Aktywna Tablica 2024 – terminy, wzory wniosków i najważniejsze informacje

Znamy już wszystkie szczegóły dofinansowania Aktywna Tablica 2024. W ostatnim roku obowiązywania programu szkoły otrzymają na zakup niezbędnego sprzętu aż 55 milionów złotych. Zobacz, jak złożyć wniosek i poznaj nieprzekraczalne terminy.

Program Aktywna Tablica 2020-2024 to szansa dla szkół na rozwinięcie infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Aby ułatwić Wam poprawne złożenie wniosku, zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

  • szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017–2019;
  • szkoły ponadpodstawowe;
  • szkoły kształcące uczniów niewidomych;
  • szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
    z niepełnosprawnościami,
  • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;
  • szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020, 2021, 2022 i 2023.

Ile wynosi wkład własny placówki?

W tym roku, tak jak wcześniej, dofinansowanie Aktywna Tablica zakłada 80% wsparcie finansowe z budżetu państwa oraz 20% wkład własny organu prowadzącego daną placówkę. Wkład własny może być finansowy lub rzeczowy.

Obowiązujące terminy:

15 maja – do tego dnia szkoły mogą składać wnioski o udział w programie

30 maja – ostatni dzień wnioskowania organów prowadzących do wojewodów

30 czerwca – kwalifikacja wniosków

31 sierpnia – przekazanie środków szkołom

Jak poprawnie złożyć wniosek? Skorzystaj z naszych wzorów

Martwisz się, że popełnisz jakiś błąd, który uniemożliwi Twojej szkole uzyskanie dofinansowania z programu Aktywna Tablica? Mamy na to rozwiązanie! Na stronie www.aktywnatablica2.pl znajdziesz gotowe wnioski przygotowane przez naszych specjalistów.

Przygotowaliśmy wzory wniosków zarówno dla szkoły podstawowej, jak i ponadpodstawowej.


Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/aktywna-tablica-2024

Udostępnij post

Inne

artykuły

Kup nowoczesne pomoce edukacyjne w ramach dofinansowania Aktywna Tablica 2024 [szkoły ponadpodstawowe]

2024-04-22
Aktywna Tablica 2024

Przygotuj się do programu Aktywna Tablica 2024. Wybierz pomoce edukacyjne do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

2024-02-27

Białystok, 15.03, Edukacja włączająca w świecie różnorodności kulturowej. Wyzwania polskiej szkoły

2024-03-04