Dofinansowanie nauki dzieci z Ukrainy

Jednym z największych wyzwań rodzimej edukacji w ostatnich latach jest zaopiekowanie się tysiącami uczniów z Ukrainy, którzy dołączyli do polskich szkół. W tym celu przyjęto m.in. ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, która doczekała się nowelizacji zwiększającej wsparcie finansowe na działanie oświatowe w 2023 roku.

Zmiany dotyczą zwiększenia funduszy na wsparcie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły otrzymać dodatkowe środki z budżetu państwa lub Funduszu Pomocy.

W ramach dofinansowania z Funduszu Pomocy możliwy będzie zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, będących obywatelami Ukrainy. Wnioski w tym zakresie mają być składane do wojewodów.

Jednocześnie ustawa stanowi, że prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, niepubliczne szkoły podstawowe dla dorosłych, niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych, niepubliczne branżowe szkoły II stopnia oraz niepubliczne szkoły policealne nie otrzymają dotacji na wsparcie uczniów z Ukrainy.

Ważne terminy:

  • 31 sierpnia – do tego dnia należy wykorzystać przyznane środki
  • 30 września – ostateczny termin zwrotu niewykorzystanych środków

Pomoce edukacyjne przygotowane z myślą o uczniach z Ukrainy

W ramach dofinansowania warto dokonać zakupu materiałów, które ściśle odpowiadają potrzebom uczniów przybyłym zza wschodniej granicy. Na szczególną uwagę zasługuje seria programów mTalent, czyli jedyne oprogramowanie terapeutyczno-edukacyjne w Polsce, które stworzono także z myślą o uczniach ukraińskojęzycznych oraz wszystkich uczących się języka polskiego jako obcego. 

To materiały pomocne w realizacji jednego z kluczowych celów edukacyjnych – asymilacji dzieci z Ukrainy. Programy zawierają nagrania ukraińskojęzycznej lektorki, a wszystkie zadania przygotowano w dwóch językach – polskim i ukraińskim. Serię mTalent tworzą specjaliści z ponad 30 letnim doświadczeniem, a te nowoczesne, multimedialne i interaktywne ćwiczenia w ostatnich latach zdobyły mnóstwo nagród, w tym m.in. miano najlepszych na świecie programów dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi! 


Źródło: https://www.prawo.pl/oswiata/finansowanie-nauki-dzieci-z-ukrainy-nowa-ustawa,519482.html

Udostępnij post

Inne

artykuły

Uwaga! MEN opublikowało zmiany we wniosku Aktywna Tablica 2024 [08.04]

2024-04-09

Kup nowoczesne pomoce edukacyjne w ramach dofinansowania Aktywna Tablica 2024 [szkoły ponadpodstawowe]

2024-04-22

Łódź, 17.04, Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych

2024-04-03