Jak wykorzystać dofinansowanie z rezerwy oświatowej na rok 2024 na wyposażenie szkolnych sal i pracowni?

Opublikowane zostały „Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024”, czyli dokument, w którym Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawia rodzaje dofinansowań i zadań dla jednostek samorządu terytorialnego. W tym tekście analizujemy punkt VI dokumentu dotyczący wyposażenia pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.

Punkt VI „Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024” to Dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.

Jak interpretować Punkt VI „Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024”?

  1. Placówki korzystające z tego dofinansowania mogą uzyskać środki na wyposażenie pomieszczeń do nauki, które znajdują się w nowo wybudowanych budynkach, lub pomieszczeń do nauki zaadaptowanych z innych pomieszczeń szkolnych (które nie pełniły do tej pory funkcji dydaktycznych).
  2. Dofinansowanie dotyczy budynków szkół i placówek oświatowych z wyłączeniem budynków przedszkoli ogólnodostępnych, oddziałów przedszkolnych w ogólnodostępnych szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
  3. Placówka może zakupić wyposażenie sali i pomoce edukacyjne wedle potrzeby. Możliwe jest stworzenie m.in. sali do zajęć psychologiczno-pedagogicznych czy pracownię wyposażoną w wirtualne laboratoria przyrodnicze.
  4. Z dofinansowania zakupić można tylko te pomoce dydaktyczne, na które dana placówka nie otrzymała wsparcia finansowego z innych źródeł pochodzących z budżetu państwa.
  5. Dofinansowanie otrzymane w ramach rezerwy oświatowej nie wymaga wyłożenia wkładu własnego.

Jakie wyposażenie i pomoce edukacyjne może zakupić placówka?

Ustawodawca nie przygotował katalogu produktów i tym samym pozostawia możliwość zakupu wyposażenia zgodnie z indywidualnymi potrzebami placówek. Jedynym ograniczeniem, na które uwagę musi zwrócić wnioskodawca są zadania ujęte w Kryteriach (dofinansowaniem mogą być ujęte tylko zakupy, które będą realizować wskazane w dokumencie zadania).

Szkoły, które chcą stworzyć salę do zajęć psychologiczno-pedagogicznych, mogą w ramach Punktu VI Kryteriów zakupić:

  • programy z serii mTalent, czyli interaktywne narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne, które z łatwością mogą zostać włączone w program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych, logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych.
  • program Będzie Dobrze, czyli zestaw interaktywnych i tradycyjnych materiałów dydaktycznych wspierający kształcenie kompetencji emocjonalno-społecznych oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Placówki tworzące pracownię wyposażoną w wirtualne laboratoria przyrodnicze mogą zakupić:

  • serię programów Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze, kompleksowe materiały interaktywne do nauki biologii, chemii, fizyki i geografii, wyposażone w multimedialne i drukowalne karty pracy, filmy, symulacje.
  • materiały z serii eduLabVR, czyli kompleksowe oprogramowanie do okularów wirtualnej rzeczywistości w postaci wysokiej jakości modeli 3D, filmów 360°, grafik, zdjęć, symulacji doświadczeń oraz interaktywnych ćwiczeń.

Terminy składania wniosków w ramach Punktu VI „Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024”

Wniosek należy złożyć do 4 października 2024 r. Termin dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania (lub zaadaptowanych) w IV kwartale roku 2023 i w pierwszych trzech kwartałach 2024 r.

Wzory wniosków (Punkt VI „Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024”)

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/kryteria-podzialu-rezerwy-czesci-oswiatowej-subwencji-ogolnej-na-rok-2024

Udostępnij post

Inne

artykuły

Poznaj nowości mTalent stworzone z myślą o przedszkolach

2024-03-22
Każdy uczy nas inaczej #4. Pedagog Michalina

Jak korzystać z technologii w terapii? (Każdy uczy nas inaczej #4. Pedagog Michalina)

2024-06-06

Aktywna Tablica 2024 – wydanie SPEcjalne [WIDEO]

2024-04-18