Podział programów mTalent ze względu na wiek użytkownika

Podział programów mTalent ze względu na wiek użytkownika

Podział programów mTalent ze względu na wiek użytkownika 900 471 Jacek Świątek

Na pudełkach większości programów mTalent znajduje się informacja o rekomendowanym minimalnym wieku użytkownika. Nie ma tam jednak informacji o górnej granicy. Jest to zabieg celowy, gdyż mTalent to programy umożliwiające indywidualizację nauczania i terapii, a tym samym pozwalające terapeucie i nauczycielowi decydować o wykorzystaniu danych programów w oparciu o potrzeby i możliwości każdego podopiecznego.

W odpowiedzi na liczne pytania przygotowaliśmy jednak materiał, który przedstawia, jakie programy z serii mTalent są odpowiednie dla danych etapów rozwoju dziecka. Pragniemy jednak podkreślić, że poniższy podział programów dotyczy przede wszystkim dzieci w normie rozwojowej lub z nieznacznymi trudnościami.

W przypadku dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi kryterium wyboru programów należy uzależnić od wieku rozwojowego dziecka, a nie wieku metrykalnego. Terapeuta pracujący z danym dzieckiem, powinien wybrać programy według własnego uznania.

    Imię *

    Adres e-mail *

    Wiadomość