Aktywna Tablica 2023: Co zmieniło się we wniosku?

Program Aktywna Tablica pozwolił wielu szkołom w całej Polsce znacząco poszerzyć i unowocześnić bazę zasobów służących nauczycielom, terapeutom i ich podopiecznym. Nic więc dziwnego, że wiele placówek wyczekiwało na start kolejnej edycji dofinansowania. W tym artykule przedstawiamy wszystkie zmiany, jakie pojawiły się w Aktywnej Tablicy 2023.

Podobnie jak w zeszłym roku szkoły powinny wypełnić wniosek elektronicznie, a następnie wydrukować i podbić pieczęcią szkoły. Wniosek o udział w Programie oraz wniosek o udzielenie wsparcia finansowego mogą być także złożone w formie elektronicznej (za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP).

Szkoły mogą składać wnioski o udział w programie do 15 maja. Natomiast organy prowadzące mają czas na złożenie wniosków do wojewodów do 30 maja.

W tegorocznej edycji wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w programie muszą wypełnić nowe wnioski. Ich wzory wraz z wizualnym objaśnieniem treści znajdziecie, klikając poniższy przycisk.

Największe zmiany dotyczą wniosku B dla szkół podstawowych. Placówki chcące pozyskać pomoce i narzędzia terapeutyczne wspierające uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych muszą w tym roku podać liczbę uczniów niewidomych, w całej liczbie dzieci ze SPE. Jest to punkt 11 pierwszej części wniosku.

Co ważne, MEiN podało, iż po zakończeniu kwalifikacji wniosków nie jest możliwa ich zmiana w zakresie rodzaju sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii objętych wnioskiem. Ministerstwo dopuszcza możliwość modyfikacji kwot zakupu, traktując kwoty na wniosku jako wstępną kalkulację kosztów. 

Drugą istotną zmianą w tegorocznej edycji programu Aktywna Tablica są nowe oświadczenia, które muszą podpisać szkoły składające wnioski o dofinansowanie. Ich wzory zamieszczamy poniżej:

1. Oświadczam, że wymieniony we wniosku sprzęt oraz wszystkie pozostałe pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii, o których mowa w § 2 ust. 3-7 Rozporządzenia, będą spełniały wymagania niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w celu stosowania TIK na zajęciach, o których mowa w art. 109 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz będą spełniać warunki określone w § 2 ust. 12 Rozporządzenia.

2. Oświadczam, że szkoła zrealizuje w 100 % obowiązkowe działania merytoryczne, wymagane w związku z otrzymanym wsparciem finansowym, określone w §6  Rozporządzenia.

Rozważając zakupy w ramach AT, warto wziąć pod uwagę serię mTalent, czyli najlepsze pomoce terapeutyczne do specjalnych potrzeb edukacyjnych na świecie! Ta uznana seria od lat stanowi świetne wsparcie terapeutów i nauczycieli, pozwalając na całkowitą indywidualizację przebiegu nauczania. Jako firma Learnetic, producent i wydawca powyżej rekomendowanych programów, gwarantujemy, że nasze rozwiązania spełniają wszystkie wymogi dofinansowania, w tym wymogi związane z powyższym oświadczeniem.

Jeśli szukasz gotowych wniosków i najbardziej aktualnych wiadomości na temat programu Aktywna Tablica 2023, to koniecznie zajrzyj na https://aktywnatablica2.pl/.

Udostępnij post

Inne

artykuły

Stwórz nowoczesną ekopracownię dzięki dofinansowaniu rzędu nawet 70 000 zł!

2024-05-09

Wypróbuj program mTalent do nauki języka angielskiego w przedszkolach

2024-06-19

Toruń, 3-4.10, Kongres TIK w edukacji

2024-05-06