Jak złożyć sprawozdanie z programu Aktywna Tablica za 2021? [wzór, do kiedy]

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów koniec wakacji to termin, do którego szkoły uczestniczące w programie Aktywna Tablica zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania za rok 2021. Okres konieczności złożenia sprawozdania następuje w roku kolejnym po roku otrzymania wsparcia finansowego.

Termin, forma przekazania oraz wzór sprawozdania z programu Aktywna Tablica różni się w zależności od tego, czy dotyczy ono szkoły, czy organu prowadzącego. Dyrektor szkoły/SOSW powinien złożyć sprawozdanie w terminie do 31 sierpnia 2022 r., natomiast organ prowadzący w terminie do 15 września 2022 r.

Aby spełnić wszystkie wymagania, szkoła przekazuje sprawozdanie do organu prowadzącego. Dokument dotyczący dyrektora szkoły/SOSW to „Dyrektor szkoły – sprawozdanie z realizacji Programu Aktywna tablica za 2021 r.” (wraz z wersją elektroniczną sprawozdania – plik edytowalny).

Następnie organ prowadzący weryfikuje sprawozdania dyrektorów szkół pod względem prawidłowości i kompletności danych i przekazuje sprawozdanie do adekwatnego Kuratorium Oświaty w postaci dwóch plików: „Organ prowadzący – sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji Programu za 2021 rok” i „Organ prowadzący – sprawozdanie z realizacji Programu Aktywna tablica za 2021 r.”.

Wzory sprawozdań dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wzory-sprawozdan-z-realizacji-programu-aktywna-tablica-za-2021-r

Udostępnij post

Inne

artykuły

mTalent aktualizacja

Bezpłatna aktualizacja mTalent Zajęcia Logopedyczne cz. 1 i cz. 2 [250 nowych ekranów!]

2024-03-28

Najlepszy prezent na Europejski Dzień Logopedy – odbierz bezpłatnie LogoTest 7!

2024-03-06

Dysleksja dołącza do rodziny programów mTalent!

2024-03-28