Informatyka dla Smyka – bezpłatny program już dostępny!

Badania wskazują, że dzieci w coraz młodszym wieku mają swój pierwszy kontakt z technologią. Dlatego tak ważne jest, aby zadbać o ich edukację i przygotować na to, aby korzystanie z nowoczesnych udogodnień było nie tylko bezpieczne, ale także owocne. W tym celu powstał bezpłatny program Informatyka dla Smyka!

Informatyka dla Smyka to pakiet 25 lekcji przeznaczonych do zajęć przy komputerze przygotowanych przez Learnetic we współpracy z profesorem Maciejem M. Sysło. Część z nich jest odpowiednia nawet dla dzieci w wieku przedszkolnym! Jednak większość została zaprojektowana z myślą o zajęciach w ramach edukacji wczesnoszkolnej i w następnych klasach szkoły podstawowej.

Materiał pozwala realizować podstawę programową dla nauczania wczesnoszkolnego, w klasach 1-3. Dzięki wykonywanym ćwiczeniom uczniowie nabywają niezbędne umiejętności z zakresu algorytmiki, programowania, zastosowania technologii, wiedzy na temat urządzeń, zasad prawa i bezpieczeństwa, a także rozwijają kompetencje społeczne.

Materiały w największym stopniu odnoszą się do edukacji informatycznej, ale mogą też być przydatne na zajęciach z matematyki, przyrody, języka polskiego, języków obcych, plastyki itp. 

Inspiracja pomysłami Piageta i Paperta

Za programem Informatyka dla Smyka stoi idea konstruktywizmu Jeana Piageta, zgodnie z którą uczeń buduje swoją wiedzę na bazie tego, co już wie oraz doświadczeń zdobytych przy wykonywaniu różnych ćwiczeń. Tą ideę – uczyć się przez działanie (ang. learning by doing), mającą swoje korzenie w progresywizmie przełomu XIX/XX wieków, pod koniec XX wieku rozwinął Seymour Papert, kładąc dodatkowo nacisk na artefakty, będące wytworem uczących się. To ukierunkowanie aktywności uczniów dobrze charakteryzują słowa Paperta, że: dzieci uczą się w działaniu i myśląc o tym, co robią. 

Różnorodnie i bezpłatnie

Proponowane w tym programie ćwiczenia mogą służyć rozwijaniu umiejętności najmłodszych i budowaniu wiedzy z zakresu różnych edukacji wczesnoszkolnych. Jednocześnie pomagają kształtować – na tym etapie edukacyjnym na ogół nieświadomie – sposoby myślenia towarzyszące różnym podejściom do rozwiązywania problemów.

Uczniowie uczą się m.in. poprzez proste gry i łamigłówki w formie sudoku, memory, tangramów i piramid matematycznych. Ćwiczenia pozwalają także wcielić się w artystę, rozbudzając kreatywność dzieci lub przyswoić pisownię podstawowych słów w języku angielskim. A wszystko to za pomocą interaktywnych, przemyślanych i dostosowanych do percepcji najmłodszych uczniów zadań.

Program Informatyka dla Smyka jest dostępny bezpłatnie na platformie Dzwonek.pl. Dodaj go do swoich zasobów i zafunduj dzieciom najwyższej jakości materiały edukacyjne.

Udostępnij post

Inne

artykuły

Jak pracę z programem mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 1 ocenia terapeutka?

2024-04-03

Włocławek, 5.06, Edukacja w cyfrowym wymiarze – wizja, misja, sztuczna inteligencja

2024-05-22
Aktywna Tablica 2024. Co zmieniło się we wniosku?

Aktywna Tablica 2024: Co zmieniło się we wniosku? [aktualizacja: 08.04]

2024-03-26