Wszystko o programie Aktywna Tablica 2021 (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe)

Druga edycja programu dofinansowania Aktywna Tablica na lata 2020-2024 pozwala szkołom zdobyć środki na zakup sprzętu oraz oprogramowania – w celu rozwoju szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Środki pozyskane z dofinansowania Aktywna Tablica mogą zostać wykorzystane przez placówki na zakup nowoczesnego sprzętu oraz programów i zasobów edukacyjnych, takich jak wirtualne laboratoria i narzędzia do terapii. 

Program Aktywna Tablica na rok 2021 zakłada wsparcie dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Dofinansowanie wynosi 80% całej kwoty przeznaczonej na zakupy objęte dotacją. Pozostałe 20% sumy zobowiązany jest pokryć organ prowadzący szkołę.

Dzięki dotacji szkoły podstawowe mogą dysponować kwotą w wysokości nawet 43 750 zł na pokrycie działań realizowanych w ramach programu Aktywna Tablica – zakupu nowoczesnych  pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, takich seria programów mTalent.

Kwota przeznaczona dla szkół ponadpodstawowych to 17 500 zł. Placówki mogą te środki przeznaczyć na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych (specjalistycznego oprogramowania lub materiałów edukacyjnych) wykorzystujących TIK: materiały do nauczania kodowania i robotyki, wirtualne laboratoria, w tym najnowszej serii programów dla szkół ponadpodstawowych Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze.

Sprawdź, czy Twoja szkoła może skorzystać z dofinansowania Aktywna Tablica. Wejdź na stronę https://aktywnatablica2.pl/, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje, harmonogram oraz gotowe wnioski.

Udostępnij post

Inne

artykuły

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025. Jak na nie odpowiedzieć?

2024-06-19

Propozycje interaktywnych zajęć na temat majowych świąt

2024-04-23

Aktywna Tablica 2024. VR i programowanie [bezpłatny webinar, 07.05]

2024-04-26