Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Dysleksji dla programów mTalent

Specjalistyczne programy z serii mTalent otrzymały rekomendację Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Pozytywną recenzję i wyjątkowe wyróżnienie zdobyły programy Percepcja Wzrokowa, Percepcja Słuchowa, Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego oraz Ortografia.

Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Dysleksji to wyróżnienie potwierdzające wysoką wartość merytoryczną, jakość oraz użyteczność dla osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (w tym dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, nauczycieli i terapeutów).

Podstawą udzielenia rekomendacji Polskiego Towarzystwa Dysleksji czterem programom z serii mTalent była recenzja napisana przez Małgorzatę Barańską – doświadczoną nauczycielkę, terapeutkę i autorkę licznych publikacji wykorzystywanych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.

Autorka recenzji wskazuje, że „nauczyciel terapeuta dysponujący omawianymi programami [seria mTalent – JŚ] ma w ręku narzędzie atrakcyjne dla dziecka, dobrze przemyślane, umożliwiające wybór ćwiczeń dostosowanych do indywidualnych potrzeb ucznia. Może więc stosować na przemian ćwiczenia „tradycyjne” i zadania z programów, podnosząc w ten sposób motywację dziecka, a tym samym efektywność pracy ‒ własnej i dziecka”.

Małgorzata Barańska podkreśla, że programy mTalent są łatwe i intuicyjne w obsłudze. „Użytkownik-terapeuta nie napotyka na zniechęcające przeszkody natury technicznej, co może mieć duże znaczenie zwłaszcza w przypadku osób rzadziej korzystających z tego typu opracowań”.

Za największą zaletę programów recenzentka uznaje ogromną liczbę ćwiczeń, które są „[…] zróżnicowane pod względem poziomu trudności, co pozwala na dobieranie ich do potrzeb konkretnego dziecka”.

Równie istotną zaletą jest umieszczenie programów mTalent w chmurze, co przekłada się na możliwość korzystania z programów mTalent w dowolnym miejscu, np. w gabinecie terapeutycznym, w szkole i w domu ‒ tam, gdzie terapeuta aktualnie pracuje z dzieckiem lub z dziećmi.

Autorka recenzji wskazuje też, że „bardzo ważną zaletą programów jest możliwość stałego (bieżącego) ulepszania ich przez producenta, wprowadzania zmian, modyfikowania. Dzięki temu użytkownicy programów mTalent mają zawsze dostęp do najnowszej, najbardziej aktualnej i zgodnej z aktualnymi ustaleniami wersji (bez względu na datę zakupu programu – aktualizacje są u wszystkich użytkowników)”.

Na koniec recenzji Małgorzata Barańska komentuje także fizyczną część zestawu składającą się na poszczególne programy mTalent. „Jedną z wartych podkreślenia zalet omawianych produktów są bardzo starannie opracowane przewodniki metodyczne”

„Dzięki ich lekturze uważny czytelnik uzupełni, uporządkuje i wzbogaci swoją wiedzę dotyczącą m.in. rozwoju funkcji percepcyjnych czy metod stosowanych w pracy terapeutycznej. Autorzy przewodników odwołują się w swoich opracowaniach do aktualnych badań. Użytkownicy programów otrzymują w przewodnikach również czytelne, konkretne wskazówki ułatwiające korzystanie z ćwiczeń” – podsumowuje recenzentka.


Serdecznie dziękujemy recenzentce – Małgorzacie Barańskiej oraz Zarządowi Polskiego Towarzystwa Dysleksji za pracę włożoną w ocenę programów z serii mTalent i przyznanie tego wyjątkowego wyróżnienia.

Udostępnij post

Inne

artykuły

Aktywna Tablica 2024 – wydanie SPEcjalne [WIDEO]

2024-04-18

Aktywna Tablica 2024. VR i programowanie [bezpłatny webinar, 07.05]

2024-04-26

Opole, 23.04, Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych

2024-04-17