IPET w roku szkolnym 2021/2022

Dla każdego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego opracowywany jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. W ramach IPETu określany jest m.in. zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a także metody pracy z dzieckiem – w tym pomoce dydaktyczne czy programy wspierające terapię.

Przygotowując IPET, warto pamiętać o tym, że szkoły mogą wykorzystać dotację przekazaną na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z zaleceń opisanych w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych.

Do kiedy należy opracować IPET?

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny należy opracować do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna naukę od początku roku szkolnego lub w ciągu 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu, szkole lub ośrodku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program.

Dotacja na programy wspierające terapię

Dotacja przekazana na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, może zostać wykorzystana na tych uczniów wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z zaleceń zawartych w:

  • orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  • indywidualnych programach zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, oraz
  • indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w art. 127 ust. 3 ustawy (Prawo oświatowe).

W praktyce oznacza to, że jeśli praca z danym uczniem wymaga wykorzystania programów wspierających terapię – należy to zapisać w ramach IPETu. Dzięki temu zakupy danych programów będą mogły być rozliczone z dotacji przekazanej na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Należy jednak zwrócić uwagę, że każdy IPET powinien zakładać ciągłość zajęć, tak więc zawierać rozwiązania na wypadek nieprzewidywalnych zdarzeń (takich jak choroba dziecka czy edukacja na odległość).

Jakie pomoce spełniają te wymagania?

Rozwiązania pozwalające zachować ciągłość zajęć to przede wszystkim programy wspierające terapię – pozwalają efektywnie prowadzić terapię nawet podczas długiego okresu edukacji zdalnej. Wybierając takie programy, warto jednak zbadać rynek, ponieważ nie każdy produkt pozwala na pracę zarówno w klasie, jak i na odległość.

Te wymagania spełnia w pełni seria mTalent – czyli najnowocześniejsze programy wspierające terapię, które zdobyły wielkie uznanie specjalistów, a także wiele nagród w Polsce i na świecie. Jest to nie tylko najobszerniejsza seria programów dla terapeutów i nauczycieli, ale też jedyne tego typu oprogramowanie na polskim rynku przygotowane w środowisku HTML5 – co gwarantuje najwyższą wygodę i bezpieczeństwo pracy.

Z programami mTalent można pracować na praktycznie dowolnym urządzeniu (monitor interaktywny, komputer, tablet) i to bez żadnych ograniczeń związanych z ich instalacją. mTalent to także jedyne programy, które pozwalają na pracę na odległość bez konieczności korzystania z zewnętrznego oprogramowania i wspierają każdy tryb pracy – stacjonarny, hybrydowy i zdalny.

Więcej informacji oraz bezpłatne wersje demo znajduje się na stronie https://www.mtalent.pl/.

Udostępnij post

Inne

artykuły

Opole, 23.04, Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych

2024-04-17
Każdy uczy nas inaczej #4. Pedagog Michalina

Jak korzystać z technologii w terapii? (Każdy uczy nas inaczej #4. Pedagog Michalina)

2024-06-06

Konkurs „Uczelnie coraz bardziej dostępne” okiem ekspertów branżowych i praktyków [konferencja online, 28.05]

2024-05-24