mTalent – polityka licencyjna. Jak korzystać ze stanowisk online i offline

Jesteś nowym użytkownikiem mTalent lub zastanawiasz się nad zakupem tej serii programów? Zobacz, jak wygląda nasza wygodna polityka licencyjna, dzięki czemu będziesz w stanie w pełni skorzystać ze wszystkich możliwości, jakie dają dostępy online i offline.   

Kupując programy z serii mTalent, otrzymują Państwo możliwość korzystania z dostępu do stanowisk online oraz offline. Liczba stanowisk różni się w zależności od programu. Wyróżniamy dwie grupy:

  1. Programy z 3 licencjami online i 6 licencjami offline („Ortografia”, „Nauka polskiego jako obcego”, „Czytanie. Litery”, „Czytanie ze zrozumieniem”, „Czytanie SY-LA-BA-MI cz. 1”, „Czytanie SY-LA-BA-MI cz. 2”, „Czytanie SY-LA-BA-MI – Pakiet Ekspert”, „Potrafię. Obszar polonistyczny”, „Potrafię. Obszar matematyczny”)
  2. Programy z 2 licencjami online i 2 licencjami offline (wszystkie pozostałe)

Stanowisko online

Na stronie mTalent.pl można zarejestrować (odpowiednio dla danego programu) 2 lub 3 oddzielne konta, korzystając z kodów odblokowujących widniejących w dokumencie licencyjnym (zawartym w zestawie). W rezultacie z dowolnego urządzenia i miejsca na świecie podłączonego do Internetu można korzystać z programu za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej, takiej jak Firefox czy Chrome, po prostu logując się na swoje konto na naszej platformie. Jest to tzw. dostęp online.

Stanowisko offline

Dodatkowo (odpowiednio dla danego programu) na 2 lub na 6 urządzeniach można korzystać z dostępu offline. Co ważne, mogą być to te same urządzenia, z których korzystamy już z dostępu online lub zupełnie nowe, kolejne urządzenia. Aby móc cieszyć się zawartością bez dostępu do Internetu, należy na danym sprzęcie zainstalować aplikację mLibro, zalogować się w niej na swoje konto, a następnie pobrać wybrane lekcje. Od teraz możemy korzystać z naszych materiałów także wtedy, gdy nie mamy dostępu do Sieci. Jest to tzw. dostęp offline.

W ten sposób na 3 stanowiskach 3 osoby jednocześnie będą mogły korzystać z naszego programu online, a 6 kolejnych osób będzie mogło działać w aplikacji mLibro, w trybie offline. Łącznie daje to 9 osób, które jednocześnie mogą pracować z naszymi programami. 

Korzystanie z jednego konta przez większą liczbę osób

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby kilka osób korzystało z jednego stanowiska (wyłącznie online). Jednak musi się to odbywać w różnych godzinach, ponieważ jednocześnie na dane konto może zalogować się tylko 1 osoba.

W przypadku stanowisk offline należy pamiętać, że aplikacja mLibro zostaje trwale powiązana z danym urządzeniem. Można jednak z niej korzystać, podczas gdy inna osoba pracuje online przez przeglądarkę internetową.

Licencja bezterminowa

W przypadku naszych programów Klient zawsze otrzymuje licencję bezterminową, co oznacza, że, dokonując jednorazowego zakupu, nabywa prawo do użytkowania bez ograniczeń czasowych.

Korzystanie z aplikacji mLibro

Aplikacja mLibro pozwala na pracę bez dostępu do Internetu. Aby móc z niej korzystać, należy zalogować się na swoje konto. Nie ma jednak możliwości rejestracji z poziomu aplikacji mLibro. Należy więc korzystać z wcześniej utworzonych kont online.

Wcześniej utworzone konta online pozwalają na pobranie przy pomocy aplikacji mLibro materiałów na 2 urządzenia. Aby to zrobić, należy na tych dwóch urządzeniach zalogować się w aplikacji mLibro loginem i hasłem z danego konta online.

Oznacza to, że w przypadku programu, którego licencja pozwala na utworzenie 3 kont, materiały można pobrać łącznie na 6 urządzeń. Wciąż obowiązuje tutaj jednak zasada, że każde konto online służy do zalogowania się na 2 urządzeniach w aplikacji mLibro. Każda para z tych 6 urządzeń przypisana jest więc do innego konta online, a tym samym do innego loginu i hasła (patrz grafika poniżej).

Praktyczne wskazówki dla szkół i poradni

  1. Bardzo częstą praktyką w przypadku instytucji jest tworzenie kont nie imiennych, lecz technicznych. Wygląda to tak, że wybrany nauczyciel, pracownik techniczny czy dyrektor tworzy konta powiązane z nazwą czy numerem instytucji (np. szkola345czyzewo_01, szkola345czyzewo_02, szkola345czyzewo_03 itp). Ten identyfikator numeryczny na końcu jest bardzo ważny, aby konta można było odróżnić od siebie. Z kolei hasła czy adresy e-mail podawane podczas rejestracji każdego z kont nie muszą być różne. 
  1. W przypadku zakupu kilku naszych programów, aby nie mieszać licencji, lepiej porozdzielać je na oddzielne konta i utworzyć tyle kont, ile licencji online dany program przewiduje, np. 1 konto dla Percepcji słuchowej, ale już dla Czytania SY-LA-BA-MI kolejne 3 konta. Dzięki takiej polityce więcej osób jednocześnie będzie mogło pracować z tymi programami. 
  1. Jeśli istnieje potrzeba, aby jeszcze więcej pracowników miało stały dostęp do naszych programów, warto rozważyć zakup kolejnych egzemplarzy. 


Data ostatniej aktualizacji: 25.03.2024 r.

Udostępnij post

Inne

artykuły

Zabrze, 25.04, Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych

2024-04-17

Aktywna Tablica 2024: To już ostatnie 7 dni!

2024-05-07

Nowy katalog mTalent jest już dostępny! Poznaj nadchodzące premiery

2024-03-05