Program Laboratoria Przyszłości

Rządowy program Laboratoria Przyszłości to nowy projekt skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Do 1 września 2022 każda szkoła musi być wyposażona w sprzęt opisany w katalogu podstawowym wydanym przez MEiN. Projekt Laboratoria Przyszłości to świetna okazja na doposażenie swojej placówki w nowoczesne oraz interaktywne pomoce dydaktyczne.

Pomoce dydaktycznie, jakie może zakupić szkoła w ramach tego dofinansowania, rozpisane są w Katalogu Podstawowym MEN. W jego skład wchodzą: drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery sprzęt audio-wideo, stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Dodatkowo szkoły mogą zakupić również pomoce wchodzące w skład tzw. wyposażenia dodatkowego. Zgodnie z treścią katalogu są to m.in. pomoce projektowe – plansze BHP, zestawy konstrukcyjne z różnych dziedzin z akcesoriami czy schematy poglądowe z akcesoriami.

Wysokość udzielonego wsparcia finansowego dla szkół będzie zależna od ilości uczniów w placówce:

  • Do 100 uczniów – maksymalnie 30 tys. Zł
  • Od 101 do 200 uczniów – maksymalnie 60 tys. Zł
  • Od 201 do 234 uczniów – maksymalnie 70 tys. Zł
  • Od 235 uczniów – do 300 zł na ucznia

Wsparcie obejmuje 100% wnioskowanej kwoty. Nie jest wymagany wkład własny organu prowadzącego. Szkoły mogą składać wnioski do 30 listopada 2021.

Udostępnij post

Inne

artykuły

Opole, 23.04, Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych

2024-04-17

Przygotuj się do matury z platformą Dzwonek.pl

2024-04-17

Warszawa, 18.04, Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych

2024-04-03