Skorzystaj z dofinansowania Aktywna Tablica 2023 i wybierz program Będzie Dobrze

Będzie Dobrze to wydany w zeszłym roku program dedykowany wspieraniu kształcenia kompetencji emocjonalno-społecznych oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kontekście sytuacji kryzysowych i traumatycznych. Program został opracowany przez zespół pedagogów i psychologów jako wsparcie dla nauczyciela prowadzącego lekcje godziny wychowawczej lub zajęcia o charakterze terapeutycznym. 

Oprogramowanie Będzie Dobrze to zestaw interaktywnych i tradycyjnych materiałów dydaktycznych przeznaczonych do pracy z uczniami od dziesiątego roku życia. Zawiera opracowanie 40 zagadnień podzielonych na dwie grupy. Dziesięć z nich dotyczy zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a pozostałe trzydzieści porusza ważne, bieżące tematy jak depresja, dyskryminacja czy fake newsy. Informacje podane są w formie setek łatwych do przyswojenia i angażujących ekranów interaktywnych. 

Dodatkowo w skład programu wchodzą karty pracy i szczegółowe scenariusze zajęć wykorzystujące multimedialną zawartość, dwa obszerne podręczniki metodyczne, dwa zestawy autorskich kart do gier, zabaw i ćwiczeń (Pomyśl inaczej, Słowa mają moc) oraz materiały dla nauczycieli i terapeutów pracujących indywidualnie bądź grupowo. 

Godnym uwagi jest fakt, iż każdy z tematów poruszony w zasobach opracowany jest kompleksowo, a poszczególne zagadnienia składają się z dwóch do trzech segmentów. Ułatwia to usystematyzowanie wiedzy, inspiruje do refleksji oraz skłania uczniów do podjęcia dyskusji na ważne społecznie tematy. 

Nasi eksperci poświęcili szczególną uwagę na treści wspierające kondycję psychiczną dzieci z doświadczeniem traumy i długotrwałej izolacji. Dzięki temu z łatwością przeprowadzisz zajęcia na tematy niezwykle trudne lecz aktualne i pomożesz w ten sposób swoim podopiecznym lepiej zrozumieć świat wokół nich. 

Starania naszego zespołu ekspertów zostały docenione przez Komitet Ochrony Praw Dziecka, gdyż program Będzie Dobrze otrzymał nagrodę główną w XXI Edycji Konkursu Świat Przyjazny Dziecku w kategorii Edukacja. 

Więcej wyczerpujących informacji o Będzie Dobrze oraz bezpłatna wersja demo dostępne są na stronie www.bdobrze.pl

Dofinansowanie Aktywna Tablica to świetna szansa dla szkół podstawowych, by zakupić nowoczesne wyposażenie, narzędzia czy programy interaktywne. 

Zgodnie z wytycznymi szkoły podstawowe mogą przeznaczyć uzyskane środki na zakup pomocy dydaktycznych lub zasobów do terapii, a także specjalistycznego oprogramowania, takiego jak Będzie Dobrze – który w 100% pokrywa wymogi rozporządzenia.

Program Aktywna Tablica 2020-2024 powstał, by pomóc rozwinąć szkolną infrastrukturę oraz kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Subwencja umożliwia wyposażenie szkoły w nowoczesne technologie i pomoce edukacyjne niezbędne do rozwoju kompetencji TIK w szkołach oraz przygotowujące do życia w społeczeństwie informacyjnym. 

W ramach programu Aktywna Tablica 2023 placówka może zakupić pomoce o wartości 43 750 zł. Przy czym 80% całej kwoty finansowane jest z budżetu państwa, a szkoła otrzymująca dotację zobowiązuje się pokryć pozostałe 20%. Może to zrobić poprzez wkład finansowy lub rzeczowy, w który wlicza się sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia TIK wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne. 

Dotację otrzymać mogą publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe w Polsce i za granicą. Placówki specjalne, integracyjne, z oddziałami przysposabiającymi do pracy, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących czy szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia.

Więcej informacji na temat dofinansowania z programu Aktywna Tablica oraz gotowe wnioski znajdziesz na stronie: www.aktywnatablica2.pl. Skorzystaj i złóż wniosek już dziś! 

Udostępnij post

Inne

artykuły

Nowy Tomyśl, 12-13.04, K@SSK

2024-04-03
nowości mTalent

Nadchodzą nowości z serii mTalent na rok 2024!

2024-02-15
mTalent Bett Awards 2024

mTalent po raz drugi z nagrodą Bett Awards (2024)!

2024-02-07