Dofinansowanie na realizację zadań oświatowych związanych z uczniami z Ukrainy

MEiN dokonało podziału dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na tzw. dodatkowe zadania oświatowe. Zgodnie z tym zapisem placówki mogą otrzymać wsparcie na realizację zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami z Ukrainy przebywającymi na terytorium Polski.

Aby otrzymać dofinansowanie, nie trzeba składać wniosków. Środki będą naliczane na podstawie danych wykazanych w systemie informacji oświatowej. Kwota wsparcia zostanie wyliczona przez MEiN zgodnie z zasadami określonymi w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2022. Środki będą naliczanie i przekazywane w ratach miesięcznych.

W ramach tego dofinansowania możliwa będzie realizacja dwóch nowych zadań:

  1. Dowożenie (250 zł miesięcznie na dziecko/ucznia dowożonego).
  2. Wychowanie przedszkolne w odniesieniu do dzieci w wieku 2,5-5 lat
    1. w przedszkolach (waga 0,750 standardu finansowego A),
    2. w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (waga 0,660 standardu finansowego A),
    3. w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców (waga 0,150 standardu finansowego A).

Korzystając z tych środków placówki mogą zakupić m.in. nowoczesne oprogramowanie edukacyjne służące do kształcenia uczniów z Ukrainy. W tym przypadku szczególnie przydatne będą materiały wspomagające naukę języka polskiego, takie jak seria mTalent. 

Szczególnie polecane są programy mTalent Czytanie SY-LA-BA-MI dla uczniów młodszych oraz mTalent Potrafię. Obszar polonistyczny dla uczniów starszych. Dokładny spis programów, które można wykorzystać w pracy z uczniem z Ukrainy znajduje się pod przyciskiem poniżej:

Więcej informacji i bezpłatne wersje demo dostępne są na stronie www.mTalent.pl.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-podzialu-srodkow-finansowych-na-dodatkowe-zadania-oswiatowe

Udostępnij post

Inne

artykuły

licencja bezterminowa mTalent

Licencja bezterminowa mTalent – odpowiadamy na Wasze pytania [FAQ]

2024-02-28
nowości mTalent

Nadchodzą nowości z serii mTalent na rok 2024!

2024-02-15
mTalent Bett Awards 2024

mTalent po raz drugi z nagrodą Bett Awards (2024)!

2024-02-07