XIV Kongres Zarządzania Oświatą OSKKO

Już 30 września 2019 roku w Zakopanym rozpocznie się XIV Kongres Zarządzania Oświatą, kierowany do dyrektorów, pracowników organów prowadzących i organów nadzoru pedagogicznego. Wśród licznych wykładów i warsztatów, które odbędą się przez 3 dni trwania wydarzenia, najmocniej zachęcamy do uczestnictwa w dwóch z nich. Pierwszy to warsztaty Moniki Zielińskiej-Miętkiewicz, pt. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH. DEFINICJE A CODZIENNOŚĆ I DOBRE PRAKTYKI, który odbędzie się:

 • w sali Morskie Oko w poniedziałek w godzinach 17:15 – 18:30 oraz we wtorek od 10:45 do 12:00

Uczestnicy warsztatów porozmawiają o takich obszarach jak:

 • ogólne założenia wyrównywania szans i przykłady dobrych praktyk w tym zakresie;
 • przykłady mówiące o tym, w jaki sposób podjęte działania w ramach wyrównywania szans mają wpływ na karierę edukacyjną dziecka;
 • przykłady metod skutecznych w ramach wyrównywania szans;
 • rola nauczyciela, opiekuna dziecka (rodziny) i ucznia w procesie wyrównywania szans,
 • indywidualizacja jako jeden z kluczy działania w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych;
 • rola osób wyrównujących szanse;
 • błędy atrybucji;
 • i inne tematy.

Drugim z proponowanych wystąpień jest wykład Lecha Wikaryjczyka pt. JAK KOMUNIKOWAĆ SIĘ Z „OBCYMI”: KILKA SŁÓW O NAUCZANIU POKOLENIA C, który będzie miał miejsce w Sali Zawrat od godziny 9:00 we wtorek.

Oprócz w/w wystąpień przygotujemy dla Państwa wiele atrakcyjnych pomocy dydaktycznych na naszym stoisku m.in.:

 • modułowe pracownie przyrodnicze z biologii, chemii, fizyki i geografii LaboLAB,
 • zestawy do wyrównywania szans edukacyjnych mTalent,
 • oprogramowanie na tablice interaktywne z serii MPP.

Zapraszamy!

Udostępnij post

Inne

artykuły

Aktywna Tablica 2024 – wydanie SPEcjalne [bezpłatny webinar, 16.04]

2024-04-08

Dysleksja dołącza do rodziny programów mTalent!

2024-03-28

Online, 18.11, Konferencja EduOnline – edycja jesienna

2024-05-06