IPP: Biologia 3 licencje bezterminowe
(aktualizacje bez dodatkowych kosztów)
490,00 zł (brutto)
IPP: Chemia 3 licencje bezterminowe
(aktualizacje bez dodatkowych kosztów)
490,00 zł (brutto)
IPP: Fizyka 3 licencje bezterminowe
(aktualizacje bez dodatkowych kosztów)
490,00 zł (brutto)
IPP: Geografia 3 licencje bezterminowe
(aktualizacje bez dodatkowych kosztów)
490,00 zł (brutto)