Dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”

Ruszył nabór wniosków do kolejnej edycji programu „Aktywny samorząd”, dzięki któremu można m.in. sfinansować zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania edukacyjnego dla osób niepełnosprawnych. Organizatorem akcji jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Budżet, jaki obejmuje program dofinansowania w 2021 roku, to prawie 190 mln zł.

Kto może skorzystać z tego dofinansowania?

Program skierowany jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Z dofinansowania mogą również skorzystać samorządy powiatowe (środki z programu uzupełniają działania w ramach zadania własnego, czyli wsparcia osób z niepełnosprawnościami).

Jakie pomoce można zakupić w ramach dofinansowania?

Dzięki pomocy z programu „Aktywny samorząd” można uzyskać dofinansowanie m.in. na specjalistyczne edukacyjne oprogramowanie mTalent, które sprawdzi się zarówno do samodzielnej nauki w domu, jak i podczas wspólnych ćwiczeń z rodzicem czy terapeutą. 

mTalent to najobszerniejsza seria programów terapeutycznych na rynku (ponad 15 000 interaktywnych ekranów!) przygotowana i zaopiniowana przez czynnych terapeutów, nauczycieli i ekspertów od edukacji. Z programami mTalent można pracować praktycznie na każdym urządzeniu multimedialnym, również bez dostępu do internetu.

Dofinansowanie obejmuje programy:

Szczegóły dofinansowania „Aktywny samorząd”

Wniosek o dofinansowanie z programu Aktywny Samorząd można złożyć od 1 marca do 31 sierpnia 2021. Program dofinansowania został podzielony na dwa moduły. 

Formy wsparcia realizowane w ramach modułu I to:

  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej, czyli pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu oraz pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
  1. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, czyli pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu.
  1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się, czyli dofinansowanie m.in. zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, skutera, oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy, skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
  1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Moduł II pozwala na uzyskanie pomocy w otrzymaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Wsparcie przeznaczone jest dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, kształcących się w:

  1. szkole policealnej,
  2. kolegium,
  3. szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu), a także do osób, które otworzyły przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Potrzebujesz więcej szczegółowych informacji o dofinansowaniach? Chcesz zapytać o programy mTalent? Koniecznie skontaktuj się z naszymi specjalistkami:

Magdalena Zdrojewska <magdalena.zdrojewska@learnetic.com>

Katarzyna Pękala <katarzyna.pekala@learnetic.com>

Źródło informacji: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/

Udostępnij post

Inne

artykuły

aktywny samorząd 2024

Zakup pomocy edukacyjnych z programu Aktywny samorząd 2024 (PFRON)

2024-03-04

Poznaj nowości mTalent stworzone z myślą o przedszkolach

2024-03-22

Lublin, 20-21.03, Edukacja Przyszłości

2024-03-04