Rządowe dofinansownaie Aktywna Tablica na 2023 rok

Przed chwilą uruchomiona została tegoroczna edycja rządowego dofinansowania dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Aktywna Tablica na rok 2023 to przedostatnia już edycja tego programu, w ramach którego szkoły mogą zakupić nowoczesne pomoce, takie jak narzędzia do terapii czy wirtualne laboratoria.

Ile wynosi dofinansowanie, a ile wkład własny?

Na realizację programu Aktywna Tablica w 2023 roku przeznaczono z budżetu państwa 60 mln zł (wcześniejsze informacje mówiły o kwocie 70 mln zł, ministerstwo wprowadziło jednak poprawkę w swoim komunikacie). Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę. W ramach dofinansowania szkoły podstawowe mogą zakupić pomoce o wartości do 43 700 zł, natomiast szkoły ponadpodstawowe do 17 500 zł.

Wkład własny może być finansowy lub rzeczowy – w formie sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK wykorzystywanych jako pomoce dydaktyczne, zakupionych w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie dofinansowania Aktywna Tablica na rok 2023. Ministerstwo dopuszcza także połączenie wkładu finansowego i rzeczowy na potrzeby spełnienia wymagań tego dofinansowania.

Jakie placówki są objęte dofinansowaniem w tym roku?

  1. szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019,
  2. szkoły ponadpodstawowe,
  3. szkoły kształcące uczniów niewidomych,
  4. szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami,
  5. specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
  6. szkoły, które nie skorzystały z programu w poprzednich latach (2020, 2021 i 2022).

Program dotyczy szkół publicznych i niepublicznych. W latach 2020-2024 szkoła może skorzystać z dofinansowania Aktywna Tablica tylko raz przy założeniu, że:

  • każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa lub szkoła za granicą może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 14 tys. zł,
  • każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł,
  • każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów niewidomych może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł,
  • każdy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego na zakup specjalistycznej drukarki w wysokości nie wyższej niż 100 tys. zł.

Harmonogram, czyli o jakich datach pamiętać w edycji 2023?

W 2023 roku szkoły mogą składać wnioski o udział w programie do 15 maja, a organy prowadzące do wojewodów do 30 maja. Kwalifikacja wniosków nastąpi do 30 czerwca. Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do 31 sierpnia. Zakwalifikowane placówki będą miały czas na zakup pomocy dydaktycznych do 31 grudnia.

Jakie pomoce spełniają wymogi dofinansowania Aktywna Tablica 2023?

Zgodnie z rozporządzeniem dofinansowania szkoły podstawowe mogą przeznaczyć uzyskane środki na zakup pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii (m.in, zaburzenia koncentracji i uwagi, procesów komunikacji, z niepełnosprawnością intelektualną, dla uczniów posługujących się metodami komunikacji ACC), a także specjalistycznego oprogramowania do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii oraz komputerów stacjonarnych i laptopów, jeżeli są niezbędne do obsługi zakupionych narzędzi lub oprogramowania do terapii.

Wszystkie wymogi dofinansowania Aktywna Tablica na rok 2023 spełnia seria mTalent, czyli najnowocześniejsze programy wspierające terapię, które otrzymały w zeszłym roku tytuł najlepszych na świecie materiałów do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w prestiżowym konkursie GESS Education Awards.

Natomiast szkoły ponadpodstawowe mogą zakupić nowoczesne pomoce dydaktyczne: specjalistyczne oprogramowanie lub materiały edukacyjne, wykorzystujące TIK, takie jak: wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotyki.

W przypadku dofinansowania dla szkół średnich wszystkie wymogi wynikające z rozporządzenia spełnia seria programów Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze, czyli kompleksowe materiały interaktywne do nauki biologii, chemii, fizyki i geografii.

Oświadczenie, czyli nowość we wnioskach na rok 2023

Poniżej znajduje się oświadczenie, jakie podpisać muszą szkoły składające wnioski w tegorocznej edycji dofinansowania Aktywna Tablica. Jako firma Learnetic, producent i wydawca powyżej rekomendowanych programów, gwarantujemy, że nasze rozwiązania spełniają wszystkie wymogi dofinansowania, w tym wymogi związane z poniższym oświadczeniem.

1. Oświadczam, że wymieniony we wniosku sprzęt oraz wszystkie pozostałe pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii, o których mowa w § 2 ust. 3-7 Rozporządzenia, będą spełniały wymagania niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w celu stosowania TIK na zajęciach, o których mowa w art. 109 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz będą spełniać warunki określone w § 2 ust. 12 Rozporządzenia.

2. Oświadczam, że szkoła zrealizuje w 100 % obowiązkowe działania merytoryczne, wymagane w związku z otrzymanym wsparciem finansowym, określone w §6  Rozporządzenia.

Gotowe wnioski i inne potrzebne dokumenty

W roku 2023 obowiązują nowe wnioski dla dyrektorów i organów prowadzących szkoły. Gotowe wnioski, oświadczenia, zapytania ofertowe i inne przydatne dokumenty znajdują się na stronie https://aktywnatablica2.pl/.

Udostępnij post

Inne

artykuły

Jakie pomoce edukacyjne zamówić w ramach dofinansowania Aktywna Tablica 2024? [szkoła podstawowa]

2024-04-03

Aktywna Tablica 2024. VR i programowanie [bezpłatny webinar, 07.05]

2024-04-26

Jak pracę z programem mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 1 ocenia terapeutka?

2024-04-03