Dopłaty do pracowni przyrodniczych dla szkół podstawowych ruszyły!

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło właśnie tegoroczne kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019. Dotyczą one pełnego dofinansowania (tzn. bez inwestycji ze środków własnych) wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. W roku bieżącym rozdysponowane zostanie 80 milionów złotych. Łącznie projekt został rozpisany na 4 lata i 320 milionów złotych.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

  1. Wszystkie szkoły podstawowe, które nie otrzymały dofinansowania z rezerwy 0,4% w roku ubiegłym,
  2. Placówki publiczne prowadzone przez JST, osoby prawne lub fizyczne,
  3. Szkoły, które posiadają lub będą posiadać od roku szkolnego 2019/2020 klasę V (geografia i biologia) oraz VII lub VIII (fizyka i chemia)
  4. Placówki, które nie są zorganizowane w podmiocie leczniczym,
  5. Szkoły, które nie mają w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych (lub nie nie funkcjonują w ramach zespołu z gimnazjum).

Co ważne wnioski należy przesłać do MEN 14 czerwca 2019 roku, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy wszystkich do korzystania z proponowanych wzorów, które udostępniliśmy na naszej stronie o mobilnych szkolnych laboratoriach LaboLAB: zawierają one propozycje dla nauczycieli biologii, chemii, geografii i fizyki z takimi elementami jak np. zestawy do przeprowadzania eksperymentów, projektów badawczych i doświadczeń LaboLAB oraz Multimedialne Pracownie Przedmiotowe, czyli nowoczesne oprogramowanie na tablice interaktywne.

Dodatkowe informacje o limitach szkół podległych organom prowadzącym za dokumentem MEN:

„Uwaga: wprowadza się roczny limit aplikowania z tego kryterium do 1/4 szkół, które spełniają powyższe kryteria (szkoły uprawnione do ubiegania się o wsparcie). W sytuacji gdy jst jest organem prowadzącym/dotującym dla ww. szkół w ilości od 1 do 4, może ubiegać się o wsparcie w 2019 r. na jedną szkołę.

W innych przypadkach po wykonaniu ilorazu liczby uprawnionych do otrzymania wsparcia szkół (spełniających ww. pięć warunków) przez 4 należy dokonać zaokrąglenia: końcówki poniżej 0,50 zaokrągla się w dół, od 0,50 zaokrągla się w górę.

Wynik powyższego działania daje liczbę szkół, na które można składać wniosek w roku 2019. Jeżeli liczba szkół we wniosku będzie wyższa niż limit na dany rok dla samorządu uwzględnione zostaną tylko szkoły mieszczące się w limicie zgodnie z kolejnością z wniosku. Dla miast na prawach powiatu limit oblicza się odrębnie dla części gminnej i powiatowej.”

Udostępnij post

Inne

artykuły

aktywny samorząd 2024

Zakup pomocy edukacyjnych z programu Aktywny samorząd 2024 (PFRON)

2024-03-04
Aktywna Tablica 2024. Co zmieniło się we wniosku?

Aktywna Tablica 2024: Co zmieniło się we wniosku? [aktualizacja: 08.04]

2024-03-26
konkurs mTalent

Weź udział w konkursie i wygraj zestaw mTalentowych gadżetów edukacyjnych!

2024-02-22