Dopłaty do pracowni przyrodniczych dla szkół podstawowych ruszyły!

Dopłaty do pracowni przyrodniczych dla szkół podstawowych ruszyły!

Dopłaty do pracowni przyrodniczych dla szkół podstawowych ruszyły! 560 315 Jacek Świątek

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło właśnie tegoroczne kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019. Dotyczą one pełnego dofinansowania (tzn. bez inwestycji ze środków własnych) wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. W roku bieżącym rozdysponowane zostanie 80 milionów złotych. Łącznie projekt został rozpisany na 4 lata i 320 milionów złotych.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 1. Wszystkie szkoły podstawowe, które nie otrzymały dofinansowania z rezerwy 0,4% w roku ubiegłym,
 2. Placówki publiczne prowadzone przez JST, osoby prawne lub fizyczne,
 3. Szkoły, które posiadają lub będą posiadać od roku szkolnego 2019/2020 klasę V (geografia i biologia) oraz VII lub VIII (fizyka i chemia)
 4. Placówki, które nie są zorganizowane w podmiocie leczniczym,
 5. Szkoły, które nie mają w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych (lub nie nie funkcjonują w ramach zespołu z gimnazjum).

Co ważne wnioski należy przesłać do MEN 14 czerwca 2019 roku, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy wszystkich do korzystania z proponowanych wzorów, które udostępniliśmy na naszej stronie o mobilnych szkolnych laboratoriach LaboLAB: zawierają one propozycje dla nauczycieli biologii, chemii, geografii i fizyki z takimi elementami jak np. zestawy do przeprowadzania eksperymentów, projektów badawczych i doświadczeń LaboLAB oraz Multimedialne Pracownie Przedmiotowe, czyli nowoczesne oprogramowanie na tablice interaktywne.

Dodatkowe informacje o limitach szkół podległych organom prowadzącym za dokumentem MEN:

„Uwaga: wprowadza się roczny limit aplikowania z tego kryterium do 1/4 szkół, które spełniają powyższe kryteria (szkoły uprawnione do ubiegania się o wsparcie). W sytuacji gdy jst jest organem prowadzącym/dotującym dla ww. szkół w ilości od 1 do 4, może ubiegać się o wsparcie w 2019 r. na jedną szkołę.

W innych przypadkach po wykonaniu ilorazu liczby uprawnionych do otrzymania wsparcia szkół (spełniających ww. pięć warunków) przez 4 należy dokonać zaokrąglenia: końcówki poniżej 0,50 zaokrągla się w dół, od 0,50 zaokrągla się w górę.

Wynik powyższego działania daje liczbę szkół, na które można składać wniosek w roku 2019. Jeżeli liczba szkół we wniosku będzie wyższa niż limit na dany rok dla samorządu uwzględnione zostaną tylko szkoły mieszczące się w limicie zgodnie z kolejnością z wniosku. Dla miast na prawach powiatu limit oblicza się odrębnie dla części gminnej i powiatowej.”

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość