Pakiet edukacji w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej

Samorząd województwa przeznaczy około 100 mln zł w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej na wsparcie zadań związanych z napływem uchodźców z Ukrainy. Środki będą podzielone na pakiety odpowiadające potrzebom uchodźców i samorządów. Jednym z takich obszarów będzie pakiet edukacji.

W ramach pakietu edukacji Małopolskiej Tarczy Humanitarnej zostanie zrealizowany szereg działań dotyczących przygotowania i wyposażenia kadry nauczycielskiej do pracy z dziećmi i młodzieżą ukraińską. Uruchomione zostaną specjalne szkolenia i kursy dla nauczycieli. Środki przeznaczone będą także na specjalne materiały dydaktyczne (do nauki języka polskiego, materiały do prowadzenia zajęć edukacyjnych, wychowawczych i wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną).

Przewidziano także konkurs grantowy na wyposażenie pomieszczeń szkolnych w sprzęt IT i pomoce dydaktyczne, wsparcie psychologiczne uczniów, dodatkowe lekcje języka polskiego oraz organizację zajęć wyrównawczych.

Daty realizacji tego programu różnią się pomiędzy poszczególnymi gminami województwa małopolskiego. W większości gmin termin na wydanie środków wyznaczony został na 31.08.2023, choć np. w gminie Szczawnica wskazana data to 30.06.2023. Z tego powodu zachęcamy szkoły zainteresowane udziałem w tym programie o zasięgnięcie informacji w adekwatnej gminie.

Pomoce dydaktyczne w ramach pakietu edukacji

Niezastąpionym wsparciem dla nauczycieli i terapeutów jest mTalent, czyli jedyna na polskim rynku seria programów wspierająca terapię, która przygotowana została także z myślą o uczniach z Ukrainy. W serii mTalent użytkownicy znajdą cztery programy w pełni przetłumaczone na język ukraiński (w tym nagrania lektora), są to:

Nauczyciele mogą skorzystać także z programu Będzie dobrze, czyli przygotowanych przez  pedagogów i psychologów interaktywnych i tradycyjnych materiałów dydaktycznych wspierający kształcenie kompetencji emocjonalno-społecznych oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kontekście sytuacji kryzysowych i traumatycznych.

Dodatkowo tym roku premierę będzie miał także program mTalent Nauka polskiego jako obcego skierowany do nauczycieli języka polskiego jako obcego i nauczycieli, którzy pracują z uczniami z doświadczeniem migracji oraz nauczycieli pracujących w oddziałach przygotowawczych.

Zakup wszystkich powyższych programów może zostać sfinansowany z funduszy przeznaczonych na pakiet edukacji Małopolskiej Tarczy Humanitarnej.


Źródło: https://www.malopolska.pl/pomocukrainie/malopolska-tarcza-humanitarna

Udostępnij post

Inne

artykuły

Kup nowoczesne pomoce edukacyjne w ramach dofinansowania Aktywna Tablica 2024 [szkoły ponadpodstawowe]

2024-04-22

Aktywna Tablica 2024 – wydanie SPEcjalne [bezpłatny webinar, 16.04]

2024-04-08

Nowy katalog mTalent jest już dostępny! Poznaj nadchodzące premiery

2024-03-05