Dofinansowanie MEN 2020 na zakup wyposażenia pracowni przyrodniczych

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kryteria podziału rezerwy części oświatowej na rok 2020, gdzie przedstawione zostały szczegóły subwencji dla szkół podstawowych na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka).

W ramach dofinansowania w tych roku rozdysponowanych zostanie około 80 mln zł. Dofinansowanie wynosi 100% kwoty, czyli realizowane jest bez wkładu własnego szkoły i gminy. W związku ze złożeniem wniosku JST nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

Samorządy mogą składać wnioski do 29 maja 2020 r.
O przyznaniu dofinansowania decyduje m.in. data wpłynięcia wniosku do MEN.

Jak zdobyć dofinansowanie? Kto może się ubiegać o otrzymanie subwencji?

  1. Szkoły podstawowe publiczne dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez JST, osoby prawne lub osoby fizyczne.
  2. Placówki, które mają lub będą mieć od 01.09.2020 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia);
  3. Szkoły, które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym;
  4. Szkoły podstawowe, które do 31.08.2019 nie miały w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej) oraz, które nie funkcjonowały w ramach zespołu z gimnazjum;
  5. Placówki, które nie skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy w latach 2018-2019.

Jakie pomoce dydaktyczne spełniają warunki dofinansowania?

Korzystając z dofinansowania, szkoły mogą zakupić pomoce tradycyjne takie jak wyposażenie szkolnej pracowni przyrodniczej, a także nowoczesne zasoby na tablice i monitory interaktywne.

Optymalnym wyborem będą zestawy LaboLAB: Szkolne Laboratoria, czyli modułowe pracownie przyrodnicze zawierające wyposażenie dla nauczyciela i trzydziestoosobowej klasy, które pozwalają z łatwością przeprowadzić z udziałem uczniów dziesiątki ciekawych doświadczeń, eksperymentów i projektów badawczych. Zestawy LaboLAB to także podręczniki metodyczne dla nauczyciela z instrukcjami i scenariuszami zajęć, drukowane materiały dla uczniów, a także multimedialne zasoby na tablice interaktywne w postaci cyfrowych wersji podręczników, a także symulacji, ćwiczeń i testów.

Największą zaletą modułowych pracowni LaboLAB jest wygoda i łatwość użytkowania. Komplet wyposażenia znajduje się w jednym miejscu – wewnątrz skrzyni. Do tego całość jest mobilna i samowystarczalna – nie jest uzależniona od innego wyposażenia danej sali lub pracowni.

Zobacz, jak wygląda praca z LaboLAB w różnych szkołach w całej Polsce.

labolab_dofinansowanie_men_2020

Dofinansowanie a nauka na odległość

W przypadku nauczania zdalnego bardzo istotna jest dostępność do odpowiednich narzędzi i zasobów. W ramach dofinansowania szkoły mogą zakupić również materiały multimedialne do nauki przedmiotów przyrodniczych. Zasoby wsparte odpowiednim narzędziem – np. platformą LMS – pozwalają na łatwe i skuteczne nauczanie na odległość.

W tym celu polecamy wybór zasobów z serii Multimedialne Pracownie Przedmiotowe oraz Interaktywne Plansze Przyrodnicze, które oparte są na Dzwonek.pl – jedynej na polskim rynku platformie oferującej całkowicie darmowy komplet narzędzi do pracy zdalnej szkoły.

Zasoby z serii MPP i IPP to multimedialne lekcje i interaktywne zasoby dla nauczyciela, które pozwalają stworzyć wirtualne laboratorium służące do nauki przedmiotów przyrodniczych.

dofinansowanie szkolne laboratoria men 2020

Gotowe wnioski o dofinansowanie MEN 2020

Skorzystaj z gotowych wniosków, aby otrzymać dofinansowanie i zakupić wyposażenie szkolnych pracowni przyrodniczych. Poniższe wnioski zostały uzupełnione o propozycje firmy Learnetic, które spełniają wymogi dotyczące pomocy dydaktycznych przedstawione w rozporządzeniu, takie jak: LaboLAB: Szkolne Laboratoria, Multimedialne Pracownie Przedmiotowe, Interaktywne Plansze Przyrodnicze.

Wniosek: pracownia biologiczna
Wniosek: pracownia chemiczna
Wniosek: pracownia fizyczna
Wniosek: pracownia geograficzna

Dodatkowe informacje

Wprowadzono roczny limit aplikowania do 1/2 szkół prowadzonych lub dotowanych przez JST, które spełniają wskazane kryteria. Kolejność zgłoszeń jest więc istotnym czynnikiem decydującym o przyznaniu dofinansowania.

Uzupełnione i podpisane wnioski należy przesyłać przez platformę ePUAP na skrzynkę Ministerstwa Edukacji Narodowej do 29.05.2020 r.

Adresy skrzynek podawczych MEN: „/gn9u55ai9v/SkrytkaESP” lub „/gn9u55ai9v/skrytka”, w przypadku awarii systemu ePuap wniosek wysłać można także na adres email: Sekretariat.DWST@men.gov.pl.

Udostępnij post

Inne

artykuły

licencja bezterminowa mTalent

Licencja bezterminowa mTalent – odpowiadamy na Wasze pytania [FAQ]

2024-02-28

Dysleksja dołącza do rodziny programów mTalent!

2024-03-28

Nowy Tomyśl, 12-13.04, K@SSK

2024-04-03