„Baza Prac Domowych to przestrzeń pracy ucznia i nauczyciela” – recenzja Jakub Sypniewski

Baza Prac Domowych to zbiór interaktywnych zadań powiązanych tematycznie z rozkładem materiału wiodących na rynku wydawnictw edukacyjnych w Polsce. Nauczyciel ma do dyspozycji ćwiczenia opracowane do każdej lekcji. Zadania przypisane zostały do poszczególnych tematów, zgodnie ze spisem treści w podręczniku. Taki układ ułatwia poruszanie się po zasobach i daje możliwość szybkiego wyboru zadań. Układ plansz jest prosty i spójny dla wszystkich przedmiotów. Do nawigacji i sprawdzania odpowiedzi służą paski u góry i dołu ekranu. Wykorzystanie materiałów jest przez to bardzo intuicyjne.

Ćwiczenia opracowane w ramach Bazy Prac Domowych to krótkie formy sprawdzania wiedzy stworzone z myślą, by nie przeciążać uczniów pracą w domu. Co ważne, chociaż nazwa zasobów sugeruje ich przeznaczenie, nie oznacza jednak, że nauczyciel nie może korzystać z tych materiałów w inny sposób. Równie dobrze sprawdzą się podczas lekcji, jeżeli uczniowie mają dostęp do tabletów, komputerów czy telefonów komórkowych. Nauczyciel może korzystać z BPD, pracując frontem z całą klasą, podczas pracy samodzielnej uczniów np. z podręcznikiem, a nawet do przeprowadzenia kartkówki. Zasoby składają się głównie z zadań zamkniętych różnego typu, m.in. wielokrotnego wyboru, prawda-fałsz, na dopasowanie, porządkowanie czy wyboru z listy. Niekiedy uczeń ma możliwość samodzielnego wpisania odpowiedzi (np. uzupełniając nazwy kierunków świata).

Nauczyciel, który utworzył uczniowskie konta na platformie dzwonek.pl, może zadać zadanie jako pracę domową, otrzymując rozwiązanie ucznia z uwzględnieniem liczby błędów, pomyłek i sprawdzeń poprawności odpowiedzi. Podobne dane uzyskuje uczeń na swoim koncie.

BPD to zbiór interaktywnych ćwiczeń, którymi można posłużyć się pracując m.in. z uczniami przygotowującymi się do konkursów. Doskonale sprawdzą się jako materiał powtórzeniowy zwłaszcza, gdy uczniowie nie posiadają już dostępu do podręczników z poprzednich lat, a niekiedy także i zeszytów ćwiczeń. Podobne zastosowanie mogą mieć podczas pracy indywidualnej. Ze względu na dopasowanie do konkretnych podręczników nauczyciel może zdecydować się na zadanie ćwiczeń dla kolejnych tematów z wybranego działu i opracowanie w ten sposób lekcji powtórzeniowej

BPD mogą stanowić alternatywę dla papierowych zeszytów ćwiczeń czy innych drukowanych materiałów np. kart pracy. Są szczególnie pomocne do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. dysgrafików). Ułatwią pracę z osobami, które z różnych względów mogą lub w ramach możliwości powinny korzystać z komputera. Przykładowo dzięki funkcji powiększenia w przeglądarce lub aplikacji uczennice i uczniowie mogą wyraźniej przyjrzeć się grafikom i treści zadania. Każde zadanie opracowane zostało na osobnej planszy, co może ułatwić pracę osobom, które potrzebują rozbicia kolejnych zadań na osobnych stronach.

To w dużej mierze od kreatywności nauczyciela zależeć będzie jak wiele różnych zastosowań BPD znajdzie w swojej codziennej pracy. Wymienione wyżej przykłady pokazują wybrane możliwości zastosowania zasobów do pracy z różnymi uczniami.

Baza Prac Domowych to przestrzeń pracy ucznia i nauczyciela. Dla tego drugiego ważna także z punktu oszczędności czasu, w przeciwieństwie do tradycyjnych tj. „papierowych” prac domowych. Jestem przekonany, że dzięki narzędziom takim jak BPD, nauczyciele w łatwy sposób będą mogli kształtować u uczniów nawyk systematycznej pracy z materiałem szkolnym. A co najważniejsze w sposób dostosowany do współczesnej, cyfrowej rzeczywistości naszych uczennic i uczniów.

Udostępnij post

Inne

artykuły

Aktywna Tablica 2024: To już ostatnie 7 dni!

2024-05-07

Poznaj nowości mTalent stworzone z myślą o przedszkolach

2024-03-22

Włocławek, 5.06, Edukacja w cyfrowym wymiarze – wizja, misja, sztuczna inteligencja

2024-05-22