Bezgraniczni Przyjaciele – zdobądź grant na wsparcie dzieci i młodzieży z Ukrainy

Polskie szkoły stały się bezpiecznym azylem dla tysięcy dzieci i młodzieży z Ukrainy. Jednak kolejnym wyzwaniem okazała się integracja i zapewnienie możliwości rozwoju dla młodych imigrantów. Dużym wsparciem może okazać się nowa inicjatywa Fundacji Świętego Mikołaja we współpracy z IKEA, czyli program „Bezgraniczni Przyjaciele”.

Od początku wojny w Ukrainie schronienie w Polsce znalazło ponad 800 000 dzieci z Ukrainy. Aby umożliwić im lepszą asymilację, powstał program grantowy skierowany do lokalnych organizacji i instytucji wspierających integrację dzieci.

Nabór wniosków trwa od 9 marca do 6 kwietnia 2023 roku poprzez formularz online. Można wnioskować o kwotę od 5 000 zł do 35 000 zł na projekty realizowane lokalnie od 1 maja do 31 sierpnia 2023 roku.

W ramach projektów lokalne organizacje i instytucje będą mogły:

 1. Organizować zajęcia integracyjne, spotkania i warsztaty dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – zajęcia z zakresu kultury, sztuki, sportu, zajęcia zainteresowań, zajęcia opiekuńcze, korepetycje, gry, zabawy, itp.;
 2. Organizować wycieczki krajoznawcze, tematyczne i wyjazdy wakacyjne dla dzieci z Ukrainy;
  Organizować naukę języka polskiego;
 3. Prowadzić grupy wsparcia, zajęcia terapeutyczne i konsultacje psychologiczne
  dla dzieci i młodzieży z Ukrainy;
 4. Przygotować i wyposażyć miejsca, w których odbywają się zajęcia integracyjne, spotkania i warsztaty dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

O granty mogą ubiegać się organizacje i instytucje bezpośrednio pracujące z dziećmi i młodzieżą z Ukrainy, w tym:

 1. Domy kultury
 2. Biblioteki
 3. Szkoły i ośrodki szkolno-wychowawcze
 4. Lokalne organizacje pozarządowe pracujące bezpośrednio z dziećmi

Ze względu na integracyjny charakter programu, w ramach projektów można będzie sfinansować udział także dzieci z Polski, jednak muszą stanowić maksymalnie 50% grupy. Szczególną opieką zostaną objęte osoby w wieku od 13 do 18 lat.

Co warto zakupić w ramach dofinansowania?

Kluczowe w przypadku dzieci i młodzieży z Polski i Ukrainy jest zadbanie o ich komfort psychiczny. W tym celu warto zwrócić uwagę na program Będzie Dobrze, czyli przygotowany przez pedagogów i psychologów zestaw interaktywnych i tradycyjnych materiałów dydaktycznych wspierający kształcenie kompetencji emocjonalno-społecznych oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kontekście sytuacji kryzysowych i traumatycznych.

W przypadku integracji polskich i ukraińskich dzieci świetnym rozwiązaniem mogą okazać się programy z serii mTalent, które zawierają dwie wersje językowe! To nie tylko przetłumaczone na ukraiński polecenia, ale także wersja audio z nagraniami ukraińskojęzycznej lektorki. Już teraz dostępne są programy mTalent Percepcja Wzrokowa, Percepcja Słuchowa oraz dwie części Czytanie SY-LA-BA-MI.


Źródło: https://mikolaj.org.pl/aktualnosci/nowy-program-grantowy-bezgraniczni-przyjaciele

Udostępnij post

Inne

artykuły

Dysleksja dołącza do rodziny programów mTalent!

2024-03-28

mTalent Afazja i Opóźniony rozwój mowy zadebiutują już we wrześniu!

2024-03-14

Toruń, 3-4.10, Kongres TIK w edukacji

2024-05-06