Dobra praktyka na rzecz dostępności do edukacji – narzędzie mAuthor

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało na swojej stronie informacje o narzędziu, które umożliwia tworzenie interaktywnych wydawnictw, e-podręczników i zasobów multimedialnych o najwyższym stopniu “dostępności”, czyli wpisującym się wytyczne WCAG 2.0. Mamy wielką przyjemność poinformować, że rozwiązaniem tym jest mAuthor, czyli stworzony przez gdańską firmę Learnetic edytor treści interaktywnych, z którego korzysta obecnie kilkadziesiąt największych wydawnictw edukacyjnych z całego świata. Jak można przeczytać na stronie Ministerstwa: “Dostępność to cecha, dzięki której z produktów, usług i przestrzeni może korzystać na równi jak największa liczba osób.” Learnetic jest jedyną prywatną firmą z branży edukacyjno-technologicznej, której produkt został wymieniony jako przykład stosowania dobrych praktyk wpisujących się w założenia Programu Dostępność Plus.

Skąd to wyróżnienie dla mAuthor? Artur Dyro, Prezes Learnetic SA wyjaśnia: – Mówiąc obrazowo: w mAuthor pracujemy jak w typowym narzędziu graficznym, nie potrzebujemy znajomości programowania. Treści, które stworzymy stają się po „wyjściu z programu”  interaktywnymi materiałami, które nie tylko oferują bogactwo multimediów i ćwiczeń z informacją zwrotną, lecz także posiadają szereg udogodnień zwiększających ich dostępność. To rewolucja dla osób, które mają problemy np. ze wzrokiem lub motoryką i dla których dostęp do np. e-podręczników był wcześniej niemożliwy. Szacunki mówią, że około 30% społeczeństwa potrzebuje różnego typu ułatwień: począwszy od rozwiązań architektonicznych dla osób o niepełnosprawności ruchowej, po właśnie łatwiejszy dostęp do wiedzy np. dla uczniów słabowidzących. Jako ekspert od innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych skupiamy się na tym ostatnim punkcie. 

Jakie funkcje e-podręczników stworzone w mAuthor wpisują się w idee WCAG 2.0? Do najważniejszych ułatwień należą:

  • obsługa klawiaturą,
  • definiowanie kilku widoków (alternatywny widok kontrastowy, większa czcionka),
  • wbudowany czytnik ekranu pozwalający na pełną obsługę wysoce interaktywnych modułów przez osoby niewidome/niedowidzące,
  • określanie poprawności zadania nie tylko kolorem (dla daltonistów),
  • teksty alternatywne dla ilustracji/wideo oraz dla fragmentów tekstu (co pozwala na opis skomplikowanych wzorów matematycznych/fizycznych),
  • możliwość dodania audiodeskrypcji do wideo.

Duża część powyższych cech powstała w ramach projektu współfinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020* – należy podkreślić pozytywną opinię na temat rozwojowego charakteru narzędzia mAuthor również w tym przypadku.

Ze względu na złożony i wysoce interaktywny charakter materiałów edukacyjnych, znakomicie wykraczających funkcjonalnie poza typowe strony www, omówienie zagadnień związanych z materiałami tworzonymi w narzędziu mAuthor, mogłoby być tematem dłuższej rozprawki. Dlatego też Learnetic opublikował interaktywny przewodnik dotyczący tworzenia materiałów dostępnych (dostępny tutaj), który stanowi doskonałe źródło wiedzy dla wydawnictw i instytucji zainteresowanych tematem.

Warto w tym momencie należy pokusić się o bliskie nam przykłady związane z wdrażaniem WCAG 2.0 w Polsce. Jednym z nich są e-materiały stworzone przy użyciu narzędzia mAuthor w ramach projektu pt. Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego służących rozwijaniu kompetencji kluczowych, współfinansowanego przez Unię Europejską**. Praca nad tworzeniem i dostępnością e-materiałów odbywała się z udziałem ekspertów WCAG, a powstałe produkty projektu uzyskały pozytywne opinie Ośrodka Rozwoju Edukacji i MEN.

Learnetic jest pionierem we wdrażaniu WCAG 2.0 do materiałów edukacyjnych nie tylko w Polsce, lecz na całym świecie. Gdy 12 października 2017 roku, drugiego dnia największych na świecie Targów Książki (Frankfurter Buchmesse) Artur Dyro – prezes Learnetic SA, rozpoczynał swój wykład na scenie “Hot spot education” wszystkie miejsca siedzące były zajęte, a część zainteresowanych prezentacją osób musiała wysłuchać jej na stojąco. Choć wydawało nam się, że temat WCAG 2.0 jest relatywnie niszowy, to okazało się, że w związku z nowymi, centralnymi wytycznymi wszyscy światowi wydawcy poszukiwali wskazówek, jak tworzyć materiały dostosowane do wymagań osób z niepełnosprawnościami. Niestety, choć dziś praktycznie każdy uczeń korzysta z e-podręczników, to wydawcy nie nadążają z wprowadzaniem choćby podstawowych ułatwień dostępu. Learnetic jest pionierem w pokonywaniu wyzwań, które przed użytkownikami może stawiać technologia – i z chęcią dzielimy się doświadczeniem oraz gotowymi rozwiązaniami – mówi Artur Dyro – Pokazujemy zresztą, że technologia nie powinna wykluczać, powinna być szansą dla wykluczonych. Nigdy w historii dostęp do wiedzy nie był tak egalitarny. 

Learnetic SA jest sygnatariuszem Partnerstwa na rzecz dostępności.  I choć temat tworzenia dostępnych materiałów edukacyjnych może nie brzmieć to tak fascynująco, jak choćby temat robotyki w szkolnictwie, to po pierwsze: dostępność e-materiałów dotyczy bardzo dużej liczby uczniów, którym pomaga w nauce wszystkich przedmiotów, po drugie zaś: dziś każdy nauczyciel w Polsce musi korzystać podczas lekcji z nowoczesnych technologii, takich jak tablica interaktywna, ta zaś bez multimedialnych materiałów najwyższej jakości, stanie się tylko niepotrzebnym meblem na szkolnej sali.

 

*Poddziałanie 02.02.01. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne.

** W Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Numer konkursu POWR.02.10.00-00-4013/16.

Udostępnij post

Inne

artykuły

Kraków, 25-26.04, Forum Bliżej Przedszkola

2024-04-22

Najlepszy prezent na Europejski Dzień Logopedy – odbierz bezpłatnie LogoTest 7!

2024-03-06
Aktywna Tablica 2024

Przygotuj się do programu Aktywna Tablica 2024. Wybierz pomoce edukacyjne do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

2024-02-27