Przygotuj się do programu Aktywna Tablica 2024. Wybierz pomoce edukacyjne do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

To już ostatni rok funkcjonowania programu Aktywna Tablica 2020-2024, dlatego skorzystaj z naszego poradnika, aby przygotować się do startu dofinansowania. To świetny sposób, aby wyposażyć szkołę podstawową lub ponadpodstawową w nowoczesne pomoce dydaktyczne – narzędzia do terapii i wirtualne laboratoria.

Czym jest program Aktywna Tablica 2024?

Program Aktywna Tablica 2020-2024 ma na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dofinansowanie zakłada wsparcie dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Wsparcie wynosi 80% całej kwoty przeznaczonej na zakupy objęte dotacją. Pozostałe 20% sumy zobowiązany jest pokryć organ prowadzący szkołę.

Przygotowanie do programu Aktywna Tablica – pomoce edukacyjne dla szkół podstawowych

Zgodnie z rozporządzeniem Aktywna Tablica szkoły podstawowe mogą przeznaczyć uzyskane środki na zakup pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii (m.in. zaburzenia koncentracji i uwagi, procesów komunikacji, z niepełnosprawnością intelektualną, dla uczniów posługujących się metodami komunikacji ACC), a także specjalistycznego oprogramowania do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii. Te wymagania w pełni spełniają programy z serii mTalent od polskiej firmy Learnetic.

mTalent to najnowocześniejsze, wielokrotnie nagradzane i stworzone przez specjalistów z ponad 30-letnim doświadczeniem programy, które skutecznie wspierają terapię dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i pozwalają na całkowitą indywidualizację przebiegu nauczania. Programy z serii mTalent to gotowe narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne zawierające tysiące interaktywnych ćwiczeń, które z łatwością mogą zostać włączone w program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych, logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych. Ich jakość doceniły międzynarodowe jury tak prestiżowych konkursów jak Bett Awards czy GESS Education Awards

mTalent

Przygotowanie do programu Aktywna Tablica – wsparcie dydaktyczne dla szkół ponadpodstawowych

Zgodnie z rozporządzeniem Aktywna Tablica szkoły ponadpodstawowe mogą zakupić nowoczesne pomoce dydaktyczne: specjalistyczne oprogramowanie lub materiały edukacyjne, wykorzystujące TIK, takie jak: wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotyki.

Dobrym wyborem będą zatem programy z serii Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze, czyli kompleksowe materiały interaktywne do nauki biologii, chemii, fizyki i geografii na etapie szkoły ponadpodstawowej. Powstały one przy współpracy z nauczycielami i kadrą uniwersytecką. Wśród zasobów znajdują się przede wszystkim różnorodne doświadczenia, symulacje, filmy, modele 3D a także multimedialne i drukowalne karty pracy oraz interaktywne testy dla uczniów. Zasoby rozwijają myślenie krytyczne u uczniów, kompetencje społeczne (praca grupowa) i cyfrowe, uczą metody naukowej – zadawania pytań, formułowania hipotez, wyciągania wniosków, a także zbierania i analizowania danych.

Do kiedy muszę złożyć wniosek? Jak go przygotować?

Wnioski do programu Aktywna Tablica 2024 oraz wszystkie niezbędne informacje znajdziesz na stronie www.aktywnatablica2.pl. W tej chwili nie został jeszcze udostępniony oficjalny harmonogram. Możemy jedynie domniemywać, że będzie on przypominał zeszłoroczny, kiedy to ostateczną datą składania wniosków był 15 maja.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie z programu Aktywna Tablica na zakup pomocy edukacyjnych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych jest bardzo proste. Wystarczy skorzystać z dostępnych wniosków na stronie www.aktywnatablica2.pl i uzupełnić je o dane placówki.

Wszystkie aktualne dane na temat programu dofinansowania Aktywna Tablica 2024 są na bieżąco aktualizowane na stronie www.aktywnatablica2.pl. Jeśli chcesz otrzymywać aktualizacje na temat startu programu dofinansowania, harmonogramu programu i wzorów wniosku, możesz zapisać się też na specjalnie w tym celu przygotowany newsletter.

Udostępnij post

Inne

artykuły

Aktywna Tablica 2024 – wydanie SPEcjalne [WIDEO]

2024-04-18

Jak pracę z programem mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 1 ocenia terapeutka?

2024-04-03

Opole, 23.04, Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych

2024-04-17