Stacjonarnie, zdalnie lub hybrydowo. Zobacz, jak przygotować swoją placówkę na każdy scenariusz

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego przyniosło więcej pytań niż odpowiedzi. Część szkół przeszła już na edukację zdalną, niektóre z nich pracują w sposób mieszany, a wiele próbuje podjąć takie działania lub z niepokojem zastanawia się, kiedy będzie do tego zmuszona. W takiej sytuacji dyrektor placówki, na którym ciąży odpowiedzialność zorganizowania nauczania w każdym z tych trzech przypadków, musi dwoić się i troić, by sprostać tym wymaganiom.

W całym tym zamieszaniu warto pamiętać, że na rynku istnieją rozwiązania, które sprawdzą się zarówno w trybie stacjonarnym, zdalnym i hybrydowym, odpowiadając przy tym na wszystkie najważniejsze zapotrzebowania administracji oświatowej, uczniów i nauczycieli. Jest to możliwe dzięki platformom edukacyjnym klasy LMS (ang. learning management system), które łączą w sobie wiele narzędzi niezbędnych do realizacji skutecznego i nowoczesnego szkolnictwa. 

Zaimplementowanie takiego rozwiązania w pracy placówki pozwala dyrektorowi z łatwością spełnić większość postawionych przed nim wymagań, które inaczej skutecznie spędzają mu sen z powiek, a także zagwarantować całej szkole dostęp do stabilnych, bezpiecznych i kompleksowych narzędzi, które są równie skuteczne podczas tradycyjnych zajęć, jak i w przypadku konieczności przejścia na inny niż stacjonarny tryb nauczania. To przekłada się natomiast na realne oszczędności i wygodę pracy – niezależnie od okoliczności szkoła pracuje zawsze przy pomocy tych samych sprawdzonych narzędzi.

Czym jest LMS i dlaczego powinien trafić do każdej szkoły?

Platforma edukacyjna typu LMS (ang. learning management system) to podstawowe narzędzie, jakiego potrzebuje każda placówka edukacyjna, do pracy metodą e-learningu czy nauczania na odległość. W przeciwieństwie do wielu innych powszechnie stosowanych metod do nauki zdalnej (np. wysyłanie maili czy zlecanie zadań przez pakiety biurowe) systemy LMS gwarantują bezpieczną i skuteczną edukację i wiele więcej. Platforma tego typu potrafi gromadzić dane uczniów, jakie powstają podczas ich pracy z treściami interaktywnymi, a następnie je interpretować i automatycznie raportować nauczycielom, dając tym samym szczegółowy wgląd w postępy ucznia, a także umożliwiając szybką reakcję na ewentualne problemy i braki wiedzy podopiecznych. Wszystko to zmniejsza wymiar mechanicznej pracy nauczyciela i pozwala mu skupić się na ważniejszych obszarach, takich jak indywidualizacja edukacji czy kreatywne podejście do zajęć.

„LMS daje szkole mnóstwo korzyści. Przede wszystkim integruje wiele potrzebnych w nauczaniu narzędzi w bezpiecznym dla uczniów środowisku oraz oferuje wielowymiarową przestrzeń komunikacji między uczniami, nauczycielami, dyrekcją szkoły i rodzicami. LMS poza integracją wielu narzędzi w jeden spójny system informatyczny jest także repozytorium interaktywnych treści edukacyjnych, zapewnia wsparcie organizacji pracy nauczycieli i uczniów, bezpiecznie przechowuje wrażliwe dane osobowe, zapewnia automatyczne ocenianie, szczegółowe raportowanie wyników i postępów uczniów i to nie tylko w danej chwili, ale również w dłuższym okresie pozwala zaobserwować tendencje rozwojowe i poznawcze dziecka” – mówi Artur Dyro, prezes firmy Learnetic.

Learnetic SA to niewielka polska firma, która zajmuje się tworzeniem rozwiązań dla edukacji już od wielu lat. Dzięki swojemu doświadczeniu i śmiałym pomysłom dokonania firmy zostały docenione nie tylko w Polsce, ale też w ponad trzydziestu innych krajach, w których szkoły, instytucje oświatowe, wydawnictwa i ministerstwa edukacji korzystają na co dzień z narzędzi stworzonych właśnie przez firmę Learnetic.

Jak łatwo zauważyć, korzystanie z prawdziwej platformy e-learningowej podczas edukacji na odległość jest dużo bardziej skuteczne niż półśrodki, takie jak wysyłanie zadań uczniom przez pocztę elektroniczną czy inne komunikatory, a przy tym jest łatwiejsze i zdecydowanie mniej czasochłonne. Wiele szkół nie decyduje się jednak na wprowadzenie takiego systemu w swojej pracy ze względu na brak odpowiedniej wiedzy lub obawę przed wysokimi kosztami. Okazuje się jednak, że korzystanie z rozwiązania LMS nie musi wiązać się dużymi wydatkami. 

Jednym z tych rozwiązań jest Dzwonek.pl, czyli platforma edukacyjna klasy LMS – rozwiązanie stworzone dla szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców, które jest idealną odpowiedzią na zapotrzebowania związane z prowadzeniem zajęć w systemie zdalnym i hybrydowym, a wiele z jej funkcji usprawnia proces zarządzania edukacją także w stacjonarnym trybie pracy placówki – integrując liczne funkcje potrzebne w nowoczesnej edukacji w jedno spójne i efektywne narzędzie.

Dzwonek.pl, czyli kompleksowe narzędzia dla nowoczesnej edukacji

Jakie możliwości otrzymują placówki korzystające z platformy Dzwonek.pl? Przede wszystkim mogą w łatwy sposób odwzorować i zarządzać całą strukturą szkoły w środowisku wirtualnym. Na platformie swoje odbicie znajdują role ucznia, nauczyciela, rodzica, a także poszczególne klasy, przedmioty szkolne oraz wychowawstwo. 

Dzwonek.pl to także jedyna platforma LMS, która oferuje materiały edukacyjne od różnych wydawców. W repozytorium znajdują się e-podręczniki, zbiory ćwiczeń, kursy językowe i inne multimedialne pomoce edukacyjne dla każdego etapu szkolnego. Na platformie swoje zasoby proponują oficyny np. MAC Edukacja, Klett Polska, Pons, firmy edukacyjne np. Moje Bambino, a także instytucje oświatowe, takie jak ODN Poznań czy fundacja Sztuka Uczenia. Z materiałów korzystać mogą wszyscy użytkownicy platformy – zarówno uczniowie do samodzielnej nauki, jak i nauczyciele do użycia podczas lekcji (np. na tablicy interaktywnej) lub do przydzielania zadań uczniom przez platformę.

Wspomniane zlecanie zadań to jedna z najważniejszych funkcjonalności Dzwonka.pl, która umożliwia realizację edukacji zdalnej asynchronicznej oraz modelu nauczania hybrydowego (blended learning). Platforma pozwala nauczycielom w łatwy sposób zlecać zadania uczniom w oparciu o bibliotekę edukacyjnych materiałów interaktywnych dostępnych na platformie, a także z wykorzystaniem własnych zasobów i plików. Co więcej nauczyciele mogą następnie w precyzyjny sposób monitorować wyniki oraz stan wiedzy wszystkich swoich uczniów, otrzymując informację zwrotną w postaci automatycznie generowanych raportów.

Dzwonek.pl oraz dostępne na niej zasoby można uruchomić na dowolnym urządzeniu wyposażonym w przeglądarkę internetową – komputery stacjonarne, laptopy, tablety, tablice i monitory interaktywne, a nawet smartfony. Jest to bardzo pomocne, kiedy w szkole lub w domu nie ma wystarczającej liczby komputerów. Dodatkowo wszyscy użytkownicy mogą korzystać z zasobów platformy zarówno online, jak i offline – dzięki dedykowanej aplikacji.

Efektywna praca z platformą uzależniona jest także od bezpieczeństwa. O to również zadbali twórcy Dzwonka.pl, chroniąc dane osobowe wszystkich użytkowników platformy, a także umożliwiając bezpieczną komunikację między uczniami, nauczycielami i rodzicami w ramach danej szkoły dzięki wbudowanym modułom czatu i poczty elektronicznej.

Dzwonek.pl w polskich szkołach

Warto też dodać, że Dzwonek.pl jest narzędziem dobrze sprawdzonym i przetestowanym. Dowodem na to są dane liczbowe, które pokazują, że na platformie konta założyło już blisko 60% wszystkich szkół w Polsce (całych szkół, których rejestracja jest ręcznie weryfikowana).

Nawet jeśli szkoła nie korzysta na co dzień z rozwiązań typu LMS, to wielu uczniów i nauczycieli zna tę platformę m.in. z powodu przeprowadzanych na nim konkursów edukacyjnych. Od wielu lat to właśnie przy pomocy platformy Dzwonek.pl organizowany jest największy bezpłatny Konkurs Informatyczny Bóbr, w którym podczas ostatniej edycji wzięło udział około 25 000 uczniów.

W tym roku ze względu na pandemię w rzeczywistość wirtualną przeniósł się także Konkurs Matematyczny Kangur. Organizatorzy konkursu zdecydowali się wykorzystać platformę Dzwonek.pl jako miejsce, gdzie uczestnicy konkursu – przeszło 250 000 osób – rozwiązywali zadania konkursowe. Tym samym Kangur Matematyczny 2020 stał się największym w polskiej historii konkursem edukacyjnym przeprowadzonym on-line z wykorzystaniem rozwiązań chmurowych.

Dzwonek.pl i nowe oblicze edukacji

Bazując na doświadczeniach z okresu zamknięcia szkół, twórcy platformy wprowadzili na Dzwonku.pl szereg usprawnień i rozbudowanych funkcji, które stanowią odpowiedź na nowe oczekiwania uczniów, ich rodziców, nauczycieli oraz administracji oświatowej. Funkcje te dostępne są w specjalnym pakiecie Dzwonek.pl Premium.

Najważniejszą nowością jest Wirtualna klasa, czyli bezpieczne i stabilne rozwiązanie pozwalające na prowadzenie wideo-lekcji (zdalna edukacja synchroniczna) oraz aktywizacji uczniów na odległość. Pracując z wirtualną klasą, nauczyciel otrzymuje do dyspozycji także wirtualną tablicę, którą może współdzielić z uczniami, możliwość udostępniania ekranu oraz korzystania z biblioteki zasobów na Dzwonek.pl. Uczniowie mogą natomiast używać czatu, zgłaszać swoją aktywność w postaci wirtualnego „podniesienia ręki”, a także – po wcześniejszym przyzwoleniu przez nauczyciela – korzystać z własnej kamery i mikrofonu. 

Nowe funkcje platformy rozwiązują także powszechny kłopot z raportowaniem pracy zdalnej placówki. Szkoły korzystające z Dzwonka.pl w wersji premium gwarantują swoim nauczycielom prosty sposób na dokumentowanie i rozliczanie się z pracy zdalnej. Nauczyciele mogą wygenerować raport dla dyrektora placówki lub organu prowadzącego podsumowujący ich aktywność na platformie edukacyjnej.

Więcej informacji o platformie na stronie www.dzwonek.pl.

Kształcenie specjalne na odległość

Mówiąc o nauczaniu zdalnym i hybrydowym, należy zwrócić również uwagę na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi lub posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Takich uczniów w polskich szkołach jest przynajmniej 20%. Realizacja edukacji na odległość dla nich oraz pracujących z nimi nauczycieli i terapeutów może wymagać przygotowania innych zasobów i narzędzi, co także należy do obowiązków dyrektora danej placówki.

Nieodzownym elementem przy realizacji tego zadania będzie oczywiście technologia i tutaj także bardzo efektywnym rozwiązaniem będą narzędzia, z których szkoła będzie mogła korzystać zarówno podczas zajęć tradycyjnych, jak i tych realizowanych na odległość. Firma Learnetic przygotowała w tym celu siostrzaną wersję swojej platformy. mTalent.pl to portal, w którym zawierają się wszystkie funkcjonalności i zalety platformy Dzwonek.pl, a przy tym jest dostosowany do specyfiki i wymagań nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

mTalent to jednak nie tylko platforma, ale przede wszystkim najobszerniejsza na rynku seria specjalistycznych programów wspierających terapię, na którą składają się materiały przeznaczone do pracy z dziećmi w obszarach takich jak logopedia, percepcja słuchowa i wzrokowa, trudności w pisaniu czy autyzm. Zasoby z tej serii to narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne zawierające tysiące interaktywnych ćwiczeń, które sukcesywnie i z łatwością mogą zostać włączone w program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych, logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych.

Seria mTalent dostosowana jest do współczesnych czasów i w pełni wspiera edukację na odległość. Co więcej programy mTalent to jedyne na polskim rynku produkty wspierające terapię, które pozwalają na pracę zdalną bez korzystania z zewnętrznego oprogramowania. Takie podejście gwarantuje całkowite bezpieczeństwo danych osobowych pacjentów i terapeutów oraz przebiegu zajęć.

Programy z serii mTalent to doskonała propozycja do organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz nabywania i kształcenia kompetencji kluczowych. Jest również zgodna z opublikowanymi przez MEN podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2020/2021, ze szczególnym uwzględnieniem „wykorzystania w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość”.

Więcej informacji oraz bezpłatne wersje demonstracyjne programów dostępne są na stronie www.mTalent.pl.

Jak zacząć korzystać z nowoczesnych rozwiązań w edukacji?

Wdrożenie systemu LMS w codziennej pracy szkoły to duża zmiana. Jest to jednak decyzja, która niesie ze sobą olbrzymią ilość korzyści, a także jest sporym krokiem w stronę nowoczesnej edukacji, takiej dostosowanej do wymagań zarówno współczesnego ucznia, jak i dzisiejszego świata.

Wszystkie szkoły, które chciałby wprowadzić takie rozwiązania i czerpać z nich korzyści zarówno podczas tradycyjnej pracy placówki, jak i edukacji zdalnej czy hybrydowej, zachęcamy do kontaktu pod adresem info@learnetic.com. Przedstawiciele firmy Learnetic przygotują dla Państwa indywidualną ofertę oraz doradzą, jakie narzędzia i zasoby najlepiej sprawdzą się w danej placówce. Zapraszamy do kontaktu!

Udostępnij post

Inne

artykuły

Nowy Tomyśl, 12-13.04, K@SSK

2024-04-03

Aktywna Tablica 2024 – wydanie SPEcjalne [bezpłatny webinar, 16.04]

2024-04-08
mTalent aktualizacja

Bezpłatna aktualizacja mTalent Zajęcia Logopedyczne cz. 1 i cz. 2 [250 nowych ekranów!]

2024-03-28