Programy mTalent w ramach dofinansowania Aktywna Tablica 2020-2024

Przed nami druga edycja programu dofinansowania Aktywna Tablica, w której po raz pierwszy przeznaczono tak dużą dotację na specjalne potrzeby edukacyjne. Od roku 2021 środki otrzymać mogą szkoły podstawowe, w których uczą się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe.

Założenie programu dofinansowania Aktywna Tablica ma na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dotacja umożliwia także zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, takich jak seria mTalent.

Kwota do zagospodarowania przez szkoły z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to 43 750 zł, z czego 80% pokrywane jest z budżetu państwa, natomiast pozostałe 20% to wkład własny organu prowadzącego, który może być finansowy lub rzeczowy.

O dofinansowanie w programie Aktywna Tablica w roku 2021 ubiegać mogą się szkoły, do których uczęszczają uczniowie:

  • z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD, ADD), z niepełnosprawnością intelektualną oraz uczniowie z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią,
  • z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszący, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem,
  • posługujący się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC), w szczególności uczniowie z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,
  • mający problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w tiret jeden do cztery z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej.

Szczegółowe informacje na temat dofinansowania dostępne są na stronie: https://aktywnatablica2.pl/


Skorzystaj z dofinansowania Aktywna Tablica i pracuj z programami mTalent

Stwórz w swojej szkole profesjonalny gabinet terapeutyczno-edukacyjny z programami mTalent, czyli najobszerniejszą i wielokrotnie nagradzaną serią interaktywnych programów wspierających nauczyciela i terapeutę. 

Materiały mTalent to gotowe narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne zawierające tysiące interaktywnych ćwiczeń (więcej niż 15000 interaktywnych ekranów). Programy stworzone zostały przez polską firmę z ponad 30-letnim doświadczeniem i otrzymały status wyrobu medycznego, co gwarantuje skuteczność i bezpieczeństwo. mTalent to nowoczesne rozwiązanie, które pozwala na pracę na dowolnym urządzeniu (tablica, monitor interaktywny, komputer, laptop, tablet), a w ramach oferty gwarantowane jest także certyfikowane szkolenie i bezpłatna obsługa serwisowa.


Seria mTalent to jedyne polskie programy wspierające terapię nominowane do prestiżowej nagrody Bett Awards. Produkty z serii zdobyły także nagrodę specjalną w konkursie BELMA (Best European Learning Materials Awards) oraz nagrodę główną konkursu Świat Przyjazny Dziecku organizowanego przez Komitet Ochrony Praw Dziecka.

W ramach dofinansowania Aktywna Tablica zakupić można wszystkie programy wspierające terapię z serii mTalent. Każdy program pokrywa w 100% wymogi rozporządzenia.

Więcej informacji o programach mTalent i obszerne, bezpłatne wersje demo dostępne są na stronie https://mtalent.pl/.

Udostępnij post

Inne

artykuły

Online, 18.11, Konferencja EduOnline – edycja jesienna

2024-05-06
licencja bezterminowa mTalent

Licencja bezterminowa mTalent – odpowiadamy na Wasze pytania [FAQ]

2024-02-28
aktywny samorząd 2024

Zakup pomocy edukacyjnych z programu Aktywny samorząd 2024 (PFRON)

2024-03-04