„Uważam, że IPP dają bogaty wachlarz możliwości wykorzystania materiałów w czasie lekcji. ” – recenzja IPP Geografia, Jakub Sypniewski

Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP) to multimedialne zasoby w postaci plansz, zdjęć, ilustracji, filmów, modeli i map. Przeznaczone są do pracy na tablicach i monitorach interaktywnych. Stanowią pomoc w prowadzeniu lekcji i wyjaśnianiu tych zjawisk i procesów, które ze względu na wysoki poziom trudności i abstrakcji, mogą być dla uczennic i uczniów trudne do zrozumienia.

Opracowane materiały wykonane zostały w technologii umożliwiającej pracę zarówno z, jak i bez dostępu do Internetu. Kolejne zagadnienia uporządkowane zostały zgodnie z treściami kształcenia – wymaganiami szczegółowymi Podstawy programowej kształcenia ogólnego z geografii w szkole podstawowej. Uporządkowana struktura materiałów pozwala w łatwy sposób na wykorzystanie zasobów przypisanych konkretnym treściom realizowanym w ramach zajęć lekcyjnych oraz na użycie ich w celu powtórzeniowym. Przykładem planszy, którą stosuję regularnie jest róża wiatrów, szczególnie przydatna w celu utrwalania polskich nazw kierunków świata oraz ich międzynarodowych skrótów, co przydaje się we wszystkich klasach w szkole podstawowej.

IPP to narzędzie, które przywodzi na myśl stosowane od wielu lat w szkolnej edukacji pomoce dydaktyczne – tzw. tablice. Tego rodzaju środki dydaktyczne należą do najbardziej podstawowych pomocy, które ze względu na czytelność oraz łatwość wykorzystania przez lata chętnie stosowane były przez wielu nauczycieli i nauczycielek. Rewolucja technologiczna, która na przestrzeni lat objęła także proces kształcenia w szkołach podstawowych, a która nabrała rozpędu w czasie nauczania zdalnego, sprawiła, że środki te ustąpują miejsca innym, bardziej interaktywnym i angażującym ucznia pomocom szkolnym. W tym sensie Interaktywne Plansze Przyrodnicze są odpowiedzią na współczesne wymagania stawiane nauczycielkom i nauczycielom, jednocześnie zaspokajając uczniowskie oczekiwania dotyczące atrakcyjności procesu kształcenia. Miejsce kartonu zastępuje ekran monitora interaktywnego lub ekran projektora, statycznych obrazów – interaktywne grafiki, schematycznych rysunków – animacje. Zmienia się także funkcjonalność materiałów – nie służą już tylko do prezentacji treści, ale także pozwalają wykonywać zróżnicowane ćwiczenia (np. ciekawym pomysłem może być wykorzystanie mapy rozmieszczenia mórz i oceanów do lokalizowania ich położenia względem południka zerowego i równika poprzez zaznaczanie kontynentów, które leżą w określonym położeniu względem tych linii na mapie). Tego typu przejście od funkcji informacyjnej do transformacyjnej i ćwiczeniowej stanowi dodatkowy atut tych materiałów. IPP mogą wzbogacić, a nawet w pewnym stopniu zastąpić prezentacje komputerowe, tak powszechnie opracowywane przez wielu nauczycieli i nauczycielek. Co ważne – wszystkie są w jednym miejscu, nie trzeba ich szukać na dysku komputera, pendrive czy poczcie elektronicznej – stanowią uporządkowane kompendium geograficznych treści kształcenia. Multimedia zwierają mapy a także bogatą bazę ilustracji. Treści są merytorycznie poprawne i dostosowane do poziomu uczniów szkół podstawowych.

Zawartość programu Interaktywne Plansze Przyrodnicze Geografia

Uważam, że Interaktywne Plansze Przyrodnicze dają bogaty wachlarz możliwości wykorzystania materiałów w czasie lekcji. Poza najprostszą funkcją, którą jest prezentacja treści, istnieje możliwość pokazania zasięgu lub występowania zjawisk na mapach, obserwacja zmian ich natężenia lub skutków zjawisk i procesów o różnej sile. Prowadzeniu obserwacji sprzyjają krótkie filmy zamieszczone w materiałach. W czasie moich lekcji w praktyce wykorzystuję m.in. plansze dotyczące zasięgu występowania stref klimatycznych i krajobrazowych czy też rozmieszczenia lądów i oceanów na kuli ziemskiej (w klasie V). IPP daje możliwość wzbogacenia narracji poprzez wyróżnienie omawianego obszaru bez konieczności przynoszenia map ściennych czy też uruchamiania innych zasobów Internetu. Szczególnie atrakcyjnym narzędziem dla moich uczniów w klasie VIII było obserwowanie następstw trzęsień ziemi i huraganów przy pomocy suwaka obrazującego ich skutki w zależności od siły/natężenia zjawiska (w formie tekstowej, jak i graficznej).

Interaktywne Plansze Przyrodnicze wspomagają proces kształcenia poprzez wykorzystanie prostych materiałów i narzędzi opracowanych w formie elektronicznej. Życzyłbym zarówno sobie, jak i innym odbiorczyniom i odbiorcom dalszego rozwijania i wzbogacania bazy materiałów o kolejne propozycje.

Udostępnij post

Inne

artykuły

Propozycje interaktywnych zajęć na temat majowych świąt

2024-04-23

mTalent Wczesne wspomaganie rozwoju – nowy program dla najmłodszych

2024-04-04

Włocławek, 5.06, Edukacja w cyfrowym wymiarze – wizja, misja, sztuczna inteligencja

2024-05-22