Stacjonarnie, zdalnie lub hybrydowo. Zobacz, jak przygotować swoją placówkę na każdy scenariusz

Stacjonarnie, zdalnie lub hybrydowo. Zobacz, jak przygotować swoją placówkę na każdy scenariusz

Stacjonarnie, zdalnie lub hybrydowo. Zobacz, jak przygotować swoją placówkę na każdy scenariusz 1500 800 Jacek Świątek

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego przyniosło więcej pytań niż odpowiedzi. Część szkół przeszła już na edukację zdalną, niektóre z nich pracują w sposób mieszany, a wiele próbuje podjąć takie działania lub z niepokojem zastanawia się, kiedy będzie do tego zmuszona. W takiej sytuacji dyrektor placówki, na którym ciąży odpowiedzialność zorganizowania nauczania w każdym z tych trzech przypadków, musi dwoić się i troić, by sprostać tym wymaganiom.

W całym tym zamieszaniu warto pamiętać, że na rynku istnieją rozwiązania, które sprawdzą się zarówno w trybie stacjonarnym, zdalnym i hybrydowym, odpowiadając przy tym na wszystkie najważniejsze zapotrzebowania administracji oświatowej, uczniów i nauczycieli. Jest to możliwe dzięki platformom edukacyjnym klasy LMS (ang. learning management system), które łączą w sobie wiele narzędzi niezbędnych do realizacji skutecznego i nowoczesnego szkolnictwa. 

Zaimplementowanie takiego rozwiązania w pracy placówki pozwala dyrektorowi z łatwością spełnić większość postawionych przed nim wymagań, które inaczej skutecznie spędzają mu sen z powiek, a także zagwarantować całej szkole dostęp do stabilnych, bezpiecznych i kompleksowych narzędzi, które są równie skuteczne podczas tradycyjnych zajęć, jak i w przypadku konieczności przejścia na inny niż stacjonarny tryb nauczania. To przekłada się natomiast na realne oszczędności i wygodę pracy – niezależnie od okoliczności szkoła pracuje zawsze przy pomocy tych samych sprawdzonych narzędzi.

Czym jest LMS i dlaczego powinien trafić do każdej szkoły?

Platforma edukacyjna typu LMS (ang. learning management system) to podstawowe narzędzie, jakiego potrzebuje każda placówka edukacyjna, do pracy metodą e-learningu czy nauczania na odległość. W przeciwieństwie do wielu innych powszechnie stosowanych metod do nauki zdalnej (np. wysyłanie maili czy zlecanie zadań przez pakiety biurowe) systemy LMS gwarantują bezpieczną i skuteczną edukację i wiele więcej. Platforma tego typu potrafi gromadzić dane uczniów, jakie powstają podczas ich pracy z treściami interaktywnymi, a następnie je interpretować i automatycznie raportować nauczycielom, dając tym samym szczegółowy wgląd w postępy ucznia, a także umożliwiając szybką reakcję na ewentualne problemy i braki wiedzy podopiecznych. Wszystko to zmniejsza wymiar mechanicznej pracy nauczyciela i pozwala mu skupić się na ważniejszych obszarach, takich jak indywidualizacja edukacji czy kreatywne podejście do zajęć.

„LMS daje szkole mnóstwo korzyści. Przede wszystkim integruje wiele potrzebnych w nauczaniu narzędzi w bezpiecznym dla uczniów środowisku oraz oferuje wielowymiarową przestrzeń komunikacji między uczniami, nauczycielami, dyrekcją szkoły i rodzicami. LMS poza integracją wielu narzędzi w jeden spójny system informatyczny jest także repozytorium interaktywnych treści edukacyjnych, zapewnia wsparcie organizacji pracy nauczycieli i uczniów, bezpiecznie przechowuje wrażliwe dane osobowe, zapewnia automatyczne ocenianie, szczegółowe raportowanie wyników i postępów uczniów i to nie tylko w danej chwili, ale również w dłuższym okresie pozwala zaobserwować tendencje rozwojowe i poznawcze dziecka” – mówi Artur Dyro, prezes firmy Learnetic.

Learnetic SA to niewielka polska firma, która zajmuje się tworzeniem rozwiązań dla edukacji już od wielu lat. Dzięki swojemu doświadczeniu i śmiałym pomysłom dokonania firmy zostały docenione nie tylko w Polsce, ale też w ponad trzydziestu innych krajach, w których szkoły, instytucje oświatowe, wydawnictwa i ministerstwa edukacji korzystają na co dzień z narzędzi stworzonych właśnie przez firmę Learnetic.

Jak łatwo zauważyć, korzystanie z prawdziwej platformy e-learningowej podczas edukacji na odległość jest dużo bardziej skuteczne niż półśrodki, takie jak wysyłanie zadań uczniom przez pocztę elektroniczną czy inne komunikatory, a przy tym jest łatwiejsze i zdecydowanie mniej czasochłonne. Wiele szkół nie decyduje się jednak na wprowadzenie takiego systemu w swojej pracy ze względu na brak odpowiedniej wiedzy lub obawę przed wysokimi kosztami. Okazuje się jednak, że korzystanie z rozwiązania LMS nie musi wiązać się dużymi wydatkami. 

Jednym z tych rozwiązań jest Dzwonek.pl, czyli platforma edukacyjna klasy LMS – rozwiązanie stworzone dla szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców, które jest idealną odpowiedzią na zapotrzebowania związane z prowadzeniem zajęć w systemie zdalnym i hybrydowym, a wiele z jej funkcji usprawnia proces zarządzania edukacją także w stacjonarnym trybie pracy placówki – integrując liczne funkcje potrzebne w nowoczesnej edukacji w jedno spójne i efektywne narzędzie.

Dzwonek.pl, czyli kompleksowe narzędzia dla nowoczesnej edukacji

Jakie możliwości otrzymują placówki korzystające z platformy Dzwonek.pl? Przede wszystkim mogą w łatwy sposób odwzorować i zarządzać całą strukturą szkoły w środowisku wirtualnym. Na platformie swoje odbicie znajdują role ucznia, nauczyciela, rodzica, a także poszczególne klasy, przedmioty szkolne oraz wychowawstwo. 

Dzwonek.pl to także jedyna platforma LMS, która oferuje materiały edukacyjne od różnych wydawców. W repozytorium znajdują się e-podręczniki, zbiory ćwiczeń, kursy językowe i inne multimedialne pomoce edukacyjne dla każdego etapu szkolnego. Na platformie swoje zasoby proponują oficyny np. MAC Edukacja, Klett Polska, Pons, firmy edukacyjne np. Moje Bambino, a także instytucje oświatowe, takie jak ODN Poznań czy fundacja Sztuka Uczenia. Z materiałów korzystać mogą wszyscy użytkownicy platformy – zarówno uczniowie do samodzielnej nauki, jak i nauczyciele do użycia podczas lekcji (np. na tablicy interaktywnej) lub do przydzielania zadań uczniom przez platformę.

Wspomniane zlecanie zadań to jedna z najważniejszych funkcjonalności Dzwonka.pl, która umożliwia realizację edukacji zdalnej asynchronicznej oraz modelu nauczania hybrydowego (blended learning). Platforma pozwala nauczycielom w łatwy sposób zlecać zadania uczniom w oparciu o bibliotekę edukacyjnych materiałów interaktywnych dostępnych na platformie, a także z wykorzystaniem własnych zasobów i plików. Co więcej nauczyciele mogą następnie w precyzyjny sposób monitorować wyniki oraz stan wiedzy wszystkich swoich uczniów, otrzymując informację zwrotną w postaci automatycznie generowanych raportów.

Dzwonek.pl oraz dostępne na niej zasoby można uruchomić na dowolnym urządzeniu wyposażonym w przeglądarkę internetową – komputery stacjonarne, laptopy, tablety, tablice i monitory interaktywne, a nawet smartfony. Jest to bardzo pomocne, kiedy w szkole lub w domu nie ma wystarczającej liczby komputerów. Dodatkowo wszyscy użytkownicy mogą korzystać z zasobów platformy zarówno online, jak i offline – dzięki dedykowanej aplikacji.

Efektywna praca z platformą uzależniona jest także od bezpieczeństwa. O to również zadbali twórcy Dzwonka.pl, chroniąc dane osobowe wszystkich użytkowników platformy, a także umożliwiając bezpieczną komunikację między uczniami, nauczycielami i rodzicami w ramach danej szkoły dzięki wbudowanym modułom czatu i poczty elektronicznej.

Dzwonek.pl w polskich szkołach

Warto też dodać, że Dzwonek.pl jest narzędziem dobrze sprawdzonym i przetestowanym. Dowodem na to są dane liczbowe, które pokazują, że na platformie konta założyło już blisko 60% wszystkich szkół w Polsce (całych szkół, których rejestracja jest ręcznie weryfikowana).

Nawet jeśli szkoła nie korzysta na co dzień z rozwiązań typu LMS, to wielu uczniów i nauczycieli zna tę platformę m.in. z powodu przeprowadzanych na nim konkursów edukacyjnych. Od wielu lat to właśnie przy pomocy platformy Dzwonek.pl organizowany jest największy bezpłatny Konkurs Informatyczny Bóbr, w którym podczas ostatniej edycji wzięło udział około 25 000 uczniów.

W tym roku ze względu na pandemię w rzeczywistość wirtualną przeniósł się także Konkurs Matematyczny Kangur. Organizatorzy konkursu zdecydowali się wykorzystać platformę Dzwonek.pl jako miejsce, gdzie uczestnicy konkursu – przeszło 250 000 osób – rozwiązywali zadania konkursowe. Tym samym Kangur Matematyczny 2020 stał się największym w polskiej historii konkursem edukacyjnym przeprowadzonym on-line z wykorzystaniem rozwiązań chmurowych.

Dzwonek.pl i nowe oblicze edukacji

Bazując na doświadczeniach z okresu zamknięcia szkół, twórcy platformy wprowadzili na Dzwonku.pl szereg usprawnień i rozbudowanych funkcji, które stanowią odpowiedź na nowe oczekiwania uczniów, ich rodziców, nauczycieli oraz administracji oświatowej. Funkcje te dostępne są w specjalnym pakiecie Dzwonek.pl Premium.

Najważniejszą nowością jest Wirtualna klasa, czyli bezpieczne i stabilne rozwiązanie pozwalające na prowadzenie wideo-lekcji (zdalna edukacja synchroniczna) oraz aktywizacji uczniów na odległość. Pracując z wirtualną klasą, nauczyciel otrzymuje do dyspozycji także wirtualną tablicę, którą może współdzielić z uczniami, możliwość udostępniania ekranu oraz korzystania z biblioteki zasobów na Dzwonek.pl. Uczniowie mogą natomiast używać czatu, zgłaszać swoją aktywność w postaci wirtualnego „podniesienia ręki”, a także – po wcześniejszym przyzwoleniu przez nauczyciela – korzystać z własnej kamery i mikrofonu. 

Nowe funkcje platformy rozwiązują także powszechny kłopot z raportowaniem pracy zdalnej placówki. Szkoły korzystające z Dzwonka.pl w wersji premium gwarantują swoim nauczycielom prosty sposób na dokumentowanie i rozliczanie się z pracy zdalnej. Nauczyciele mogą wygenerować raport dla dyrektora placówki lub organu prowadzącego podsumowujący ich aktywność na platformie edukacyjnej.

Więcej informacji o platformie na stronie www.dzwonek.pl.

Kształcenie specjalne na odległość

Mówiąc o nauczaniu zdalnym i hybrydowym, należy zwrócić również uwagę na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi lub posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Takich uczniów w polskich szkołach jest przynajmniej 20%. Realizacja edukacji na odległość dla nich oraz pracujących z nimi nauczycieli i terapeutów może wymagać przygotowania innych zasobów i narzędzi, co także należy do obowiązków dyrektora danej placówki.

Nieodzownym elementem przy realizacji tego zadania będzie oczywiście technologia i tutaj także bardzo efektywnym rozwiązaniem będą narzędzia, z których szkoła będzie mogła korzystać zarówno podczas zajęć tradycyjnych, jak i tych realizowanych na odległość. Firma Learnetic przygotowała w tym celu siostrzaną wersję swojej platformy. mTalent.pl to portal, w którym zawierają się wszystkie funkcjonalności i zalety platformy Dzwonek.pl, a przy tym jest dostosowany do specyfiki i wymagań nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

mTalent to jednak nie tylko platforma, ale przede wszystkim najobszerniejsza na rynku seria specjalistycznych programów wspierających terapię, na którą składają się materiały przeznaczone do pracy z dziećmi w obszarach takich jak logopedia, percepcja słuchowa i wzrokowa, trudności w pisaniu czy autyzm. Zasoby z tej serii to narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne zawierające tysiące interaktywnych ćwiczeń, które sukcesywnie i z łatwością mogą zostać włączone w program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych, logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych.

Seria mTalent dostosowana jest do współczesnych czasów i w pełni wspiera edukację na odległość. Co więcej programy mTalent to jedyne na polskim rynku produkty wspierające terapię, które pozwalają na pracę zdalną bez korzystania z zewnętrznego oprogramowania. Takie podejście gwarantuje całkowite bezpieczeństwo danych osobowych pacjentów i terapeutów oraz przebiegu zajęć.

Programy z serii mTalent to doskonała propozycja do organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz nabywania i kształcenia kompetencji kluczowych. Jest również zgodna z opublikowanymi przez MEN podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2020/2021, ze szczególnym uwzględnieniem „wykorzystania w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość”.

Więcej informacji oraz bezpłatne wersje demonstracyjne programów dostępne są na stronie www.mTalent.pl.

Jak zacząć korzystać z nowoczesnych rozwiązań w edukacji?

Wdrożenie systemu LMS w codziennej pracy szkoły to duża zmiana. Jest to jednak decyzja, która niesie ze sobą olbrzymią ilość korzyści, a także jest sporym krokiem w stronę nowoczesnej edukacji, takiej dostosowanej do wymagań zarówno współczesnego ucznia, jak i dzisiejszego świata.

Wszystkie szkoły, które chciałby wprowadzić takie rozwiązania i czerpać z nich korzyści zarówno podczas tradycyjnej pracy placówki, jak i edukacji zdalnej czy hybrydowej, zachęcamy do kontaktu pod adresem info@learnetic.com. Przedstawiciele firmy Learnetic przygotują dla Państwa indywidualną ofertę oraz doradzą, jakie narzędzia i zasoby najlepiej sprawdzą się w danej placówce. Zapraszamy do kontaktu!

    Imię *

    Adres e-mail *

    Wiadomość