Będzie dobrze, czyli nowoczesna pomoc psychologiczno-pedagogiczna w kontekście sytuacji kryzysowych i traumatycznych

Zapowiadamy kolejną premierę! Jeszcze w tym roku do sklepów trafi program „Będzie dobrze”. Jest to przygotowany przez pedagogów i psychologów zestaw interaktywnych i tradycyjnych materiałów dydaktycznych będących wsparciem dla nauczyciela prowadzącego zajęcia o charakterze terapeutycznym lub lekcje godziny wychowawczej.

 „Będzie dobrze” to atrakcyjne i angażujące materiały przeznaczone do pracy z uczniami od dziesiątego roku życia. W skład programu wchodzi łącznie 40 nowocześnie i merytorycznie opracowanych zagadnień, z czego 30 dotyczy ważnych społecznie tematów, takich jak dyskryminacja, autorytet, sukces, depresja, uzależnienia, fake news czy trolling. Pozostałe 10 związanych jest z zajęciami specjalistycznymi z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć wspierających kondycję psychiczną uczniów wynikającą z doświadczenia traumy, długotrwałej izolacji i innych sytuacji kryzysowych (a także tematy związane ze nieporozumieniami w grupie, funkcjonowaniem grupy zróżnicowanej itp.).

Materiały pod szyldem „Będzie dobrze” to:

  • program do wykorzystania podczas zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, innych zajęć o charakterze terapeutycznym, a także na godzinie wychowawczej,
  • materiały dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów pracujących indywidualnie lub grupowo z uczniami w wieku 10+,
  • karty pracy i szczegółowe scenariusze zajęć uwzględniające wykorzystanie multimedialnej zawartości programu „Będzie dobrze” pozwalające dostosować sposób prowadzenia zajęć w zależności od potrzeb i możliwości klasy,
  • interaktywne materiały aktywizujące uczniów stworzone z myślą o wspólnej pracy przy tablicy interaktywnej (np. mapa skojarzeń, metaplan, analiza SWOT, piramida priorytetów czy poker kryterialny).

Każdy temat omówiony w programie „Będzie dobrze” składa się z planszy interaktywnej przedstawiającej omawiane treści w sposób stwarzający okazję do dyskusji, kilku zasobów zawierających zadania problemowe do rozwiązania wspólnie przez całą klasę oraz tzw. lekcji uczniowskiej, którą można wykorzystać do przeprowadzenia zajęć metodą odwróconej klasy lub w formie podsumowania wiadomości po zajęciach.

Program „Będzie dobrze” to bezterminowa licencja dla 9 stanowisk nauczycielskich (3 online, 6 offline) oraz dodatkowa licencja dla 30 uczniów.

Udostępnij post

Inne

artykuły

Łódź, 17.04, Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych

2024-04-03
mTalent Bett Awards 2024

mTalent po raz drugi z nagrodą Bett Awards (2024)!

2024-02-07
Aktywna Tablica 2024

Przygotuj się do programu Aktywna Tablica 2024. Wybierz pomoce edukacyjne do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

2024-02-27