Opinia o mTalent Percepcja wzrokowa [Zespół Szkół nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy]

Opinia o programie interaktywnym mTalent Percepcja wzrokowa, wykorzystywanym do pracy z uczniami w Zespole Szkół nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

Od kilku miesięcy w swojej pracy wychowawczo-terapeutycznej z dziećmi chorymi korzystam z programu z serii mTalent Percepcja wzrokowa. Produkt zaproponowany przez firmę Learnetic zawiera mnóstwo ciekawych ćwiczeń, które można wykonywać interaktywnie, a także tradycyjnie w postaci papierowych kart pracy.

Na co dzień pracuję z dziećmi przewlekle chorymi, w wieku od 3 do 18 lat, które borykają się z problemami wynikającymi z różnych niepełnosprawności. Nauczyciel w szkole szpitalnej musi na każdym poziomie edukacyjnym dostosować metody i formy pracy do możliwości zdrowotnych, intelektualnych i rozwojowych uczniów. Specyfika wynikająca z miejsca, w którym odbywają się zajęcia (często praca przy łóżku, rozpiętość wiekowa grupy, rygor sanitarny itp.) wymusza od nas dużej pomysłowości w przygotowaniu zajęć pod względem metodycznym i merytorycznym.

Zaproponowane w serii Percepcja wzrokowa zestawy ćwiczeń oraz karty pracy pod wieloma względami są bardzo przydatne i atrakcyjne dla każdego ucznia. Wszystkie materiały mogą posłużyć do nauki, terapii i zabawy dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi (w takim przypadku zadania i ćwiczenia nauczyciel dobiera indywidualnie do potrzeb ucznia), ale są one także niezastąpione do utrwalania wiedzy, rozwijania umiejętności oraz rozwoju i doskonalenia percepcji wzrokowej wszystkich uczniów. Gotowe karty pracy można wydrukować, zalaminować i wiele razy wykorzystać w pracy nawet w izolatkach. Ich estetyczny wygląd zachęca dziecko do podejmowania działań, a duża ilość i rozmaitość ćwiczeń, sprawia, że uczeń może decydować i wybierać te, które są dla niego atrakcyjne.

Dzieci, które nie potrafią posługiwać się myszką, mają okazję poćwiczyć tę umiejętność indywidualnie pod okiem nauczyciela lub rodzica. Po każdym poprawnym wykonaniu ćwiczeń w sposób interaktywny, czeka na ucznia miła nagroda (gratulacje, uśmiechająca się kolorowa postać, gest, puchar itp.). Jeśli zadanie jest wykonane nieprawidłowo, każdy uczestnik może skorzystać z możliwości sprawdzenia poprawności wykonania ćwiczenia i ponownie podejść do jego rozwiązania. Daje to dzieciom dużo satysfakcji i uczy samodzielności.

Czasami jednak choroba, ograniczenia ruchowe czy też słabo rozwinięte umiejętności manualne nie pozwalają na działania interaktywne, wówczas wykorzystuję karty pracy, które są tak przygotowane i przemyślane, że uczeń może wiele pomocy dydaktycznych wykonać samodzielnie. Szeroka gama kart, na których uczeń wyszukuje różnice, rysuje po szlaku, łączy podobieństwa, odwzorowuje ilustracje, znaki graficzne, pozwala dzieciom ćwiczyć umiejętności manualne, spostrzegawczość (np. położenie przedmiotów w przestrzeni, dostrzeganie stosunków przestrzennych), koordynację wzrokowo-ruchową, pamięć wzrokową, koncentrację. Historyjki obrazkowe zaproponowane przez autorów programu ułatwiają i sprzyjają rozmowie, nawiązywaniu relacji, poszerzają słownictwo dzieci, rozwijają logiczne myślenie. Dużym plusem programu jest również możliwość korzystania z zadań bez zachowania chronologii ćwiczeń. Dla każdego ucznia można dobrać zestaw bez konieczności realizacji całości materiału.

Program mTalent Percepcja wzrokowa wyposażony jest także w materiały dodatkowe takie jak: kolorowe patyczki, żetony, lupa, latarka z laserem, liczmany figury. Dzięki tym przedmiotom nauczyciel może poprowadzić wiele ciekawych zabaw indywidualnych i zespołowych.

 

Opracowanie recenzji: Maria Górska – nauczyciel zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy


 

Przeczytaj więcej o serii mTalent i wypróbuj bezpłatne wersje demo: www.mTalent.pl

Udostępnij post

Inne

artykuły

Kup nowoczesne pomoce edukacyjne w ramach dofinansowania Aktywna Tablica 2024 [szkoły ponadpodstawowe]

2024-04-22
Każdy uczy nas inaczej #4. Pedagog Michalina

Jak korzystać z technologii w terapii? (Każdy uczy nas inaczej #4. Pedagog Michalina)

2024-06-06

Toruń, 3-4.10, Kongres TIK w edukacji

2024-05-06