Jak przy pomocy multimediów zapewnić wsparcie psychologiczne ucznia i nauczyciela po powrocie do szkoły?

Realizowany przez długi czas w polskich szkołach model edukacji zdalnej pozwolił na ograniczenie konsekwencji pandemii, jednak wpłynął przy tym negatywnie na kondycję psychiczną zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Dlatego powrót do szkół – czyli kolejna drastyczna zmiana codzienności – będzie wymagać zapewnienia wsparcia psychologicznego, które będzie przeciwdziałać tym niepokojącym tendencjom.

„Nikt z nas nie był przygotowany na to, że nastanie czas pandemii. Niektórzy otrząsając się z początkowego szoku, uruchomili swoje umiejętności adaptacyjne i dość szybko przystosowali się do zmienionych warunków życia. Jednak znaczna większość, a szczególnie dzieci i młodzież, która w naturalny sposób jest w procesie socjalizowania się, budowania relacji, uczenia się regulowania emocji i wykształcania cech osobowości szczególnie mocno doświadczyła czasu zamknięcia, ograniczenia i obawy przed nieznanym zagrożeniem” – tak tę sytuację komentuje Pani Izabela Banaszczyk, psycholożka i autorka wielu poradników i programów terapeutycznych.

„Dlatego na czas powrotu do szkół w pełnym wymiarze godzin i ponownych relacji twarzą w twarz przydatne będą narzędzia, które pozwolą na to, aby być ze sobą w kontakcie i porozmawiać o ważnych sprawach” – doradza Pani Izabela.

W ramach reakcji na tę sytuację przygotowany został program multimedialny „Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych”, którego autorką ćwiczeń i scenariuszy zajęć jest właśnie Pani Izabela Banaszczyk. W programie znajduje się blisko 300 interaktywnych ekranów skierowanych osobno do uczniów młodszych (6-10 lat) i starszych (10-13 lat). Celem tych materiałów jest wzmocnienie oddziaływań terapeutycznych i profilaktycznych w odniesieniu do dzieci i młodzieży, której dotyczą problemy w zakresie nawiązywania relacji z rówieśnikami i funkcjonowania w różnych sytuacjach społecznych.

„Scenariusze [będące częścią programu] są kompletnymi propozycjami zadań i aktywności, które tworzą atmosferę współpracy, otwartości i w twórczy sposób wprowadzają w świat uczuć i różnych przeżyć psychicznych. Bycie w procesie grupowym i rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych na przestrzeni dłuższego czasu będzie wartościowym doświadczeniem dla każdego młodego człowieka” – opisuje program jego autorka.

„Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych” to ćwiczenia usprawniające umiejętności skutecznego komunikowania się, okazywania empatii, rozwiązywania konfliktów, budowania dobrych relacji z innymi, a także kształcenie sposobów radzenia sobie z problemami związanymi z procesem rozwojowym lub sytuacjami kryzysowymi.

Program „Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych” to merytorycznie przygotowane i wygodne w obsłudze ćwiczenia interaktywne – można je uruchomić na praktycznie dowolnym urządzeniu multimedialnym (komputer, laptop, tablet, monitor i tablica interaktywna). Dzięki temu jest to wyjątkowo skuteczna pomoc dla każdego nauczyciela i terapeuty pracującego z dziećmi wymagającymi wsparcia psychologicznego.


O autorce programu „Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych” – Izabeli Banaszczyk

Członkini zarządu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „POMOST”, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie diagnozy i terapii indywidualnej oraz grupowej dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, w szczególności z ADHD, zespołem Aspergera i zaburzeniami zachowania oraz współpracy z ich rodzicami i nauczycielami. Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Gdańsku. Prowadzi wykłady i warsztaty dla nauczycieli oraz rodziców w ramach szkoleń rad

pedagogicznych oraz projektów realizowanych przez Stowarzyszenie „POMOST”. Autorka i współautorka programów terapeutycznych, warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców.

Jest liderką gdańskiego projektu samodoskonalenia zawodowego nauczycieli Kreatywna Pedagogika i prowadzi grupy dla nauczycieli nt. pracy z dziećmi z zaburzeniami wieku rozwojowego oraz arteterapię. Projektuje plakaty informacyjne oraz odpowiada za szatę graficzną Kreatywnej Pedagogiki. Jest współautorką blogu kreatywnapedagogika.wordpress.com, gdzie publikuje artykuły psychologiczne oraz pomysły dydaktyczne na aktywne lekcje i warsztaty, projektuje pomoce edukacyjne i terapeutyczne.

Udostępnij post

Inne

artykuły

Kraków, 25-26.04, Forum Bliżej Przedszkola

2024-04-22

Toruń, 3-4.10, Kongres TIK w edukacji

2024-05-06

Aktywna Tablica 2024. VR i programowanie [bezpłatny webinar, 07.05]

2024-04-26