Skorzystaj z dofinansowania i zmodernizuj swoje przedszkole!

Na tą wiadomość czekały wszystkie przedszkola. Właśnie ogłoszono nowe dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich, dzięki któremu do placówek trafi duży zastrzyk gotówki umożliwiający m.in. nabycie nowoczesnych pomocy edukacyjnych. Obecnie program dotyczy województwa pomorskiego, a niebawem zostanie rozszerzony o kolejne obszary.

Termin składania wniosków rozpocznie się już 31 sierpnia i potrwa do 4 października. Na rozstrzygnięcie zainteresowani będą musieli jednak poczekać aż do lutego 2024 roku. Dofinansowanie można przeznaczyć na:

   • Organizację zajęć wspierających rozwój kompetencji kluczowych dzieci (w tym dzieci z doświadczeniem migracji), jak np. zajęcia prowadzone przez specjalistów (psychologia, logopedia, diagnozowanie, integracja sensoryczna itp.).

   • Podniesienie kompetencji nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych dzieci, przygotowania ich do samodzielnego uczenia się, realizacji zindywidualizowanego wsparcia dziecka, a także prowadzenia zajęć stymulujących rozwój psychiczny i fizyczny dzieci.

   • Wspieranie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego.

  Uzupełniająco realizowane będą również:

    • Działania ukierunkowane na wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych i metodycznych wpływających na efektywność kształtowania kompetencji kluczowych.

    • Budowanie tożsamości regionalnej.

    • Podnoszenie kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

   Pula środków wynosi aż 105 859 239,67 złotych, a wkład własny wnioskodawcy musi wynosić co najmniej 10% wartości projektu. 

   Szczegółowe informacje o dofinansowaniu wraz z wzorami wniosków są dostępne na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/57-edukacja-przedszkolna/.

   Weź udział w naborze i wybierz programy mTalent!

   Szukasz pomocy edukacyjnych, które wspierają rozwój kompetencji kluczowych, wzmacniają uczniów z doświadczeniem migracji, są dostosowane do podopiecznych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także umożliwiają indywidualizację przebiegu nauczania? Odpowiedzią na te wszystkie potrzeby jest seria mTalent, czyli zdaniem międzynarodowego jury konkursu GESS Dubai, najlepsze programy do SPE na świecie! Wybieraj spośród szerokiej oferty i postaw na nowoczesną edukację w najlepszym wydaniu. Opisy wszystkich produktów, a także bezpłatne wersje demo znajdziesz na stronie www.mtalent.pl/przedszkole.

   Udostępnij post

   Inne

   artykuły

   „Uczelnie coraz bardziej dostępne” – poznaj ofertę Learnetic dla szkół wyższych

   2024-06-14

   Sosnowiec, 4.06, STEAM w przedszkolu. Kod do nowoczesnej edukacji

   2024-05-21

   Aktywna Tablica 2024. VR i programowanie [bezpłatny webinar, 07.05]

   2024-04-26