Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze w ramach dofinansowania Aktywna Tablica 2023

Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze to kompleksowe materiały interaktywne do nauki biologii, chemii, fizyki i geografii na etapie szkoły ponadpodstawowej. 

Każde pudełko WLP zawiera różnorodne doświadczenia, interaktywne testy dla uczniów, a także multimedialne i drukowalne karty pracy. W ramach tych materiałów znaleźć można m.in. zdjęcia (także mikroskopowe, z regulacją powiększenia!), filmy, animacje, modele 3D i symulacje – możemy projektować doświadczenia i podglądać ich wyniki na bieżąco czy przyglądać się modelom cząsteczek z każdej strony.

Dodatkowo programy WLP są wyjątkowo łatwe w użyciu, nie wymagają instalacji, a praca z nimi możliwa jest na praktycznie dowolnym urządzeniu – komputerze, laptopie, tablecie czy tablicy i monitorze interaktywnym. Całą resztę szkoła otrzymuje wraz z programem! W pudełku znajduje się między innymi kilka sztuk tekturowych okularów VR, które są ekologiczne, funkcjonalne, a w przypadku uszkodzenia można je łatwo i tanio wymienić.

Programy WLP powstały przy współpracy z doświadczonymi nauczycielami i kadrą uniwersytecką. Każda lekcja została zweryfikowana pod kątem merytorycznym i praktycznym, co gwarantuje jej najwyższą jakość. Przyciągają one uwagę uczniów, rozwijają ich kompetencje cyfrowe i społeczne, a przy tym ułatwiają pracę prowadzącego zajęcia. Zasoby te są także doskonałym rozwiązaniem do zajęć metodą odwróconej klasy czy lekcji hybrydowych jako zasób wspomagający doświadczenia. 

Więcej wyczerpujących informacji o WLP i bezpłatne wersje demo dostępne są na stronie www.natablice.pl

Wykorzystaj potencjał tablic i monitorów interaktywnych w swojej szkole. Złóż wniosek w dofinansowaniu Aktywna Tablica i pracuj z Wirtualnymi Laboratoriami Przyrodniczymi!

Tegoroczna edycja programu dofinansowania Aktywna Tablica skierowana jest także do szkół ponadpodstawowych. Zgodnie z rozporządzeniem placówki mogą zakupić nowoczesne pomoce dydaktyczne, takie jak specjalistyczne oprogramowanie lub materiały edukacyjne wykorzystujące TIK. Programy WLP w 100% pokrywają wymogi rozporządzenia.

Program Aktywna Tablica 2020-2024 ma na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii  informacyjno-komunikacyjnych. Dofinansowanie umożliwia wyposażenie szkoły w nowoczesne technologie i pomoce edukacyjne niezbędne do rozwoju kompetencji TIK w szkołach oraz przygotowujące uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Beneficjentami mogą zostać publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe i średnie (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia), a także szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego. Dotacja dostępna jest także dla szkół za granicą. 

Kwota dotacji do zagospodarowania dla szkół ponadpodstawowych to 17500 zł, z czego 80% pokrywane jest z budżetu państwa, a pozostałe 20% to wkład własny placówki, który może być finansowy lub rzeczowy

Szczegółowe informacje na temat dofinansowania oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie: https://aktywnatablica2.pl/

Udostępnij post

Inne

artykuły

Jakie pomoce edukacyjne zamówić w ramach dofinansowania Aktywna Tablica 2024? [szkoła podstawowa]

2024-04-03
Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024

Jak wykorzystać dofinansowanie z rezerwy oświatowej na rok 2024 na wyposażenie szkolnych sal i pracowni?

2024-06-04

Wypróbuj pierwszy mTalent w języku angielskim!

2024-06-19