Rządowy program „Aktywna Tablica” na rok 2022

W tym roku realizowana jest kolejna edycja rządowego programu „Aktywna tablica” na lata 2020-2024, czyli dofinansowania skierowanego do szkół podstawowych i ponadpodstawowych związanego z rozwojem szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Ile wynosi dofinansowanie? Ile wynosi wkład własny?

W roku 2022 na realizację programu przeznaczono z budżetu państwa 70 mln zł. Dofinansowanie finansowane jest w 80% z budżetu państwa, natomiast pozostałe 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę. 

Wkład własny może być finansowy (wkład finansowy na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii objętych wnioskiem o  udział w programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w  Programie) lub rzeczowy (w formie sprzętu TIK wykorzystywanego jako pomoce dydaktyczne zakupionych w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie). W celu spełnienia warunku polegającego na konieczności zapewnienia wkładu własnego dopuszcza się połączenie wkładu finansowego i rzeczowego.

Co można zakupić w ramach dofinansowania?

Szkoły podstawowe mogą zakupić pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii (m.in, zaburzenia koncentracji i uwagi, procesów komunikacji, z niepełnosprawnością intelektualną, dla uczniów posługujących się metodami komunikacji ACC), specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, a także komputery stacjonarne i laptopy, jeżeli są niezbędne do obsługi zakupionych narzędzi lub oprogramowania do terapii.

Dla szkół podstawowych polecamy serię specjalistycznych programów wspierających terapię mTalent.

Szkoły ponadpodstawowe mogą zakupić nowoczesne pomoce dydaktyczne: specjalistyczne oprogramowanie lub materiały edukacyjne, wykorzystujące TIK, takie jak: wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotyki.

Dla szkół ponadpodstawowych rekomendujemy programy z serii Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze, czyli kompleksowe materiały interaktywne do nauki biologii, chemii, fizyki i geografii.

Uwaga! Wymieniony we wnioskach sprzęt oraz wszystkie pozostałe pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii, o których mowa w § 2 ust. 3-7 Rozporządzenia, muszą spełniać wymagania niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w celu stosowania TIK na zajęciach.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

W roku 2022 z programu „Aktywna Tablica” mogą skorzystać:

  • szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019
  • szkoły ponadpodstawowe
  • szkoły kształcące uczniów niewidomych
  • szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami
  • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
  • szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020 i 2021

Wnioski o dofinansowanie w programie „Aktywna Tablica” 2022

W roku 2022 obowiązują nowe wnioski dla dyrektorów i organów prowadzących szkoły. Gotowe wnioski i dodatkowe informacje znajdują się na stronie https://aktywnatablica2.pl/.

Terminy i harmonogram „Aktywna Tablica” 2022

Szkoły mogą składać wnioski o udział w programie do 15 maja. Natomiast organy prowadzące mogą składać wnioski do wojewodów do 30 maja. Kwalifikacja wniosków zakończy się do 30 czerwca. Przekazanie środków finansowych nastąpi do 31 sierpnia.


Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica–edycja-2022

Udostępnij post

Inne

artykuły

Poznaj nowości mTalent stworzone z myślą o przedszkolach

2024-03-22

Włocławek, 5.06, Edukacja w cyfrowym wymiarze

2024-05-05

Learnetic S.A. partnerem Cyfrowego Dialogu! Pierwsze wspólne wydarzenie już za nami!

2024-04-08