Kto ty jesteś? – Polak mały. 10 mln zł na zajęcia dodatkowe w przedszkolach!

Ruszył nabór do nowego programu dofinansowania „Kto ty jesteś? – Polak mały”, w ramach którego przedszkola mogą otrzymać do 500 tys. zł na organizację zajęć i warsztatów, a także zakup pomocy i programów potrzebnych do ich realizacji.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło, jakie cele ma realizować program dofinansowania „Kto ty jesteś? – Polak mały”. Są to m.in.:

 • Zwiększenie zaangażowania dzieci w proces edukacji oraz rozwój ich umiejętności kreatywnych, emocjonalno-społecznych oraz logicznego myślenia.
 • Uatrakcyjnienie wychowania przedszkolnego.
 • Wszechstronny rozwój dzieci poprzez pobudzenie ich ciekawości świata i rozwijanie umiejętności praktycznych.
 • Wdrażanie interaktywnych i innowacyjnych pomocy dydaktycznych i materiałów o charakterze edukacyjnym.

Działania, jakie mogą być objęte subwencją, zostały podzielone na 4 moduły. W ramach programu placówka może złożyć wniosek, który obejmie tylko jeden projekt w ramach jednego modułu tematycznego.

Moduł 1. „Odkrywcy świata”

 • organizacja warsztatów i zajęć rozwijających kreatywność w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych,
 • stworzenie przestrzeni do eksperymentowania z różnymi dziedzinami wiedzy, gdzie dzieci będą mogły rozwijać swoje zdolności manualne,
 • tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów o charakterze edukacyjnym innowacyjnych co do formy, tworzonych w idei STEM,
 • organizacja wycieczek i spotkań edukacyjnych do miejsc, które poszerzą horyzonty dzieci i rozbudzą ich pasję do poznawania świata.

Moduł 2, „Kultura dla przedszkola”

 • organizacja zajęć poświęconych kulturze i tradycjom lokalnym oraz lokalnemu dziedzictwu kulturowemu, aby rozwijać poczucie tożsamości lokalnej oraz szacunek dla różnorodności kulturowej,
 • organizacja zajęć plastycznych, muzycznych, artystycznych i teatralnych, które będą rozwijać kreatywność, wyobraźnię i ekspresję dzieci,
 • współpraca z lokalnymi instytucjami kulturalnymi, muzeami i artystami w celu organizacji warsztatów i wydarzeń kulturalnych dla dzieci.

Moduł 3. „Bezpieczne przedszkolaki”

 • organizacja zajęć i warsztatów edukacyjnych dla dzieci na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa i pierwszej pomocy,
 • przeprowadzenie i przygotowanie konkursów lub wystaw, prezentacji o bezpieczeństwie w różnych sytuacjach, tj. w przedszkolu, na placu zabaw, w domu czy w najbliższym otoczeniu,
 • tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów o charakterze edukacyjnym.

Moduł 4. „Świat w przedszkolu”

 • organizacja działań edukacyjnych dotyczących różnych krajów, kultur i zwyczajów, aby poszerzać wiedzę dzieci o różnorodności świata oraz promować ideę globalnego współdziałania, zrozumienia i tolerancji,
 • organizacja zajęć poświęconych Unii Europejskiej i jej wartościom, aby kształtować postawy otwartości i współpracy międzykulturowej,
 • organizowanie wydarzeń poszerzających wiedzę o świecie współczesnym, w tym: konkursów, wystaw, prezentacji, imprez sportowo-rekreacyjnych oraz pikników.

Jakie pomoce można zakupić w ramach dofinansowania?

Placówki korzystające z dofinansowania „Kto ty jesteś? – Polak mały” mogą przeznaczyć środki na zakup programów komputerowych, które będą wsparciem dla nauczycieli w organizacji zajęć w przedszkolach.

Przedszkola biorące udział w tym dofinansowaniu mogą zakupić m.in. program mTalent Edukacja przedszkolna, czyli zestaw ekranów interaktywnych wspierających nauczyciela przedszkola w organizacji atrakcyjnych zajęć wychowawczo-dydaktycznych zgodnych z podstawą programową. Doskonałym wsparciem dla nauczyciela przedszkola będzie także program mTalent Wczesne wspomaganie rozwoju, a także inne programy z oferty mTalent dla przedszkola wspomagającej realizację podstawy programowej.

Zakup programów w ramach dofinansowania „Kto ty jesteś? – Polak mały” rozumiany jest jako koszty pośrednie i trwałe (które mogą być częścią każdego z wymienionych wcześniej modułów). Koszt zakupu środków trwałych nie może przekroczyć 10 000 zł.

Daty składania wniosków i kwota dofinansowania

Nabór wniosków potrwa od 26 czerwca do 17 lipca 2024 r. Kwota dofinansowania projektu w ramach każdego modułu wynosi od 20 do 500 tys. zł. O środki finansowe z dofinansowania „Kto ty jesteś? – Polak mały” ubiegać mogą się organizacje harcerskie, instytuty badawcze, instytucje kultury oraz podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania. Informacje o tym, jak złożyć wniosek, znajdziesz na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Źródło i link do składania wniosków: https://www.gov.pl/web/edukacja/kto-ty-jestes–polak-maly
Pobierz: Komunikat Ministra Edukacji o ustanowieniu programu pod nazwą „Kto ty jesteś? – Polak mały” na 2024 r.

Udostępnij post

Inne

artykuły

Aktywna Tablica 2024. VR i programowanie [bezpłatny webinar, 07.05]

2024-04-26
Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024

Jak wykorzystać dofinansowanie z rezerwy oświatowej na rok 2024 na wyposażenie szkolnych sal i pracowni?

2024-06-04

Wypróbuj program mTalent do nauki języka angielskiego w przedszkolach

2024-06-19