Działania Learnetic w obliczu epidemii koronawirusa

Szanowni Państwo,

w firmie Learnetic od wielu lat pracujemy nad rozwiązaniami i technologiami, które wspierają edukację i proces uczenia się. Zawsze na pierwszym miejscu stawiamy dobro ucznia i nauczyciela i tę postawę podtrzymujemy także w obliczu obecnego zagrożenia spowodowanego wirusem. W związku z tym informujemy, że podjęliśmy działania, których celem jest ułatwienie realizacji kształcenia zdalnego w związku z zamkniętymi szkołami.

Przede wszystkim chcemy zachęcić wszystkich zainteresowanych nauką na odległość do korzystania z naszej bezpłatnej platformy www.dzwonek.pl. Funkcjonalności tego portalu umożliwiają zarządzanie szkołami, klasami oraz zlecanie zadań i przesyłanie własnych materiałów w formie prac domowych i testów, a także otrzymywanie przez nauczyciela szczegółowych raportów pozwalających ewaluować stan wiedzy i postępy uczniów. Gwarantujemy bezpieczeństwo danych użytkowników zgodnie z wymogami RODO oraz brak jakichkolwiek zobowiązań związanych z korzystaniem z samej platformy oraz udostępnionych na niej treści.

Do kształcenia zdalnego potrzebne są odpowiednie materiały edukacyjne, dlatego na czas kryzysu postanowiliśmy także powiększyć bibliotekę bezpłatnych treści na platformie www.dzwonek.pl o zasoby dla uczniów szkół podstawowych służące do realizacji podstawy programowej z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia i biologia. W ten sposób chcemy umożliwić zachowanie ciągłości nauki – szczególnie w okresie przed zbliżającymi się egzaminami. Zachęcamy do zapoznania się ze stale aktualizowaną listą materiałów bezpłatnych (kliknij).

Wiemy, że organizacja nauki zdalnej w tak krótkim czasie nie jest zadaniem prostym, jednak wierzymy, że udostępnione przez nas narzędzia, zasoby oraz wsparcie – które również oferujemy wszystkim zainteresowanym taką formą kształcenia – przyczynią się do zminimalizowania konsekwencji związanych z nieczynnymi szkołami i innymi placówkami edukacyjnymi.

Szkoły, nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy chcą uzyskać dodatkowe informacje oraz bezpłatny dostęp do zasobów dla uczniów, zachęcamy do kontaktu (e-mail: service@learnetic.com, tel.: 58 764 75 05).

Na stronie www.dzwonek.pl opublikowaliśmy również samouczki, które pokazują, jak rozpocząć pracę z platformą, jak korzystać z materiałów edukacyjnych oraz jak zlecać zadania i korzystać z raportów. Zachęcamy także do odwiedzenia strony www.eKreda.pl, która pozwala bezpłatnie tworzyć własne zasoby edukacyjne oraz korzystać z ponad sześciuset multimedialnych lekcji stworzonych przez polskich nauczycieli.

 

Lista udostępnionych materiałów

Poradnik dla użytkowników platformy Dzwonek.pl

Udostępnij post

Inne

artykuły

Łódź, 17.04, Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych

2024-04-03

Aktywna Tablica 2024 – wydanie SPEcjalne [bezpłatny webinar, 16.04]

2024-04-08

Jakie pomoce edukacyjne zamówić w ramach dofinansowania Aktywna Tablica 2024? [szkoła podstawowa]

2024-04-03