Aktywna Tablica 2023: Jakie pomoce spełniają wymogi dofinansowania?

Tegoroczna edycja dofinansowania Aktywna Tablica to świetna okazja dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych na zakup nowoczesnego wyposażenia, narzędzi i pomocy dydaktycznych. Zmiany we wnioskach oraz nowe oświadczenie, jakie muszą podpisać placówki przystępujące do programu, wprowadziły sporo pytań i wątpliwości na temat tego, jakie materiały mogą zakupić szkoły. Poniżej przedstawiamy pomoce dydaktyczne, które spełniają wymogi rozporządzenia Aktywna Tablica 2023.

SZKOŁY PODSTAWOWE

Zgodnie z rozporządzeniem Aktywna Tablica szkoły podstawowe mogą przeznaczyć uzyskane środki na zakup pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii (m.in, zaburzenia koncentracji i uwagi, procesów komunikacji, z niepełnosprawnością intelektualną, dla uczniów posługujących się metodami komunikacji ACC), a także specjalistycznego oprogramowania do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii.

1) Seria specjalistycznych programów mTalent

Programy z serii mTalent to najnowocześniejsze i najczęściej nagradzane rozwiązania dotyczące terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi na polskim rynku. Za ich stworzenie odpowiada zespół z ponad 30-letnim doświadczeniem, który jako pierwszy w Polsce wprowadził technologię do gabinetów logopedycznych i terapeutycznych.

Programy z serii mTalent to gotowe narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne zawierające tysiące interaktywnych ćwiczeń, które z łatwością mogą zostać włączone w program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych, logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych.

Programy posiadają status wyrobu medycznego, ich skuteczność i przewagi konkurencyjne zostały potwierdzone w opiniach klinicznych, a nad jakością merytoryczną serii czuwa specjalnie w tym celu powołany zespół przedstawicieli uniwersytetów i ośrodków badawczo-rozwojowych. W zeszłym roku programy mTalent otrzymały tytuł Najlepszych na świecie programów wspierających terapię w międzynarodowym konkursie GESS Education Awards.

2) Będzie dobrze, czyli wsparcie kompetencji emocjonalno-społecznych

Będzie dobrze to wydany w zeszłym roku program przeznaczony do wspierania kształcenia kompetencji emocjonalno-społecznych oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kontekście sytuacji kryzysowych i traumatycznych.

Program powstał jako wsparcie dla nauczyciela prowadzącego zajęcia o charakterze terapeutycznym lub lekcje godziny wychowawczej i zawiera w sobie 40 opracowanych zagadnień, które dotyczą ważnych społecznie tematów (takich jak dyskryminacja, autorytet, sukces, depresja, uzależnienia, fake news czy trolling) oraz związanych z zajęciami specjalistycznymi z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć wspierających kondycję psychiczną uczniów wynikającą z doświadczenia traumy, długotrwałej izolacji i innych sytuacji kryzysowych.

Program Będzie dobrze otrzymał Nagrodę główną w kategorii Edukacja Konkursu Świat Przyjazny Dziecku organizowanego przez Komitet Ochrony Praw Dziecka.

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Zgodnie z rozporządzeniem Aktywna Tablica szkoły ponadpodstawowe mogą zakupić nowoczesne pomoce dydaktyczne: specjalistyczne oprogramowanie lub materiały edukacyjne, wykorzystujące TIK, takie jak: wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotyki.

1) Programy z serii Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze

Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze to kompleksowe materiały interaktywne do nauki biologii, chemii, fizyki i geografii na etapie szkoły ponadpodstawowej. Materiały powstały przy współpracy z nauczycielami i kadrą uniwersytecką. Wśród zasobów znajdują się przede wszystkim różnorodne doświadczenia, symulacje, filmy, modele 3D a także multimedialne i drukowalne karty pracy oraz interaktywne testy dla uczniów.

Zasoby rozwijają myślenie krytyczne u uczniów, kompetencje społeczne (praca grupowa) i cyfrowe, uczą metody naukowej – zadawania pytań, formułowania hipotez, wyciągania wniosków, a także zbierania i analizowania danych. Materiały WLP są także doskonałym rozwiązaniem do zajęć metodą odwróconej klasy czy lekcji hybrydowych jako materiał wspomagający doświadczenia.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU?

Na koniec przedstawiamy garść praktycznych porad, które pomogą Twojej placówce zakupić najbardziej odpowiednie pomoce, które faktycznie odpowiedzą na potrzeby Twoich nauczycieli i uczniów.

Przed złożeniem wniosku, sprawdź:

  1. W co wyposażona jest Twoja szkoła, nie kupuj tego samego produktu dwa razy, wybierz nowe programy wspierające terapię innych obszarów zaburzeń.
  2. Jacy uczniowie uczą się w Twojej placówce i skonfrontuj ich potrzeby z ofertą rynkową.
  3. Jakie urządzenia są na wyposażeniu Twojej szkoły i upewnij się, że kupowane programy będą z nimi kompatybilne.
  4. Czy programy, które wybierasz, pozwalają również na pracę w przypadku zamknięcia szkół (wspierają pracę na odległość).

GOTOWE WNIOSKI I INNE POTRZEBNE DOKUMENTY

W roku 2023 obowiązują nowe wzory wniosków dla dyrektorów i organów prowadzących szkoły. Gotowe wnioski, oświadczenia, zapytania ofertowe i inne przydatne dokumenty znajdują się na stronie https://aktywnatablica2.pl/.

Udostępnij post

Inne

artykuły

Gdańsk, 16.04, Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych

2024-04-03

Włocławek, 5.06, Edukacja w cyfrowym wymiarze

2024-05-05
Każdy uczy nas inaczej #4. Pedagog Michalina

Jak korzystać z technologii w terapii? (Każdy uczy nas inaczej #4. Pedagog Michalina)

2024-06-06