SPE w polskiej edukacji. Nowe rekomendacje Rady Dostępności

W polskich szkołach z każdym rokiem zwiększa się liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Aby zapewnić wszystkim dzieciom równy dostęp do nauki, niezbędne jest wprowadzanie rozwiązań uwzględniających ich szczególne potrzeby. Impulsem do zmian mogą być nowe rekomendacje Rady Dostępności skierowane do Ministra Edukacji i Nauki.

Rada Dostępności – czyli grupa ekspertów reprezentujących różne środowiska oraz organy władzy publicznej, które mogą wprowadzić dostępność jako zasadę do różnych polityk publicznych – przygotowała nowe rekomendacje, które dotyczą ministra do spraw oświaty i wychowania.

Wśród sugestii pojawia się m.in. kwestia dostosowania podstawy programowej na każdym etapie edukacyjnym, zaczynając od przedszkola, z uwzględnieniem dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej oraz wrażliwości na szczególne potrzeby. Rada rekomenduje także podjęcie działań ukierunkowanych na rozwijanie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie włączania powyższej tematyki w swojej codziennej pracy.

Głównym sposobem realizacji tych rekomendacji ma być przygotowanie poradników i pomocy dydaktycznych wspierających proces nauczania o dostępności oraz organizacja szkoleń dla nauczycieli.

Rozwiązania dostępne od zaraz

Warto zwrócić uwagę, że w Polsce nauczyciele oraz terapeuci już teraz mogą korzystać z programów spełniających rekomendacje Rady Dostępności. Seria mTalent to programy, które skutecznie wspierają naukę i terapię osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W zależności od programu, mogą być stosowane na każdym etapie nauczania. 

To rozwiązania stworzone przez specjalistów z ponad 30-letnim doświadczeniem i docenione przez polskich i zagranicznych praktyków. W zeszłym roku seria mTalent otrzymała miano najlepszych programów terapeutycznych do SPE na świecie.

Obok mTalent istnieją także inne nowoczesne pomoce edukacyjne, które spełniają wymagania dotyczące dostępności materiałów dla uczniów o szczególnych potrzebach. Multimedialne Pracownie Przedmiotowe oraz Interaktywne Plansze Przyrodnicze dla szkół podstawowych oraz Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze dla ponadpodstawowych pełne są interaktywnych ćwiczeń lepiej dostosowanych do percepcji uczniów ze SPE niż zadania w podręcznikach. Więcej informacji o tych seriach znajdziesz na: www.natablice.pl.

Udostępnij post

Inne

artykuły

Jak pracę z programem mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 1 ocenia terapeutka?

2024-04-03
Aktywna Tablica 2024

Przygotuj się do programu Aktywna Tablica 2024. Wybierz pomoce edukacyjne do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

2024-02-27

mTalent Afazja i Opóźniony rozwój mowy zadebiutują już we wrześniu!

2024-03-14