SPE oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne wśród priorytetów MEiN na najbliższe miesiące

Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło nowe informacje na temat zwiększenia nakładów finansowych na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oraz pomoc dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rekordowe nakłady finansowe umożliwią m.in. wyposażenie szkół w nowoczesne rozwiązania.

Jak podaje MEiN, już nawet co trzeci uczeń objęty jest opieką psychologiczno-pedagogiczną, a każdego roku wzrasta także liczba dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Efektem tych zjawisk jest zwiększenie środków finansowych pozwalających na zapewnienie skutecznej pomocy potrzebującym.

Marzena Machałek (Sekretarz Stanu w MEiN) podkreśla, że w polskim systemie edukacji mamy już 280 tys. dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Co więcej, aż 35 proc. dzieci doświadcza problemów psychologiczno-pedagogicznych, a 9 proc. osób do 18 roku życia ma stwierdzone zaburzenia psychiczne.

W 2023 roku subwencja oświatowa wyniesie aż 64,4 mld zł, z czego ponad 13 mld zł zostanie przeznaczonych na kształcenie uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Ministerstwo największy nacisk kładzie na umożliwienie zatrudnienia niezbędnych specjalistów, podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli, a także zwiększenie subwencji na wsparcie uczniów ze SPE oraz potrzebami psychologiczno-pedagogicznymi.

Dodatkowe 3 miliony godzin zajęć psychologiczno-pedagogicznych – jak się na nie przygotować?

Aby skutecznie pracować ze współczesną młodzieżą podczas zajęć psychologiczno-pedagogicznych, niezbędne jest wsparcie nowoczesnymi pomocami edukacyjnymi. Warto zwrócić uwagę na program „Będzie Dobrze”. To przygotowany przez pedagogów i psychologów zestaw interaktywnych i tradycyjnych materiałów dydaktycznych wspierający kształcenie kompetencji emocjonalno-społecznych oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kontekście sytuacji kryzysowych i traumatycznych. 

Specjalne Potrzeby Edukacyjne? Poznaj najlepsze programy na świecie!

Prowadzenie zajęć z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych będzie zdecydowanie łatwiejsze z wykorzystaniem serii mTalent, która otrzymała miano najlepszych programów terapeutycznych na świecie. To tysiące interaktywnych ekranów oraz tradycyjne pomoce edukacyjne przystosowane do percepcji dzieci i młodzieży ze SPE. W szerokiej ofercie znajdziemy m.in. programy skupiające się wokół problemów z logopedią, czytaniem, percepcją wzrokową i słuchową oraz koncentracją. To także pomoce stworzone z myślą o uczniach z autyzmem.


Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rekordowe-wsparcie-psychologiczno-pedagogiczne-w-20222023

Udostępnij post

Inne

artykuły

Uwaga! MEN opublikowało zmiany we wniosku Aktywna Tablica 2024 [08.04]

2024-04-09
mTalent aktualizacja

Bezpłatna aktualizacja mTalent Zajęcia Logopedyczne cz. 1 i cz. 2 [250 nowych ekranów!]

2024-03-28

Warszawa, 25-26.10, Ogólnopolski Kongres dla Dyrektorów Placówek Niepublicznych

2024-05-06