AfaTest – kwestionariusz zaburzeń językowych i poznawczych u osób dorosłych – już dostępny!

AfaTest kwestionariusz zaburzeń językowych i poznawczych u osób dorosłych

AfaTest – kwestionariusz zaburzeń językowych i poznawczych u osób dorosłych – już dostępny!

AfaTest – kwestionariusz zaburzeń językowych i poznawczych u osób dorosłych – już dostępny! 825 430 Jacek Świątek

Trzecia część materiałów zrealizowanych w ramach projektu LogoTest jest już dostępna! Tym razem bezpłatnie udostępniony został AfaTest, czyli podręczny i interaktywny kwestionariusz zaburzeń językowych i poznawczych u osób dorosłych. Zasoby powstały przy współpracy z neurologopedami i psychologami z Fundacji Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między Słowami” oraz współtwórcami portalu Afazja.org.

AfaTest to jedyne na rynku interaktywne narzędzie, przy pomocy którego diagnosta można stwierdzić zaburzenia językowe i poznawcze u osób dorosłych. Test ma charakter badania przesiewowego, obejmuje więc zróżnicowany szereg funkcji językowych i poznawczych, których deficyty pojawiają się często w przypadku uszkodzeń mózgu (m.in. udarów, urazów czaszkowo-mózgowych, nowotworów). Badanie składa się z szeregu prób uporządkowanych w trzech sekcjach: percepcja wzrokowa, ocena zaburzeń językowych i ocena zaburzeń poznawczych.

AfaTest jest przeznaczony szczególnie do diagnozy pacjentów z zaburzeniami komunikacji językowej, a więc niezdolnych do samodzielnego udzielenia odpowiedzi werbalnej. Do wszystkich pytań przygotowano polecenia w formie pisemnej z możliwością odtworzenia nagrania. Ścieżki diagnostyczne utworzone w teście zapewniają format odpowiedzi dostosowany do umiejętności komunikacyjnych osoby diagnozowanej.

AfaTest dostępny jest bezpłatnie na platformie mTalent.pl. Zobacz więcej tutaj: https://www.mtalent.pl/Learnetic/AfaTest

    Imię *

    Adres e-mail *

    Wiadomość