Lekcje geografii z Wirtualnym Laboratorium Przyrodniczym – Ewa Chmielewska

Jeśli wyżej niż opisy marketingowców cenisz praktyczne relacje nauczycieli, to koniecznie przeczytaj tekst Ewy Chmielewskiej, która zwraca uwagę na atuty serii Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze na podstawie przeprowadzonych zajęć. Publikacja ukazała się na stronie Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Przypominamy, że Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze to kompleksowe materiały interaktywne do nauki biologii, chemii, fizyki i geografii na etapie szkoły ponadpodstawowej. Materiały WLP powstały przy współpracy z nauczycielami i kadrą uniwersytecką. Wśród zasobów znajdują się przede wszystkim różnorodne doświadczenia, a także multimedialne i drukowalne karty pracy oraz interaktywne testy dla uczniów. Programy WLP są bardzo łatwe w użyciu, a praca z nimi możliwa jest na praktycznie dowolnym sprzęcie – komputerze, laptopie, tablecie, tablicy i monitorze interaktywnym.

Poniżej prezentujemy opis oraz scenariusz zajęć autorstwa Ewy Chmielewskiej, która wykorzystała program WLP Geografia, aby odpowiedzieć na pytania:

  • W jaki sposób zaplanować lekcję, aby uczniowie zapamiętali jak najwięcej?
  • Jakich narzędzi użyć do tego celu?
  • Co zrobić i jak zrobić, aby nauczyciel nie był tylko i wyłącznie osobą, która mówi i prowadzi wykład w czasie jednostki lekcyjnej?


W dobie Internetu zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mają szereg możliwości, aby się dokształcać i zdobywać wiedzę. Różnego rodzaju aplikacje oraz podcasty i blogi prowadzone przez specjalistów z danej dziedziny, a także quizy i wiele innych narzędzi wykorzystujących nowe technologie, często ułatwiają naukę. Niejednokrotnie jest jednak tak, że zamiast pomagać, utrudniają. Dlatego też wielką sztuką jest odpowiedni dobór aplikacji i metod pracy umożliwiających skupienie uwagi uczniów, zaciekawienie ich i zainspirowanie do pracy. Nauczyciele geografii mogą w tym zakresie korzystać m.in. z „Wirtualnych laboratoriów przyrodniczych”, zawierających materiały multimedialne umożliwiające realizację wybranych zagadnień podstawy programowej w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Przygotowane w laboratorium materiały zawierają atrakcyjne zasoby multimedialne z wizualizacjami przedstawianych zjawisk oraz ćwiczenia interaktywne i testy przeznaczone do wykonania przez uczniów. Zdecydowanie ułatwia to pracę osobie prowadzącej zajęcia, a poprzez formę online jest atrakcyjne dla uczniów.

Autorefleksja

Założone cele lekcji zostały osiągnięte. W pierwszej części lekcji służącej wprowadzeniu do tematu zaprezentowałam filmik omawiający procesy krasowe. Dzięki niemu uczniowie uzyskali informacje określające tematykę i cele lekcji. Następnie objaśniłam na czym polega praca z „Wirtualnym laboratorium przyrodniczym z geografii”. Podzieliłam uczniów na cztery grupy. Zadaniem każdej z grup było zapoznanie się z materiałem multimedialnym dotyczącym tematu oraz zapamiętanie zagadnień z nim związanych. Na podstawie poznanych treści uczniowie przystąpili do wypełnienia udostępnionych w „laboratorium” kart pracy. Podsumowaniem lekcji było rozwiązanie testu. Prawidłowo wypełnione karty pracy i satysfakcjonujące wyniki testu potwierdziły, iż uczniowie zapamiętali wiele pojęć związanych z tematem wietrzenia. Praca z materiałami interaktywnymi przyniosła oczekiwane rezultaty, uczniowie byli bardzo zaangażowani w realizację zadań, a wizualizacja omawianych zjawisk pomogła im w zrozumieniu tematu.

Komentarz obserwatora zajęć

Lekcja otwarta prowadzona z zastosowaniem „Wirtualnego laboratorium z geografii” na temat wietrzenia i procesów krasowych była interesująca i efektywna. Materiały interaktywne zawierające piękne fotografie i krótkie opisy ułatwiły uczniom przyswajanie wiedzy, jednocześnie wpływając na rozwój wyobraźni i zainteresowanie tematem. Podział uczniów na grupy sprzyjał aktywizacji i współpracy w zespole.

Lekcja była dobrze zorganizowana, a zaplanowane cele zostały osiągnięte. Prowadząca wykazała się umiejętnością efektywnego wykorzystania nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, co przyniosło wymierne rezultaty w postaci nabycia wiedzy przez uczniów. Całość lekcji można uznać za dobry przykład integracji technologii z tradycyjnymi metodami nauczania.

Ewa Chmielewska
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące ALTUM w Lublinie


Źródło: https://www.lscdn.pl/pl/publikacje/cww/tik/14697,Lekcje-geografii-z-Wirtualnym-laboratorium-przyrodniczym.html

Udostępnij post

Inne

artykuły

Kup nowoczesne pomoce edukacyjne w ramach dofinansowania Aktywna Tablica 2024 [szkoły ponadpodstawowe]

2024-04-22
Kto ty jesteś? – Polak mały dofinansowanie dla przedszkoli

Kto ty jesteś? – Polak mały. 10 mln zł na zajęcia dodatkowe w przedszkolach!

2024-06-28
Aktywna Tablica 2024

Aktywna Tablica 2024: Znamy wyniki! Zobacz, czy otrzymasz dofinansowanie

2024-07-02