Skorzystaj z dofinansowania i zmodernizuj swoje przedszkole!

Skorzystaj z dofinansowania i zmodernizuj swoje przedszkole!

Skorzystaj z dofinansowania i zmodernizuj swoje przedszkole! 1200 628 Sebastian Urbański

Na tą wiadomość czekały wszystkie przedszkola. Właśnie ogłoszono nowe dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich, dzięki któremu do placówek trafi duży zastrzyk gotówki umożliwiający m.in. nabycie nowoczesnych pomocy edukacyjnych. Obecnie program dotyczy województwa pomorskiego, a niebawem zostanie rozszerzony o kolejne obszary.

Termin składania wniosków rozpocznie się już 31 sierpnia i potrwa do 4 października. Na rozstrzygnięcie zainteresowani będą musieli jednak poczekać aż do lutego 2024 roku. Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • Organizację zajęć wspierających rozwój kompetencji kluczowych dzieci (w tym dzieci z doświadczeniem migracji), jak np. zajęcia prowadzone przez specjalistów (psychologia, logopedia, diagnozowanie, integracja sensoryczna itp.).
 • Podniesienie kompetencji nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych dzieci, przygotowania ich do samodzielnego uczenia się, realizacji zindywidualizowanego wsparcia dziecka, a także prowadzenia zajęć stymulujących rozwój psychiczny i fizyczny dzieci.
 • Wspieranie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego.

Uzupełniająco realizowane będą również:

 • Działania ukierunkowane na wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych i metodycznych wpływających na efektywność kształtowania kompetencji kluczowych.
 • Budowanie tożsamości regionalnej.
 • Podnoszenie kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Pula środków wynosi aż 105 859 239,67 złotych, a wkład własny wnioskodawcy musi wynosić co najmniej 10% wartości projektu. 

Szczegółowe informacje o dofinansowaniu wraz z wzorami wniosków są dostępne na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/57-edukacja-przedszkolna/.

Weź udział w naborze i wybierz programy mTalent!

Szukasz pomocy edukacyjnych, które wspierają rozwój kompetencji kluczowych, wzmacniają uczniów z doświadczeniem migracji, są dostosowane do podopiecznych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także umożliwiają indywidualizację przebiegu nauczania? Odpowiedzią na te wszystkie potrzeby jest seria mTalent, czyli zdaniem międzynarodowego jury konkursu GESS Dubai, najlepsze programy do SPE na świecie! Wybieraj spośród szerokiej oferty i postaw na nowoczesną edukację w najlepszym wydaniu. Opisy wszystkich produktów, a także bezpłatne wersje demo znajdziesz na stronie www.mtalent.pl/przedszkole.

  Imię *

  Adres e-mail *

  Wiadomość