Wielka aktualizacja mTalent Zajęcia Logopedyczne!

Blisko 200 nowych ekranów interaktywnych, ćwiczeń i nowe funkcje wykorzystujące głos użytkownika – tak wygląda najnowsza aktualizacja programu mTalent Zajęcia Logopedyczne cz.1, z której korzystać mogą bezpłatnie już wszyscy obecni i nowi użytkownicy tego produktu.

Zgodnie z obietnicą producenta seria mTalent jest cały czas intensywnie wspierana i rozwijana. Przejawia się to nie tylko w rokrocznie wydawanych nowych specjalistycznych programach, ale też wprowadzaniu nowych treści i poprawek w wydanych wcześniej produktach mTalent.

Najnowsza (i największa w historii) aktualizacja dotyczy programu mTalent Zajęcia Logopedyczne cz. 1. Do produktu dodanych zostało blisko 200 zupełnie nowych ekranów interaktywnych dotyczących głosek szeregów i ćwiczeń poświęconych tylko głosce w izolacji. Tym samym w programie pojawił się także zupełnie nowy typ ćwiczeń wykorzystujących głos użytkownika. Dziecko pracujące z programem, wypowiadając daną głoskę, może np. wprawić w ruch daną postać lub wejść w interakcję z innym obiektem na ekranie.

W ramach aktualizacji pojawiły się także nowe treści będące odpowiedzią na zgłoszone zapotrzebowania użytkowników. Dodane materiały zwiększają pulę ćwiczeń dotyczących głosek SZ i Ż, w tym ćwiczenia dla dzieci czytających (np. dodatkowe ćwiczenia SZ w nagłosie). Dzięki temu możliwości wykorzystania programu i grupa docelowych odbiorców została znacznie poszerzona.

Aby skorzystać z dodatkowych treści, nie trzeba niczego pobierać, ani wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Programy mTalent oparte są o platformę edukacyjną, dzięki czemu wszystkie nowe ćwiczenia automatycznie pojawiły się kontach wszystkich użytkowników programu mTalent Zajęcia Logopedyczne cz.1.

Korzystając z okazji, informujemy także, że już wkrótce w wybranych zbiorach ćwiczeń programów mTalent dodane zostaną ekrany z poleceniami w dwóch językach: polskim i ukraińskim (wersja audio i pisana).

Udostępnij post

Inne

artykuły

mTalent Wczesne wspomaganie rozwoju – nowy program dla najmłodszych

2024-04-04

Kraków, 25-26.04, Forum Bliżej Przedszkola

2024-04-22

Lublin, 20-21.03, Edukacja Przyszłości

2024-03-04