List otwarty do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Cyfryzacji

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy treść listu otwartego, który w związku z koniecznością realizacji nauczania zdalnego przez polskie szkoły skierowaliśmy 26.03.2020 r. do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Cyfryzacji. W treści listu przedstawiamy naszą propozycję współpracy w obszarze systemu edukacji zdalnej polskich szkół.


 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
Minister Edukacji Narodowej,
Minister Cyfryzacji,

Szanowni Państwo,

w tych wyjątkowych okolicznościach, w jakich znalazła się dziś polska szkoła z powodu epidemiii koronawirusa, wszyscy  jednoczymy siły, aby pomóc uczniom i nauczycielom w jak najlepszym realizowaniu podstawy programowej przy pomocy technologii zdalnego nauczania.

Cieszą nas wszystkie inicjatywy KPRM, Ministerstwa Edukacji i Ministerstwa Cyfryzacji zmierzające do stworzenia odpowiednich warunków do realizacji tego celu. Liczne zestawienia darmowych i komercyjnych narzędzi do eLearningu są z pewnością przydatne, ale to jedynie półśrodek.

Jesteśmy firmą, która od dziesięciu lat dostarcza rozwiązania do zdalnego nauczania nie tylko w Polsce, ale i w wielu krajach na całym świecie. W tym tak trudnym dla polskiej szkoły czasie zwracamy się do Państwa z oficjalną propozycją pomocy w profesjonalnym zorganizowaniu zdalnego nauczania w polskich szkołach. Oprócz dziesiątków mniej lub bardziej zaawansowanych narzędzi każda polska szkoła powinna dziś przede wszystkim zorganizować swoje działania wokół platformy LMS. Wyjaśniamy to szczegółowo w niniejszym artykule.

Learnetic oferuje taką platformę na polskim rynku – www.dzwonek.pl. Tylko w marcu przez dwa tygodnie zarejestrowało się naszej platformie ponad 800 szkół i 40 tysięcy nowych użytkowników (uczniów i nauczycieli). Łącznie na platformie zarejestrowanych jest już niemal 5000 szkół. Serwis – mimo natężonego ruchu – działa cały czas bez przeszkód i, w przeciwieństwie do wielu innych serwisów edukacyjnych (o czym można było usłyszeć ostatnio w mediach), został zaprojektowany tak, aby przyjąć bez problemu miliony użytkowników.

Ze wsparciem instytucji państwowych odpowiedzialnych za edukację, które aktywnie zachęcą szkoły do oparcia swoich działań nauczania zdalnego o naszą platformę, jesteśmy w stanie zminimalizować negatywne skutki obecnej sytuacji niemal do zera. Zobowiązujemy się też, że na czas zamknięcia szkół oraz co najmniej do końca obecnego roku szkolnego oferowane przez nas rozwiązania będą dostępne dla wszystkich szkół nieodpłatnie.

Dzięki naszej współpracy:

 1. Wszyscy uczniowie, nauczyciele i rodzice otrzymają wspólne i bezpieczne (zgodne z RODO) środowisko współpracy znakomicie rozszerzające możliwości platformy epodreczniki.pl.

 2. Przesyłanie prac domowych, poleceń, plików i innych materiałów zostanie zorganizowane w systemowo ułożone zadania (a nie będą one wysyłane setkami i tysiącami mail do i od uczniów).

 3. Zapewniamy bezpieczne śodowisko do prowadzenia lekcji w systemie wideokonferencyjnym.

 4. Zintegrujemy nasz LMS z platformą epodreczniki.pl, na której Ministerstwo już oferuje liczne zasoby, aby były one dostępne bezpośrednio z LMS-u (duża część materiałów już jest tam dostępna).

 5. Oferujemy olbrzymią bazę zasobów komercyjnych – udostępnionych bezpłatnie na czas zamknięcia szkół. Zasoby te pochodzą od nas jak i od wielu wydawców edukacyjnych z rynku polskiego. Do naszej akcji i na naszej platformie włączają się kolejno wydawnictwa edukacyjne. Swoje komercyjne zasoby otworzyły już za damo wydawnictwa Lektor Klett i Mac Edukacja.

 6. Platforma oferuje także możliwość pracy z zasobami bez dostępu do internetu co może być obecnie krytyczne dla dużej części uczniów.

 7. Na platformie oferujemy w pełni sprawny dziennik elektroniczny, który (jak cała platforma) świetnie radzi sobie z ruchem milionów uczniów.

 8. Oferujemy cykliczne szkolenia dla nauczycieli na temat eLearningu i posługiwania się naszym rozwiązaniem (dwa razy w tygodniu).

 9. Udostępniamy mechanizmy automatycznego oceniania i raportowania wyników pracy uczniów, co znakomicie ułatwia pracę nauczycieli.

 10. Udostępniamy narzędzia dla nauczycieli, dzięki którym mogą samodzielnie tworzyć własne treści interaktywne i dzielić się nimi z innymi nauczycielami.

 11. Zapewnimy szczegółowe raportowanie wyników i aktywności szkół i pojedynczych nauczycieli na poziomie dyrektora szkoły, kuratorium i na szczeblu centralnym dzięki zintegrowanym z naszą platformą systemowi BigData.

 12. Ministerstwo Edukacji może mieć pełen wgląd i nadzór nad realizacją zajęć w systemie zdalnego nauczania.

 13. Całość rozwiązania pracuje w pełni na urządzeniach mobilnych (w tym telefonach).

To tylko niewielka lista korzyści jakie oferujemy.

Chciałbym podkreślić z całą mocą, że nie jesteśmy jedną z dziesiątek innych firm oferujących różnego rodzaju cząstkowe rozwiązania do edukacji zdalnej. Jesteśmy rozwiązaniem systemowym, kompleksowym i spójnym, stworzonym i przetestowanym na tysiącach szkół na wypadek takiej sytuacji (i nie tylko oczywiście) w Polsce i wielu krajach na całym świecie.

Dziś w trybie ekspresowym z takiej propozycji naszej pomocy skorzystało już Ministerstwo Edukacji Serbii oraz Libanu. Zwróciła się do nas także amerykańską organizacja non-profit RTI (https://www.rti.org) o podobną pomoc dla kilku innych krajów z Afryki i Azji.

Byłoby fatalnie, jeśli nasza pomoc nie mogłaby w pełni dotrzeć do polskich szkół. Bez współpracy z Państwem nie uda nam się dotrzeć z nią do wszystkich, którzy jej dziś tak bardzo potrzebują. Nasze możliwości poinformowania wszystkich szkół i nauczycieli w Polsce są ograniczone.

Proponujemy, aby – idąc za wzorem Kancelarii Premiera i nawiązanym partnerstwem z amerykańską firmą Microsoft – dla dobra polskich szkół zechcieli Państwo skorzystać również z naszej propozycji – partnerstwa z polskim przedsiębiorcą, o stuprocentowym polskim kapitale, który od lat specjalizuje się w eLearningu. Jesteśmy przekonani, że wspólnie z Państwem poprawimy działanie polskich szkół w dobie kryzysu epidemiologicznego.

Dodam jeszcze, że już wielokrotnie realizowaliśmy pro publico bono inicjatywy edukacyjne, które zyskiwały aprobatę (np. poprzez patronaty) Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz instytucji lokalnych (Kuratoria) – to czyni nas zaufanym i sprawdzonym partnerem.

Jesteśmy w każdej chwili gotowi do rozmów w celu ustalenia szczegółów dla dobra polskiej szkoły.

 

Z poważaniem

Artur Dyro
Prezes Zarządu
Learnetic S.A.

Learnetic_26032020-1 Learnetic_26032020-2 Learnetic_26032020-3

Udostępnij post

Inne

artykuły

Aktywna Tablica 2024 – wydanie SPEcjalne [bezpłatny webinar, 16.04]

2024-04-08

mTalent Edukacja przedszkolna – ponad 50 ekranów dostępnych bezpłatnie!

2024-06-13
Aktywna Tablica 2024 – jak złożyć wniosek?

Aktywna Tablica 2024 – jak złożyć wniosek? [gotowe wzory]

2024-03-20