Autyzm i druga część percepcji słuchowej, czyli nowości z serii mTalent na rok 2020

Aż trzy nowe programy z serii mTalent trafią na sklepowe półki jeszcze w tym roku. Wśród premier znalazły się dwa zestawy multimedialnych pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu oraz program służący do stymulacji wyższych funkcji słuchowych. Premiera w ostatnim kwartale tego roku.

Zdobywająca coraz większą popularność seria programów mTalent do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi stale się rozwija, a jej autorzy przygotowują kolejne specjalistyczne tytuły. W tym roku swoją premierę będą miały trzy nowe programy: stworzony przy współpracy z Instytutem Wspomagania Rozwoju Dziecka „mTalent Autyzm. Rozumienie, naśladowanie, mowa bierna”, „mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 1” oraz „mTalent Percepcja słuchowa cz. 2 Stymulacja wyższych funkcji słuchowych”.

mTalent Autyzm. Rozumienie, naśladowanie, mowa bierna

„mTalent Autyzm. Rozumienie, naśladowanie, mowa bierna” to zestaw interaktywnych ćwiczeń do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, a także niepełnosprawnością intelektualną, niedokształceniem mowy o typie afazji i innymi problemami komunikacyjnymi. Jest to najnowszy interaktywny produkt dla terapeutów pracujących z uczniami ze spektrum autyzmu, na który składa się kilkaset ekranów interaktywnych, karty pracy do wydruku, poradniki metodyczne oraz zestaw dodatkowych pomocy i publikacji autorskich.

Program przeznaczony jest do pracy na zajęciach rewalidacyjnych, terapeutycznych i dydaktycznych prowadzonych indywidualnie lub w małych grupach i stanowi kompleksowe narzędzie wspomagające wykształcenie u uczniów umiejętności bazowych, które pomagają dziecku zrozumieć świat i zasady funkcjonalnej komunikacji.

mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym

Program „mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym” to zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających rozwijanie sprawności komunikacyjnej. W programie znajdują się m.in. ćwiczenia z takich obszarów jak: rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie emocji, pragmatyka języka, cechy prozodyczne mowy, proste wyrażenia frazeologiczne, fluencja i tempo mowy.

Uwaga! Dodatek SPEcjalny! Zamów teraz „mTalent Autyzm. Rozumienie, naśladowanie, mowa bierna” i otrzymaj bezpłatnie część pierwszą programu „mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym”.

mTalent Percepcja słuchowa cz. 2. Stymulacja wyższych funkcji słuchowych

„mTalent Percepcja słuchowa cz. 2” to kontynuacja popularnego programu z serii mTalent rozwijającego percepcję słuchową w postaci interaktywnych ćwiczeń i zasobów stymulujących wyższe funkcje słuchowe,  a także wspierających rozwój uwagi i pamięci opartej na analizatorze słuchowym.

Program przeznaczony jest dla terapeutów, w tym dla logopedów, pedagogów i nauczycieli pracujących z uczniami w wieku wczesnoszkolnym z trudnościami w zakresie percepcji słuchowej i stanowi świetną propozycję o wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i rewalidacyjnych. W produkcie znajduje się ponad 500 interaktywnych ekranów, zbiór kart pracy do wydruku oraz zestaw dodatkowych pomocy i publikacji autorskich.

Zestawy ćwiczeń w programie zostały zaprojektowane tak, aby odzwierciedlały kryteria zawarte w definicji ośrodkowego zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD) stworzonej przez Amerykańskie Towarzystwo Mowy i Słuchu (ASHA, 1996).

„mTalent Percepcja słuchowa cz. 2” jest uzupełnieniem pierwszej części programu „mTalent Percepcja słuchowa”, a także odrębnym programem służącym do stymulacji wyższych funkcji słuchowych.

 

Udostępnij post

Inne

artykuły

Każdy uczy nas inaczej #4. Pedagog Michalina

Jak korzystać z technologii w terapii? (Każdy uczy nas inaczej #4. Pedagog Michalina)

2024-06-06
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025. Jak na nie odpowiedzieć?

2024-06-19

Włocławek, 5.06, Edukacja w cyfrowym wymiarze – wizja, misja, sztuczna inteligencja

2024-05-22