Zobacz, co zmieniło się w programie Aktywna Tablica 2021 [aktualizacja 18.06]

W czerwcowym projekcie rozporządzenia Aktywna Tablica 2020-2024 pojawiły się nie tylko nowe terminy składania wniosków, ale także zmiany dotyczące m.in. tego, co szkoły mogą zakupić, korzystając ze środków pozyskanych z dofinansowania.

Ponieważ każda szkoła może skorzystać z dotacji tylko raz, zachęcamy do przeanalizowania i wyboru odpowiedniego wniosku. Poniżej znajduje się podsumowanie nowych informacji na temat dofinansowania Aktywna Tablica na rok 2021.

1) Szkoły podstawowe (specjalne potrzeby edukacyjne) 

Zgodnie z rozporządzeniem szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia) mogą otrzymać dofinansowanie wynoszące do 35 000 zł (z wkładem własnym 43 750 zł).

Szkoły podstawowe mogą przeznaczyć środki z dotacji na zakup zarówno oprogramowania do terapii, jak i komputerów i laptopów, które będą służyć do obsługi tych programów. Taki zestaw pozwoli szkołom na stworzenie nowoczesnego środowiska pracy podczas nauki stacjonarnej, a także będzie zabezpieczeniem na wypadek edukacji na odległość oraz skutecznym wsparciem terapii i zajęć zdalnych.

2) Szkoły ponadpodstawowe

Dofinansowanie dla szkół ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia) wynosi maksymalnie 14 000 zł (z wkładem własnym 17 500 zł). Pomoce dydaktyczne, jakie mogą zakupić placówki, korzystając z tych środków, to m.in. specjalistyczne oprogramowanie, takie jak wirtualne laboratoria, a także monitory i tablice interaktywne oraz głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku.

3) Edukacja zdalna

Nowym typem dotacji w ramach programu Aktywna Tablica jest zestaw dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Jest to dofinansowanie o wartości maksymalnej 14 000 zł (z wkładem własnym 17 500 zł), z którego skorzystać mogą zarówno szkoły podstawowe, jak i ponadpodstawowe. 

W ramach tych środków placówki zakupić mogą tylko laptopy, kamerki, mikrofony, tablety graficzne itp. Szkoły, które złożą ten wniosek, nie będą mogły natomiast wykorzystać dotacji Aktywna Tablica na zakup oprogramowania (również tego do edukacji zdalnej), pomocy dydaktycznych czy monitorów i tablic interaktywnych.

Nowe terminy i podsumowanie

Szkoły biorące udział w programie dofinansowania Aktywna Tablica muszą zdecydować, który wniosek złożą do organu prowadzącego szkołę. Pierwszym kryterium jest wysokość dofinansowania (szkoły podstawowe mogą otrzymać 35 000 zł lub 14 000 zł), drugim rodzaj pomocy, które wliczają się w dany wniosek (oprogramowanie, pomoce dydaktyczne i sprzęt lub tylko sprzęt). Ważne: szkoła może skorzystać z dotacji tylko raz!

Nowy termin składania wniosków w programie Aktywna Tablica 2021 to 4.08. Pełny harmonogram i dodatkowe informacje dostępne są na stronie https://aktywnatablica2.pl/.

Udostępnij post

Inne

artykuły

Kup nowoczesne pomoce edukacyjne w ramach dofinansowania Aktywna Tablica 2024 [szkoły ponadpodstawowe]

2024-04-22

Jak pracę z programem mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 1 ocenia terapeutka?

2024-04-03

Poznaj nowości mTalent stworzone z myślą o przedszkolach

2024-03-22