Aktywna Tablica 2024: Co zmieniło się we wniosku? [aktualizacja: 08.04]

Program Aktywna Tablica wkracza w finalną fazę. W tym roku szkoły po raz ostatni mają okazję zdobyć dofinansowanie na zakup pomocy rozwijających kompetencje z zakresu TIK. Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku, warto pochylić się nad wszystkimi zmianami w stosunku do poprzednich lat.

Zacznijmy od przypomnienia najważniejszych dat: szkoły mogą składać wnioski do 15 maja, a organy prowadzące mają czas na złożenie wniosków do wojewodów do 30 maja. Podobnie jak w zeszłym roku szkoły powinny wypełnić wniosek elektronicznie, a następnie wydrukować i podbić pieczęcią szkoły. Wniosek o udział w Programie oraz wniosek o udzielenie wsparcia finansowego mogą być także złożone w formie elektronicznej (za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP).

Warto pamiętać, że w tym roku obowiązują nowe wzory wniosków. Wzory wraz z wizualnym wyjaśnieniem znajdziecie na stronie www.aktywnatablica2.pl.

Wszystkim, którzy nie brali udziału w poprzedniej edycji programu, przypominamy o nowych oświadczeniach, które pojawiły się w treści wniosków. Brzmią one następująco:

1. Oświadczam, że wymieniony we wniosku sprzęt oraz wszystkie pozostałe pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii, o których mowa w § 2 ust. 3-7 Rozporządzenia, będą spełniały wymagania niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w celu stosowania TIK na zajęciach, o których mowa w art. 109 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz będą spełniać warunki określone w § 2 ust. 12 Rozporządzenia.

2. Oświadczam, że szkoła zrealizuje w 100 % obowiązkowe działania merytoryczne, wymagane w związku z otrzymanym wsparciem finansowym, określone w §6  Rozporządzenia.

W celu zrealizowania założeń dofinansowania Aktywna Tablica należy nie tylko zakupić odpowiednie pomoce edukacyjne, ale także wziąć aktywny udział w szkoleniach oraz sieci współpracy łączącej praktyków z całej Polski. Dlatego tym bardziej polecamy Waszej uwadze nowoczesne programy mTalent, czyli najlepsze pomoce edukacyjne do SPE na świecie. Pozwalają one na całkowitą indywidualizację przebiegu nauczania i skutecznie wspierają podopiecznych w każdym wieku. Dzięki bezpłatnemu Centrum Szkoleń mTalent z łatwością zrealizujesz wszystkie wymagania dofinansowania Aktywna Tablica 2024.

Na szczęście ostatni rok dofinansowania nie wiąże się z wieloma znaczącymi zmianami. Mamy nadzieję, że wypełnianie wniosków ułatwi nasz mały poradnik. A w poszukiwaniu gotowych wniosków i najbardziej aktualnych wiadomości na temat programu Aktywna Tablica 2024, zajrzyj na www.aktywnatablica2.pl.

Aktualizacja! [08.04]

Uwaga! Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło nowy wniosek B (dla dyrektora). Usunięto z niego dwa zapisy z części IV – kalkulacja zakupów, które dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego. Wszystkie szkoły, które złożyły już wniosek zostaną poinformowane o ewentualnych błędach przez odpowiednie organy i otrzymają szansę wypełnienia go ponownie. Zawsze aktualne wzory wniosków znajdziesz na www.aktywnatablica2.pl.

Udostępnij post

Inne

artykuły

Konkurs „Uczelnie coraz bardziej dostępne” okiem ekspertów branżowych i praktyków [konferencja online, 28.05]

2024-05-24

Kup nowoczesne pomoce edukacyjne w ramach dofinansowania Aktywna Tablica 2024 [szkoły ponadpodstawowe]

2024-04-22

Aktywna Tablica 2024. VR i programowanie [bezpłatny webinar, 07.05]

2024-04-26